Imieniny: Apolinarego, Filipa, Róży
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

jarecka bruno szpilki nieznanaukraina festiwal 2012 noce g??recka filmy leszek m?dzik o schulzu zwierciad??o lublin nasi arty??ci bu??garii golberg krcha galeria cytaty o schulzu drohobycz eon horusa
  Ramka


MI?DZYNARODOWY FESTIWAL 
BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
"ARKA WYOBRA?NI" 2018

 * DOFINANSOWANO ZE ??RODKÓW 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP


***

 Zrealizowano
z pomoc? finansow? 
miasta Lublin 
Bruno4ever 

BRUNOSCHULZFESTIVAL.ORG

Zrealizowano dzi?ki wsparciu 
Miasta Lublin w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 roku 

 ***

PROJEKT WSPÓ?FINANSOWANY PRZEZ 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RAMACH PROGRAMU 
"WSPÓ?PRACA W DZIEDZINIE
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2012" 

 

Odwiedziło nas już:
539186 osób

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWY STAN I FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY WWW.  

Aktualności
LW??W. 25. Book Forum Best Book Award dla "Narzeczonej Schulza"


Nagrod? 25. Book Forum / Forum Wydawców we Lwowie w kategorii "biografia" otrzyma??a "Narzeczona Schulza" Agaty Tuszy??skiej, ksi???ka, która na rynek ukrai??ski trafia w przek??adzie Wiery Meniok, a edytorsko jest dzie??em oficyny Wydawnictwo 21 z Czerniowiec.

Forum Wydawców, które od niedawna przyj???o nazw? Book Forum, jest najwi?kszym w Ukrainie i jednym z najwi?kszych w naszej cz???ci Europy przedsi?wzi?ciem ???cz?cym formu??? festiwalu literackiego z targami ksi???ki otwartymi dla najszerszej publiczno??ci. Forum powsta??o w 1994 roku z inicjatywy Oleksandry Kowal; wtedy odby??o si? 25 ró??nego rodzaju wydarze?? - obecnie, w ramach edycji jubileuszowej takich wydarze?? by??o oko??o... tysi?ca (w tym prezentacje kilkuset nowych ksi???ek) w 50 najró??niejszych miejscach Lwowa. Na uroczysto??? otwarcia 25. Book Forum przyjecha?? prezydent Ukrainy Petro Poroszenko.
20 wrze??nia wr?czono nagrody «Book Forum Best Book Award». Na konkurs zg??oszono 508 ksi???ek 103 wydawnictw - w 16 kategoriach. W kategorii "biografia" «Book Forum Best Book Award» zdoby??a "Narzeczona Schulza" Agaty Tuszy??skiej, ksi???ka, która na rynek ukrai??ski trafia w przek??adzie Wiery Meniok, a edytorsko jest dzie??em oficyny Wydawnictwo 21 z Czerniowiec. 22 wrze??nia ksi???k? promowano podczas spotkania w lwowskim Teatrze Kurbasa, a 24 wrze??nia - na spotkaniu w Bibliotece Miejskiej w Drohobyczu.
Zobacz:
http://bookforum.ua
https://www.facebook.com/schulzfest2018/photos/pcb.1016255735202123/1016254318535598/?type=3&theater


25-09-2018, 06:21:07


  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    ??      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs