Imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

festiwal 2012 drohobycz zwierciad??o szpilki noce eon horusa galeria nasi arty??ci krcha bu??garii nieznanaukraina jarecka g??recka golberg cytaty o schulzu lublin filmy o schulzu leszek m?dzik bruno
  Ramka


MI?DZYNARODOWY FESTIWAL 
BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
"ARKA WYOBRA?NI" 2018

 * DOFINANSOWANO ZE ??RODKÓW 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP


***

 Zrealizowano
z pomoc? finansow? 
miasta Lublin 
Bruno4ever 

BRUNOSCHULZFESTIVAL.ORG

Zrealizowano dzi?ki wsparciu 
Miasta Lublin w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 roku 

 ***

PROJEKT WSPÓ?FINANSOWANY PRZEZ 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RAMACH PROGRAMU 
"WSPÓ?PRACA W DZIEDZINIE
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2012" 

 

Odwiedziło nas już:
542223 osób

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWY STAN I FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY WWW.  

Aktualności
KIJ??W. Premiera "Demiurga" wg Brunona Schulza w Kijowie. Spektakl Olega Lipcyna


W Narodowy Akademickim Teatrze Dramatycznym im. Iwana Franki w Kijowie wystawiono po raz pierwszy na Ukrainie spektakl oparty na prozie Brunona Schulza - "Demiurga" w adaptacji i re??yserii Olega Lipcyna, jednego z najwybitniejszych ukrai??skich twórców teatru eksperymentuj?cego. Premiera odby??a si? 16 listopada 2018 roku. To pierwsza taka realizacja w Ukrainie.

Narodowy Akademicki Teatr Dramatyczny im. Iwana Franki w Kijowie nale??y do grona najwa??niejszych scen Ukrainy; powsta?? w 1920 roku w Winnicy. Jego szczególna zas??uga polega na promocji repertuaru dramaturgów ukrai??skich (sztandarowa sztuka to "Ukradzione szcz???cie" Iwana Franki), ale te?? na konsekwentnym przybli??eniu widzowi ukrai??skiemu ??wiatowego darmatu klasycznego i wspó??czesnego. Jednym z dyrektorów teatru by?? dobrze w Polsce znany Bohdan Stupka.
Oleg Lipcyn (ur. 1960), wybitny re??yser, aktor, badacz i eksperymentator, pedagog, od po??owy lat 90 XX wieku mieszkaj?cy te?? w USA, od dziesi?ciu lat zajmowa?? si? twórczo??ci? Brunona Schulza z my??l? o adaptacjach filmowych i scenicznych. Mieli??my przyjemno??? przed kilku laty go??cici? go, wraz z grup? aktorów - uczestników warsztatów, w Drohobyczu i pokaza? Muzeum Pokój Brunona Schulza. Cieszymy si?, ??e powiód?? si? jego teatralny zamys?? wprowadzenia Schulza, pisarza, który prowokuje re??yserów ale jest równocze??nie trudno "adaptowalny" - na sceny ukrai??skie. Poni??ej mo??na znale??? link do relacji z premiery, jaka odby??a si? 16 listopada 2018. To pierwsza tak powa??na, wieloobsadowa, schulzowska realizacja teatralna w Ukrainie. "Demiurg" b?dzie grany 22 grudnia 2018, 15 stycznia oraz 2 i 23 lutego 2019.

O. Lipcyn w Muzeum Pokoju Brunona Schulza w Drohobyczu

Oleg Lipcyn w Drohobyczu

Proza Brunona Schulza trafi??a na ukrai??sk? scen? wcze??niej tylko raz: przed kilkunastoma laty monodram pod tytu??em "Plac ??w. Trójcy" wg Schulza zrealizowa?? lwowski aktor, malarz, scenograf, poeta - Aleksander Owerczuk w ramach polskiego Teatru Scena Galicjana we Lwowie. Natomiast w 2012 roku Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza w Drohobyczu wystawi?? spektakl "Zwierciad??o. Podwójna nieobecno???" Jolanty Jareckiej - inspirowany proz? i biografi? Schulza.

STRONA TEATRU FRANKI W KIJOWIE:

http://ft.org.ua/ukr/spectacle/141?bt=2003

RELACJA O "DEMIURGU" W TV:

https://24tv.ua/na_kamerniy_stseni_teatru_franka_vidbuvsya_dopremyerniy_pokaz_

vistavi_demiurg_n1064351

ZAPOWIEDZI . RECENZJE PRASOWE:

https://day.kyiv.ua/uk/photo/opir-materiyi

http://www.tkk.media/u-poloni-spohadiv/?fbclid=IwAR2saEZJNF3SKoMYuOa7YwHKigzDNCg_AQKbF_SZdbe3As1WA2PA6oMVm8I


20-12-2018, 09:01:17


  Festiwale






  NewsLetter

Podaj swój e-mail



Bądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza




Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    ??      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs