Imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

leszek m?dzik krcha nieznanaukraina eon horusa drohobycz g??recka bu??garii nasi arty??ci zwierciad??o noce filmy jarecka galeria szpilki lublin festiwal 2012 o schulzu bruno cytaty o schulzu golberg
  Ramka


MI?DZYNARODOWY FESTIWAL 
BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
"ARKA WYOBRA?NI" 2018

 * DOFINANSOWANO ZE ??RODKÓW 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP


***

 Zrealizowano
z pomoc? finansow? 
miasta Lublin 
Bruno4ever 

BRUNOSCHULZFESTIVAL.ORG

Zrealizowano dzi?ki wsparciu 
Miasta Lublin w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 roku 

 ***

PROJEKT WSPÓ?FINANSOWANY PRZEZ 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RAMACH PROGRAMU 
"WSPÓ?PRACA W DZIEDZINIE
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2012" 

 

Odwiedziło nas już:
542218 osób

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWY STAN I FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY WWW.  

Aktualności
TUNCER C??CENO?LU (10.IV.1944 - 18.VII.2019). Turek w Drohobyczu
21-07-2019, 01:35:00Odszed?? niezwyk??y cz??owiek, turecki pisarz i dramaturg, jakiego poznali??my w Drohobyczu, przyjaciel miasta Brunona Schulza.
W wieku 75 lat zmar?? TUNCER CÜCENO?LU, którego dwie sztuki, "Lawina" i "Helikopter", wystawi?? Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza w Drohobyczu. Byli??my na premierach
.


Więcej...


PLANETA SCHULZ. O Festiwalu w "Kontekstach" (nr 1-2/2019)
11-07-2019, 16:27:08


Przygotowywany jest specjalny numer monograficzny presti??owego kwartalnika KONTEKSTY
po??wi?cony Mi?dzynarodowemu Festiwalowi Brunona Schulza w Drohobyczu.
Numer o tytule PLANETA SCHULZ uka??e si? w sierpniu.


Więcej...


PAMI?CI MA?GORZATY KITOWSKIEJ-?YSIAK: Lublin - Drohobycz
09-05-2019, 00:49:41


Ukaza?? si? KUL-owski tom "Literatura i sztuka" pami?ci Profesor Ma??gorzaty Kitowskiej-?ysiak (1953-2012). Przepraszamy, piszemy o tym z opó??nieniem.
Dzi?kujemy Pa??stwu Kudelskim za doprowadzenie tej publikacji do fina??u, za upór i sukces. 

Chocia?? nie mog??a podró??owa? do Drohobycza czy Lwowa i wprost do??wiadcza? aury schulzowskiej „prowincji osobliwej, miasta jedynego na ??wiecie”, dzi?ki kompetencjom badawczym i intuicji potrafi??a skutecznie przekracza? bariery geograficzno-fizyczne
.


Więcej...


BRUNO4EVER LUBLIN-DROHOBYCZ 2019. Spotkania i Rekonesansy Artystyczne
27-03-2019, 04:57:15


Kontynujemy projekt Bruno4ever 2019.
Ju?? 3 kwietnia zapraszamy na spotkanie z red. Andrijem Paw??yszynem ze Lwowa. Jest znanym historykiem i dziennikarzem, dzia??aczem spo??ecznym, t??umaczem literatury polskiej, osob? - instytucj?.

W maju ekipa lubelska uda si? do Drohobycza na Rekonesans Artystyczny, we wrze??niu go??cie z Drohobycza przyjad? do Lublina.


Więcej...


SCHULZ / FORUM O ??SMYM FESTIWALU
21-03-2019, 05:50:37


W Drohobyczu po latach jedna pani odnalaz??a ??lad drugiej pani ...
Numer 11 (2018) Schulz / Forum po??wi?ci?? 1,5 strony Ósmej edycji Festiwalu.


Więcej...


KIJ??W. Premiera "Demiurga" wg Brunona Schulza w Kijowie. Spektakl Olega Lipcyna
20-12-2018, 09:01:17


W Narodowy Akademickim Teatrze Dramatycznym im. Iwana Franki w Kijowie wystawiono po raz pierwszy w Ukrainie spektakl oparty na prozie Brunona Schulza - "Demiurga" w adaptacji i re??yserii Olega Lipcyna, jednego z najwybitniejszych ukrai??skich twórców teatru eksperymentuj?cego. Premiera odby??a si? 16 listopada 2018 roku.
To pierwsza taka realizacja w Ukrainie.


Więcej...


DZI?KUJEMY. LISTA DARCZY??C??W. 28 os??b z Polski i Ukrainy wspar??o darowiznami Muzeum Pok??j Brunona Schulza w Drohobyczu
27-11-2018, 12:06:54


DZI?KUJEMY!
28 osób z Polski i Ukrainy wspar??o darowiznami Muzeum Pokój Brunona Schulza w Drohobyczu po tym,
jak zosta??o zalane przy uruchamianiu "instalacji grzewczej" Uniwersytetu w Drohobyczu.

ZAPRASZAMY do MUZEUM. Niezb?dne prace zosta??y wykonane.


Więcej...


DRUGA JESIE?? 2018. ACTA SCHULZIANA NR 3: MIEJSCE. Kilka rzeczowych uwag niechaj pos??u??y do zrozumienia sprawy??
17-11-2018, 14:06:37


19 listopada 2018 roku mija 15 lat od otwarcia Muzeum Pokoju Brunona Schulza w Drohobyczu. Dlatego Numer 3 wydawnictwa ACTA SCHULZIANA po??wi?cony zosta??
tej rocznicy.
Promocja odb?dzie si? 19 listopada o godz. 12.30
w Bibliotece im. Wiaczes??awa Czornowo??a, ul. Szewczenki 27 - w ramach tegorocznej Drugiej Jesieni.


Więcej...


RZESZ??W. Farfarele. Fabryka fabu??. Wystawa Stanis??awa O??oga
17-11-2018, 13:42:59


 W rzeszowskim Biurze Wystaw Artystycznych otwarto wystaw?
prac Stanis??awa O??oga "Farfarele. Fabryka fabu??" -
z okazji 40. lecia dzia??alno??ci twórczej artysty.

Wystawa jest czynna do 16 grudnia 2018.
Zapraszamy, polecamy.


Więcej...


DROHOBYCZ. DRUGA JESIE??. 19-20.XI.2018. Program. ?????????????. ????????? ?????????. ????????????? ???????
05-11-2018, 03:15:40


Zapraszamy na DRUG? JESIE?? 2018 do Drohobycza w dniach 19-20 listopada 2018 roku - w 76. rocznic? ??mierci Brunona Schulza.
Pocz?tek jak od lat: spotkanie ekumeniczne 19 listopada o godz. 11
przy tablicy memorialnej w miejscu ??mierci.

W??ród go??ci Drugiej Jesieni 2018: Jacek Podsiad??o, Pawe?? Próchniak, Denis Viren, Olga Micha??owska, Grzegorz Gauden, Jerzy Kowalewski, Adam Lipszyc, Polina Justowa. Spotkania, wystawy, koncert, spektakl, Czytanie Ksi?gi Schulza, promocja nowego, trzeciego tomu Acta Schulziana...Więcej...


  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    ??      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs