Imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

leszek m?dzik lublin golberg cytaty o schulzu g??recka jarecka o schulzu zwierciad??o festiwal 2012 noce filmy szpilki galeria nieznanaukraina drohobycz krcha bu??garii eon horusa bruno nasi arty??ci
  Ramka


MI?DZYNARODOWY FESTIWAL 
BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
"ARKA WYOBRA?NI" 2018

 * DOFINANSOWANO ZE ??RODKÓW 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP


***

 Zrealizowano
z pomoc? finansow? 
miasta Lublin 
Bruno4ever 

BRUNOSCHULZFESTIVAL.ORG

Zrealizowano dzi?ki wsparciu 
Miasta Lublin w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 roku 

 ***

PROJEKT WSPÓ?FINANSOWANY PRZEZ 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RAMACH PROGRAMU 
"WSPÓ?PRACA W DZIEDZINIE
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2012" 

 

Odwiedziło nas już:
542232 osób

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWY STAN I FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY WWW.  

Aktualności
DRUGA JESIE?? 2018. ACTA SCHULZIANA NR 3: MIEJSCE. Kilka rzeczowych uwag niechaj pos??u??y do zrozumienia sprawy??
17-11-2018, 14:06:37


19 listopada 2018 roku mija 15 lat od otwarcia Muzeum Pokoju Brunona Schulza w Drohobyczu. Dlatego Numer 3 wydawnictwa ACTA SCHULZIANA po??wi?cony zosta??
tej rocznicy.
Promocja odb?dzie si? 19 listopada o godz. 12.30
w Bibliotece im. Wiaczes??awa Czornowo??a, ul. Szewczenki 27 - w ramach tegorocznej Drugiej Jesieni.


Więcej...


DROHOBYCZ. DRUGA JESIE??. 19-20.XI.2018. Program. ?????????????. ????????? ?????????. ????????????? ???????
05-11-2018, 03:15:40


Zapraszamy na DRUG? JESIE?? 2018 do Drohobycza w dniach 19-20 listopada 2018 roku - w 76. rocznic? ??mierci Brunona Schulza.
Pocz?tek jak od lat: spotkanie ekumeniczne 19 listopada o godz. 11
przy tablicy memorialnej w miejscu ??mierci.

W??ród go??ci Drugiej Jesieni 2018: Jacek Podsiad??o, Pawe?? Próchniak, Denis Viren, Olga Micha??owska, Grzegorz Gauden, Jerzy Kowalewski, Adam Lipszyc, Polina Justowa. Spotkania, wystawy, koncert, spektakl, Czytanie Ksi?gi Schulza, promocja nowego, trzeciego tomu Acta Schulziana...Więcej...


PROGRAM VIII MI?DZYNARODOWEGO FESTIWALU BRUNONA SCHULZA W DROHOBYCZU
08-05-2018, 01:08:28


P R O G R A M
VIII MI?DZYNARODOWEGO FESTIWALU BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
1–7 czerwca 2018


Więcej...


ACTA SCHULZIANA NR 2: DRUGA JESIE??. CZYTANIA LISTOPADOWE W DROHOBYCZU
25-11-2017, 22:44:15


Ok??adka nr 2 (2017) Acta Schulziana, fragmentUkaza?? si? drugi numer ACTA SCHULZIANA z materia??ami ubieg??orocznej DRUGIEJ JESIENI. Wydawnictwo jest dwuj?zyczne, sygnowane
przez Muzeum Pokój Brunona Schulza w Drohobyczu, s??u??y prezentacji tych g??osów i artyku??ów, inicjatyw i dokona??, które wspó??tworz? drohobyckie centrum schulzowskie, jak te?? daje ??wiadectwo wspó??pracy Lublina i Drohobycza / Drohobycza i Lublina.


Więcej...


DROHOBYCZ. Druga Jesie?? 2017. Zapraszamy.
06-11-2017, 03:09:36


A o zmierzchu ten wielki nieporz?dek i gmatwanina kulis, ten zam?t porzuconych kostiumów,
w??ród których brodzi si? bez ko??ca,
jak w??ród szeleszcz?cych, zwi?d??ych li??ci - pisa?? Bruno Schulz o jesieni.
19 listopada o godzinie 11 zaczynamy DRUGA JESIE??.

W miejscu, gdzie Bruno Schulz zosta?? zamordowany.
Przybywajcie!


Więcej...


DROHOBYCZ. Jubileusz o. Olega Kiekosza, kapelana Uniwersytetu w Drohobyczu
05-11-2017, 23:03:46


Ojciec Oleg Kiekosz, kapelan – duszpasterz Pa??stwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu, sprawuje t? funkcj? od 2002 roku. Drohobycki uniwersytet jako pierwszy w Ukrainie ustanowi?? kapela??stwo – i w??a??nie teraz obchodzono 15 lecie tej dzia??alno??ci. 
O. Oleg Kiekosz studiowa?? w Lublinie, wspó??pracuje z naszym Stowarzyszeniem, wspiera inicjatywy Centrum Polonistycznego w Drohobyczu, od lat uczestniczy w spotkaniach Drugiej Jesieni, spotyka si? z nami co roku 19 listopada w miejscu ??mierci Brunona Schulza. 


Więcej...


DRUGA JESIE?? DROHOBYCZ 2015. Historia i sztuka, pami?? i rozmowa
27-11-2015, 00:15:00


Koncerty, filmy, wystawy, spotkania i dyskusje z??o??y??y si? na bogaty i ciekawy program tegorocznego projektu literacko-artystycznego, przygotowanego w Drohobyczu, dedykowanego Brunonowi Schulzowi w rocznic? jego ??mierci.
Jak od lat, "Druga Jesie??" rozpocz???a si? 19 listopada o godz. 11 spotkaniem ekumenicznym w miejscu zamordowania pisarza.


Więcej...


ZADURA I LUBKA - NOWE KSI???KI. Spotkanie w Drohobyczu
07-09-2015, 03:22:27


Bohdan Zadura i Andrij Lubka b?d? bohaterami 
LITERACKICH PREZENTACJI 
W DROHOBYCZU, 
odbywaj?cych si? w go??cinnej Bibliotece Miejskiej im. Wiaczes??awa Czornowo??a. 

Zadura przedstawi "Najgorsze za", swoj? trzeci? ksi???k? poetyck? wydan? na Ukrainie
w t??umaczeniu Lubki, a Lubka opowie o swej nowej powie??ci "Karbido".


Więcej...


Zako??czy?? si? VI Mi?dzynarodowy Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu
02-06-2014, 16:46:15


SCHULZOWSKI MAJ W DROHOBYCZUZako??czy?? si? Szósty Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu (26-30 maja 2014)

Ka??da edycja jest nieco inna i swoista, tak te?? i Szósty Mi?dzynarodowy Festiwal Brunona Schulza by?? odmienny od poprzednich, wnosz?c kolejn? cegie??k? do dorobku tego projektu. By?? skromniejszy, lecz nasycony mocnymi wydarzeniami, postawi?? na spotkania pisarzy i poetów Polski i Ukrainy, podejmuj?c przy tym gor?ce rozmowy o sytuacji na Ukrainie i wyzwaniach, jakie stawia ona twórcom, zach?ca?? do bada?? nad drohobyckimi, kulturowo-historyczno-biograficznymi kontekstami dzie??a Brunona Schulza i jego czasów, zda?? spraw? z aktualnych ??wiatowych bada?? schulzologicznych oraz recepcji i fascynacji schulzowskich, w tym w sztukach plastycznych i teatrze, kontynuowa?? ide?, aby poprzez program off da? pole do dzia??a?? niestandardowych.


Więcej...


SZ??STY MI?DZYNARODOWY FESTIWAL BRUNONA SCHULZA W DROHOBYCZU
07-05-2014, 14:44:01


PROGRAM

VI MI?DZYNARODOWEGO FESTIWALU BRUNONA SCHULZA

W DROHOBYCZU, UKRAINA,

26 – 30 MAJA 2014

Arka wyobra??ni Brunona Schulza 2014


Więcej...


  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    ??      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs