Imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

galeria jarecka nieznanaukraina noce golberg zwierciad??o eon horusa szpilki bu??garii drohobycz filmy o schulzu festiwal 2012 leszek m?dzik bruno nasi arty??ci cytaty o schulzu krcha g??recka lublin
  Ramka


MI?DZYNARODOWY FESTIWAL 
BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
"ARKA WYOBRA?NI" 2018

 * DOFINANSOWANO ZE ??RODKÓW 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP


***

 Zrealizowano
z pomoc? finansow? 
miasta Lublin 
Bruno4ever 

BRUNOSCHULZFESTIVAL.ORG

Zrealizowano dzi?ki wsparciu 
Miasta Lublin w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 roku 

 ***

PROJEKT WSPÓ?FINANSOWANY PRZEZ 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RAMACH PROGRAMU 
"WSPÓ?PRACA W DZIEDZINIE
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2012" 

 

Odwiedziło nas już:
542224 osób

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWY STAN I FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY WWW.  

Aktualności
PLANETA SCHULZ. O Festiwalu w "Kontekstach" (nr 1-2/2019)
11-07-2019, 16:27:08


Przygotowywany jest specjalny numer monograficzny presti??owego kwartalnika KONTEKSTY
po??wi?cony Mi?dzynarodowemu Festiwalowi Brunona Schulza w Drohobyczu.
Numer o tytule PLANETA SCHULZ uka??e si? w sierpniu.


Więcej...


BRUNO4EVER LUBLIN-DROHOBYCZ 2019. Spotkania i Rekonesansy Artystyczne
27-03-2019, 04:57:15


Kontynujemy projekt Bruno4ever 2019.
Ju?? 3 kwietnia zapraszamy na spotkanie z red. Andrijem Paw??yszynem ze Lwowa. Jest znanym historykiem i dziennikarzem, dzia??aczem spo??ecznym, t??umaczem literatury polskiej, osob? - instytucj?.

W maju ekipa lubelska uda si? do Drohobycza na Rekonesans Artystyczny, we wrze??niu go??cie z Drohobycza przyjad? do Lublina.


Więcej...


SCHULZ / FORUM O ??SMYM FESTIWALU
21-03-2019, 05:50:37


W Drohobyczu po latach jedna pani odnalaz??a ??lad drugiej pani ...
Numer 11 (2018) Schulz / Forum po??wi?ci?? 1,5 strony Ósmej edycji Festiwalu.


Więcej...


DZI?KUJEMY. LISTA DARCZY??C??W. 28 os??b z Polski i Ukrainy wspar??o darowiznami Muzeum Pok??j Brunona Schulza w Drohobyczu
27-11-2018, 12:06:54


DZI?KUJEMY!
28 osób z Polski i Ukrainy wspar??o darowiznami Muzeum Pokój Brunona Schulza w Drohobyczu po tym,
jak zosta??o zalane przy uruchamianiu "instalacji grzewczej" Uniwersytetu w Drohobyczu.

ZAPRASZAMY do MUZEUM. Niezb?dne prace zosta??y wykonane.


Więcej...


DROHOBYCZ. Uszkodzenia Muzeum-Pokoju Brunona Schulza. PROSIMY O POMOC
04-11-2018, 18:35:43


W nocy z 23 na 24 pa??dziernika zosta??o zalane wod?,
z w???czanej przez Uniwersytet w Drohobyczu
instalacji grzewczej,
nasze Muzeum-Pokój Brunona Schulza w Drohobyczu.

Nikt nie poczuwa si? do odpowiedzialno??ci.

PROSIMY O POMOC.


Więcej...


LW??W. 25. Book Forum Best Book Award dla "Narzeczonej Schulza"
25-09-2018, 06:21:07


Nagrod? 25. Book Forum / Forum Wydawców
we Lwowie w kategorii "biografia"
otrzyma??a "Narzeczona Schulza"
Agaty Tuszy??skiej,
ksi???ka, która na rynek ukrai??ski trafia
w przek??adzie Wiery Meniok, a edytorsko jest dzie??em oficyny Wydawnictwo 21 z Czerniowiec.


Więcej...


Czas Schulza, czas Lwowa. Niezwyk??a powie??? Jurija Wynnyczuka. Promocja w Lublinie
20-09-2018, 17:09:16


Powie??? TANGO ??MIERCI Jurija Wynnyczuka to niezwyk??y literacki koktajl. Ukrainiec zapo??ycza si? u Umberto Eco i Borgesa, ale te?? u Dana Browna, patronuj? mu Bruno Schulz i Bohumil Hrabal...


Pierwsza polska promocja ksi???ki z udzia??em Jurija Wynnyczuka i t??umacza - Bohdana Zadury, w Teatrze Starym w Lublinie
11 pa??dziernika 2018 o godz.
18.


Więcej...


DROHOBYCZ. Muzeum-Pok??j Brunona Schulza w Drohobyczu
10-09-2018, 00:55:45


Nowe dary, nowe eksponaty

Fotografia tablo profesorów i abiturientów rocznika 1927, klasy VIII A,
ozdobionego rysunkowo zapewne
przez Brunona Schulza,
jest jednym z najciekawszych darów,
jakie ostatnio otrzyma??o
Muzeum-Pokój Brunona Schulza.

Dzi?kujemy ofiarodawcom i sponsorom.


Więcej...


Lw??w, ?????ר???, ??????????, Lemberg??43: Miasto, kt??re (nie) prze??y??o
06-09-2018, 03:10:25


Klucz do Miasta / ???????? ????? ???????? / A Key to the City
- dla Wiery Meniok

Wiera Meniok, dyrektor Mi?dzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza
w Drohobyczu, otrzyma??a KLUCZ DO MIASTA,
precedensowe i presti??owe wyró??nienie przyznane we Lwowie
75 instytucjom i osobom przywracaj?cych pami?? o historii
i kulturowym dziedzictwie ??ydowskich mieszka??ców Galicji.


Więcej...


SCHULZFEST 2018. Zobacz relacje video, fotograficzne, internetowe i prasowe
04-07-2018, 01:35:00


Ósmy Festiwal 2018 w Drohobyczu
mo??na zobaczy? na YOU TUBE.

Relacje z koncertów i spektakli jak te??
z wyjazdu wielokulturowego (Stryj, Bolechów, Hoszów i "Szepilska") s? ju?? dost?pne.
W przygotowaniu - kolejne.

Podajemy te?? LINKI do wielu innych relacji
z Festiwalu.


Więcej...


  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    ??      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs