Imieniny: Daniela, Dalidy, Benedykta
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

leszek mądzik golberg noce zwierciadło drohobycz szpilki eon horusa górecka o schulzu festiwal 2012 cytaty o schulzu jarecka lublin bruno galeria nieznanaukraina bułgarii filmy krcha nasi artyści
  Ramka


SchulzFest 2024

XI MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL 
"Arka wyobraźni
Brunona Schulza"
w Drohobyczu

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
- podstawowego funduszu celowego


***


***

  BRUNO4EVER 
2024-2026 
SchulzFest w drodze do ESK

Dni Brunona Schulza 
w Lublinie

Zrealizowano z pomocą finansową
MIASTA  LUBLIN

***

 ***


Rok 2022 / Rokiem Brunona Schulza

Odwiedziło nas już:
975116 osób

 

XI Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu, 7-13 lipca 2024
ХI Міжнародний Фестиваль Бруно Шульца у Дрогобичі, 7-13 липня 2024
11th International Bruno Schulz Festival in Drohobych, July 7-13, 2024

PATRONAT HONOROWY
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Hanna Wróblewska, Konsul Generalny RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz, 

Prezydent miasta Lublin Krzysztof Żuk, Mer miasta Drohobycz Taras Kuczma, Szef Drohobyckiej Rejonowej Administracji Wojskowej Stepan Kułyniak

Aktualności
Wiera Meniok wśród nominowanych do Nagrody „Rzeczpospolitej" im. Jerzego Giedroycia


Nagrodę im. Jerzego Giedroycia przyznaje Kapituła powołana przez redakcję dziennika "Rzeczpospolita". Wśród nominowany w tegorocznej edycji nagrody jest Wiera Meniok i prowadzona przez nią w Drohobyczu Fundacja "Muzeum i Festiwal Brunona Schulza".

Nagrodę ustanowiono w 2001 roku, w pierwszą rocznicę śmierci Jerzego Giedroycia (1906-2000), polityka, działacza emigracyjnego, publicysty i wydawcy. Po wojnie pozostał na Zachodzie, w 1946 założył Instytut Literacki (w Rzymie, skąd przeniósł się do Maisons-Laffitte pod Paryżem), wydający miesięcznik "Kultura" (1947-2000), "Zeszyty Historyczne" (1962-2010) i serię Biblioteka "Kultury". Jest postacią - symbolem, do rangi symbolu urosły również stworzone przez niego instytucje -Instytut Literacki i "Kultura". Uważny obserwator i krytyk życia społeczno-politycznego w Polsce i Europie. Uważał, że polityka powinna mieć umocowanie w etyce, a w sprawach publicznych liczy się bezinteresowność a nie służba partykularnym interesom; przykładał specjalną wagę do relacji Polski ze wschodnimi sąsiadami, przede wszystkim Litwą i Ukrainą.
Wiera Meniok jest znawczynią i teoretyczką literatury, pracownikiem naukowym Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu oraz kierownikiem Centrum Polonistycznego tejże uczelni, które organizuje od 2004 roku Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu (siedem edycji co dwa lata) oraz szereg innych przedsięwzięć kulturotwórczych, wpisujących się w tworzenie dobrych relacji polsko-ukraińskich i budujących obraz Ukrainy w panoramie świata kultury i nauki. Drohobyckie przedsięwzięcia dedykowane Schulzowi są najważniejszymi tego rodzaju projektami na świecie.
Uhonorowana odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP "Zasłużony dla kultury polskiej" i Nagrodą "i" przyznawaną we Lwowie.
LINK DO RZECZPOSPOLITEJ
http://www.rp.pl/Nagroda-Rzeczpospolitej-im-Jerzego-Giedroycia/311149870-Znamy-nominowanych-do-Nagrody-Rzeczpospolitej-im-Jerzego-Giedroycia.html
INFO Z RZECZPOSPOLITEJ
W poniedziałek w Warszawie odbyło się posiedzenie kapituły przyznającej nagrodę. Zasiadają w niej m.in. Agnieszka Romaszewska-Guzy, Hanna Wawrowska, Czesław Bielecki, Jan Malicki, Andrzej Nowak, Wojciech Sikora, Paweł Kowal, Zbigniew Brzeziński, Grzegorz Gauden i Bogusław Chrabota.
Kapituła nominowała do nagrody: litewskiego pisarza Pranasa Morkusa, byłego premiera Ukrainy Arsenija Jaceniuka, intelektualistkę Bogumiłę Berdychowską, białoruskiego filozofa i pisarza Ihara Babkou, prorektora Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie prof. Myroslawa Marynowicza, twórcę i szefa Kolegium Europy Wschodniej Jana Andrzeja Dąbrowskiego, dr Wierę Meniok i kierowaną przez nią Fundację „Muzeum i Festiwal Brunona Schulza" z Drohobycza, Andreja Sannikau, białoruskiego działacza politycznego i społecznego, oraz rosyjskie stowarzyszenie Memoriał.
Kto otrzyma nagrodę, dowiemy się 1 grudnia podczas gali, która odbędzie się w Pałacu Rzeczypospolitej na pl. Krasińskich w Warszawie. Laureat otrzyma dyplom, statuetkę oraz medal z wizerunkiem patrona.
Nagroda „Rzeczpospolitej" im. Jerzego Giedroycia przyznawana jest od 2001 r. za działalność w „kierunku zgodnym z polską racją stanu, którą jest porozumienie z narodami Europy Środkowo-Wschodniej". Kapituła przyznaje ją osobie lub instytucji, które w swojej działalności publicznej kierują się zasadami wypracowanymi przez Jerzego Giedroycia w kręgu „Kultury".
Laureaci
2001 Prof. Jerzy Kłoczowski
Historyk kultury polskiej. Badacz dziejów chrześcijaństwa w Polsce oraz historii naszej części Europy. Twórca Instytutu Europy Środkowo- -Wschodniej.
2002 Zbigniew Gluza i Ośrodek Karta
Zbigniew Gluza jest założycielem i prezesem Ośrodka, który dokumentuje i upowszechnia najnowsze dzieje Polski i Europy Wschodniej.
2003 Andrzej Przewoźnik
Historyk, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Doprowadził do upamiętnienia polskich oficerów wymordowanych przez NKWD. Zginął w katastrofie samolotu prezydenckiego w Smoleńsku.
2004 Marek Karp i Ośrodek Studiów Wschodnich
Marek Karp był twórcą i dyrektorem Ośrodka, którego celem jest wszechstronna analiza sytuacji w Europie Środkowej i Wschodniej, na Bałkanach, Kaukazie i w centralnej Azji. Nagrodę otrzymał pośmiertnie.
2005 Natalia Gorbaniewska
Rosyjska intelektualistka, obrończyni praw człowieka, legenda antysowieckiej opozycji. Poetka, dziennikarka i tłumaczka literatury polskiej.
2006 Prof. Jerzy Pomianowski
Prozaik, eseista, znawca historii Europy Wschodniej. Redaktor naczelny adresowanego do rosyjskiej inteligencji pisma „Nowaja Polsza”.
2007 Prof. Bohdan Osadczuk
Ukraiński publicysta, sowietolog, badacz historii Europy Środkowo-Wschodniej. Rzecznik pojednania polsko-ukraińskiego.
2008 Krzysztof Czyżewski
Eseista, tłumacz, animator kultury. Założyciel i dyrektor Ośrodka Pogranicze w Sejnach. Działa na rzecz porozumienia ponad podziałami narodowymi i kulturowymi.
2009 Zygmunt Berdychowski
Twórca i organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy, od lat miejsca spotkań polityków, przedsiębiorców i ekspertów ze wschodu i zachodu Europy, Rosji, Azji Centralnej i USA.
2010 Agnieszka Romaszewska
Dziennikarka, reporterka telewizyjna. Twórczyni i dyrektor Telewizji Bielsat nadającej niezależny od władz w Mińsku program dla miesz- kańców Białorusi.
2011 Tomasz Pietrasiewicz
Animator kultury i reżyser teatralny. Dyrektor Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie. W swej pracy nawiązuje do położenia Lublina, który usytuowany na styku wschodu i zachodu był miejscem spotkań kultur, tradycji i religii.
2012 Profesorowie Prof. Andrzej Nowak i Timothy Snyder
Prof. Nowak, historyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, to publicysta, sowietolog znawca historii polsko-rosyjskiej.
Prof. Timothy Snyder z Uniwersytetu Yale specjalizuje się w historii Europy Środkowej i Wschodniej, jest badaczem nowożytnego nacjonalizmu.
2013 Jan Malicki
Historyk i publicysta. Współzałożyciel Studium Europy Wschodniej
na Uniwersytecie Warszawskim. Redaktor naczelny kwartalnika „Przegląd Wschodni”.
2014 Paweł Kowal
Naukowiec i polityk, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN.
2015 Tomas Venclova, pisarz i eseista litewski oraz międzynarodowa organizacja pozarządowa Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego.


16-11-2016, 18:17:30


  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    Ї      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs