Imieniny: Apolinarego, Filipa, Róży
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

zwierciad??o golberg festiwal 2012 leszek m?dzik nieznanaukraina krcha bu??garii eon horusa galeria noce nasi arty??ci bruno lublin cytaty o schulzu drohobycz szpilki g??recka jarecka o schulzu filmy
  Ramka


MI?DZYNARODOWY FESTIWAL 
BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
"ARKA WYOBRA?NI" 2018

 * DOFINANSOWANO ZE ??RODKÓW 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP


***

 Zrealizowano
z pomoc? finansow? 
miasta Lublin 
Bruno4ever 

BRUNOSCHULZFESTIVAL.ORG

Zrealizowano dzi?ki wsparciu 
Miasta Lublin w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 roku 

 ***

PROJEKT WSPÓ?FINANSOWANY PRZEZ 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RAMACH PROGRAMU 
"WSPÓ?PRACA W DZIEDZINIE
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2012" 

 

Odwiedziło nas już:
539238 osób

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWY STAN I FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY WWW.  

Aktualności
DROHOBYCZ. Jubileusz o. Olega Kiekosza, kapelana Uniwersytetu w Drohobyczu


Ojciec Oleg Kiekosz, kapelan – duszpasterz Pa??stwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu, sprawuje t? funkcj? od 2002 roku. Drohobycki uniwersytet jako pierwszy w Ukrainie ustanowi?? kapela??stwo – i w??a??nie teraz obchodzono 15 lecie tej dzia??alno??ci. Przez te 15 lat kapelanem by?? o. Oleg Kiekosz i t? funkcj? sprawuje z uznaniem nadal.

Oleg Kiekosz studiowa?? w Grekokatolickim Seminarium Duchownym w Lublinie i studia kontynuowa?? na KUL, po czym rozpocz??? prac? i dzia??alno??? w Eparchii samborsko-drohobyckiej. W 2013 obroni?? dysertacj? o o??wiatowej i pedagogicznej dzia??alno??ci metropolity Andrieja Szeptyckiego, pracuje w katedrze kulturologii Uniwersytetu w Drohobyczu. Wyk??ada te?? w Drohobyckim Duchowym Seminarium. W Eparchii kieruje komisj? do spraw m??odzie??y, wcze??niej zwi?zany by?? z duszpasterstwem m??odzie??y. Jest wskazywany jako wzór duszpasterza, aktywny, pe??en inicjatyw, spolegliwy, cieszy si? niek??amanym uznaniem.
Z okazji 15-lecia ustanowienia kapela??stwa na Uniwersytecie w Drohobyczu 12 pa??dziernika 2017 roku na fasadzie budynku Rektoratu ods??oni?to p??askorze??b? po??wi?con? Szeptyckiemu; a w uroczysto??ci uczestniczy?? m.in. W??adyka Jaros??aw. Nast?pnie w auli uniwersyteckiej odby??o si? spotkanie po??wi?cone tej rocznicy i mini seminarium na temat metropolity Szeptyckiego.
W wydarzeniach tych uczestniczy?? Grzegorz Józefczuk, prezes Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza. O. Oleg Kiekosz wspó??pracuje z naszym Stowarzyszeniem, wspiera inicjatywy Centrum Polonistycznego, od lat uczestniczy w spotkaniach Drugiej Jesieni, w tym w modlitwie w miejscu ??mierci Brunona Schulza 19 listopada.
Drohobycz 2017. O. Oleg Kiekosz, Wiera Meniok, Grzegorz Józefczuk
Przekazujemy ??yczenia i podzi?kowania z wyrazami wielkiej sympatii.


05-11-2017, 23:03:46


  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    ??      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs