Imieniny: Apolinarego, Filipa, Róży
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

drohobycz festiwal 2012 galeria bu??garii filmy noce golberg nieznanaukraina szpilki lublin krcha leszek m?dzik nasi arty??ci zwierciad??o eon horusa cytaty o schulzu bruno o schulzu g??recka jarecka
  Ramka


MI?DZYNARODOWY FESTIWAL 
BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
"ARKA WYOBRA?NI" 2018

 * DOFINANSOWANO ZE ??RODKÓW 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP


***

 Zrealizowano
z pomoc? finansow? 
miasta Lublin 
Bruno4ever 

BRUNOSCHULZFESTIVAL.ORG

Zrealizowano dzi?ki wsparciu 
Miasta Lublin w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 roku 

 ***

PROJEKT WSPÓ?FINANSOWANY PRZEZ 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RAMACH PROGRAMU 
"WSPÓ?PRACA W DZIEDZINIE
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2012" 

 

Odwiedziło nas już:
539239 osób

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWY STAN I FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY WWW.  

Aktualności
DROHOBYCZ. Druga Jesie?? 2017. Zapraszamy.


UWAGA. Organizujemy, tradycyjnie, wyjazd do Drohobycza w dn. 18-20 listopada 2017. Prosimy o kontakt zainteresowanych.
Wydarzenia w ramach Bruno4ever 2017. Dni Brunona Schulza.

INFO NA TEMAT WYJAZDU DO DROHOBYCZA 18-20.11.2017.

WYJAZD 18-20.11.2017 LUBLIN-DROHOBYCZ-LUBLIN
Wyjazd z Lublina: 18 listopada, sobota, godz. 6.00, plac Zamkowy (schody do zamku). Dojazd do Drohobycza via Lwów.
Przyjazd do Drohobycza: wieczorem 18 listopada. Wcze??niej: intensywny pobyt we Lwowie.
19-20 listopada: udzia?? w programie "Druga Jesie??", w tym szczególnie:
19.11., godz. 11 - spotkanie / modlitwa ekumeniczna w miejscu ??mierci Brunona Schulza (obowi?zkowo);
19.11., godz. 18 - koncert "Kairos" w cerkwi / ko??ciele grekokatolickim pw. ??w. Trójcy przy Rynku w Drohobyczu.
S? alternatywne propozycje zwiedzania Drohobycza i okolic.
Powrót (wyjazd z Drohobycza): 20 listopada, poniedzia??ek, po po??udniu / wieczorem (wg ustale?? bie???cych).
Przej??cie graniczne: Hrebenne - Rawa Ruska.
Przewo??nik: Krzysztof Kudyba, Us??ugi Przewozowo-Transportowe, Tomaszów Lub. / Huta Ró??aniecka. Bus mercedes sprinter jest na miejscu do dyspozycji.
Noclegi (propozycja): Hotel "Hotelik Nowa Chata" w Drohobyczu, ul. Sahajdacznego 27, lub wg wyboru w Truskawcu.
Koszt przejazdu i busa na miejscu: 70 z??.
Koszt noclegów w "Nowej Chacie": pokoje 1- lub 2-osobowe ok. 30-60 z?? za nocleg (ok. 290-340 hrywien za pokój na nocleg). 1 z?? = 7,25 hrywny.

Projekt literacko-artystyczny „DRUGA JESIE?? – 2017” w 75. rocznic? ??mierci Brunona Schulza

19 listopada 2017, niedziela

MODLITWA EKUMENICZNA

11:00 – Wspólna modlitwa w miejscu ??mierci Brunona Schulza

LISTOPADOWE SPOTKANIA W BIBLIOTECE

Miejsce: Biblioteka im. Wiaczes??awa Czornowo??a, ul. Szewczenki 27

12:00 – ACTA SCHULZIANA: Prezentacja II tomu. Z udzia??em Natalii Filewicz, Paw??a Próchniaka, Jurka Procha??ki, Lesi Chomycz, Jerzego Kowalewskiego
Prowadz? Wiera Meniok, Grzegorz Józefczuk

13:30 – „O, te rysunki ??wietliste, wyrastaj?ce jak pod obc? r?k?, o, te przejrzyste kolory i cienie! … figury, krajobrazy, twarze!”. Plastyczna twórczo??? Brunona Schulza.
Wyk??ad Iwana DUDYCZA (Lwowska Galeria Obrazów im. Borysa Wo??nickiego)

***
16:30 – „Od Soboru do kanonizacji”: wystawa zdj?? i dokumentacji po??wi?cona Janowi Paw??owi II. Przygotowanie: Fundacja Ponad Granicami im. ??w. Jacka Odrow???a (Lublin)
Wprowadzenie: o. Oleg Kiekosz, Tomasz Dostatni OP, Piotr Nowina-Konopka (Ambasador RP w Watykanie, 2013–2016)

Miejsce: Centrum Duszpasterstwa Akademickiego, ul. Szewczenki 29/1

18:00 – Koncert wokalno-instrumentalny m?skiego wokalnego chóru KAIROS (Lublin): polska i wschodnioeuropejska muzyka wokalna, oratorium „Carmina Luminosa”.
Dyryguje kompozytor Borys Sommerschaf
Wprowadzenie: Tomasz Dostatni OP, Piotr Nowina-Konopka
Wsparcie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP

Miejsce: Katedralna Cerkiew ??w. Trójcy

20:00 – Wycieczka na wie??? Ratusza

Miejsce zbiórki: Turystyczne Centrum Informacyjne, plac Rynek 1
20 listopada 2017, poniedzia??ek

LISTOPADOWE SPOTKANIA W BIBLIOTECE (ci?g dalszy)

Miejsce: Biblioteka im. Wiaczes??awa Czornowo??a, ul. Szewczenki 27

12:00 – „Niewymy??lone historie z Drohobycza i okolic (1942–1944)”: czytanie, spotkania, dyskusje

13:30 – Pawe?? PRÓCHNIAK
Poezja w sieci: portal stronypoezji.pl

16:30 – POSTPREMIERA LITERACKA:
Ewa Rajska, Natalka Januszewycz, Ulana Kaca??, Andrij Jurkewycz, Roman Onyszkewycz

***
18:00 – CZYTANIE KSI?GI SCHULZA

Miejsce: Muzeum Izba Pami?ci Brunona Schulza,
ul. Iwana Franki 24, pok. 33


***
Organizatorzy:
Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Pa??stwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu / Fundacja „Muzeum i Festiwal Brunona Schulza” (Drohobycz)

Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza (Lublin)

Wspó??organizatorzy:
Centrum Duszpasterstwa Akademickiego (Drohobycz)
Fundacja Ponad Granicami im. ??w. Jacka Odrow???a (Lublin)
Miejska Biblioteka im. Wiaczes??awa Czornowo??a

Partnerzy:
Fundacja „Wolno??? i Demokracja” (Warszawa)
Turystyczne Centrum Informacyjne w Drohobyczu
Drohobycka gazeta internetowa „Majdan”

DZIEKUJEMY:

Zrealizowano dzi?ki wsparciu Miasta Lublin w ramach obchodów 700-lecia miasta w 2017 roku.


06-11-2017, 03:09:36


  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    ??      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs