Imieniny: Apolinarego, Filipa, Róży
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

drohobycz noce filmy bu??garii festiwal 2012 g??recka leszek m?dzik lublin krcha nasi arty??ci o schulzu zwierciad??o bruno jarecka galeria eon horusa golberg szpilki cytaty o schulzu nieznanaukraina
  Ramka


MI?DZYNARODOWY FESTIWAL 
BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
"ARKA WYOBRA?NI" 2018

 * DOFINANSOWANO ZE ??RODKÓW 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP


***

 Zrealizowano
z pomoc? finansow? 
miasta Lublin 
Bruno4ever 

BRUNOSCHULZFESTIVAL.ORG

Zrealizowano dzi?ki wsparciu 
Miasta Lublin w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 roku 

 ***

PROJEKT WSPÓ?FINANSOWANY PRZEZ 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RAMACH PROGRAMU 
"WSPÓ?PRACA W DZIEDZINIE
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2012" 

 

Odwiedziło nas już:
539241 osób

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWY STAN I FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY WWW.  

Aktualności
FESTIWAL 2018: SERHIJ ??ADAN. ??adan po ukrai??sku i po polsku i na koncercie


Jednym z wa??nych wydarze?? VIII. Festiwalu b?dzie promocja tomu wierszy Serhija ??adana "Drohobycz" w polskim przek??adzie Jacka Podsiad??o, wydanego w renomowanej polskiej oficynie PIW. To wydarzenie istotne równie?? dla wizerunku i promocji samego Drohobycza.
Serhij ??adan b?dzie go??cici? na Festiwalu nie tylko jako poeta i pisarz, tak??e jak przed dwoma laty zobaczymy go na koncercie na Rynku wraz z grup? "Sobaki w kosmosie".
...W Drohobyczu wszyscy mieli­??my jednego i tego samego znajomego. Nazywa?? si? Schulz. Spróbuj go sobie przypomnie?. Albo wyobrazi?... - to jedno ze zda?? obszernego tekstu wst?pnego Serhija ??adana w zbiorze bodaj 30 jego wierszy, tomu o tytule "Drohobycz. Ksi?ga wierszy wybranych (2014-2016)". Przek??ad wierszy ??adana na j?zyk polski jest dzie??em wybitnego polskiego poety Jacka Podsiad??o, redakcj? przek??adów zaj??? si? znakomity literaturoznawca Pawe?? Próchniak, ilustracje przygotowa??a drohobycka artystka Olga Czyhryk, ze strony PIW czyli Pa??stwowego Instytutu Wydawniczego nad ca??o??ci? czuwa?? redaktor Pawe?? Orze??. Pomys?? na taki tom wierszy kultowego poety i pisarza, który wspó??tworzy ton i nerw wspó??czesnej literatury ukrai??skiej, a nawet szerzej - kultury ukrai??skiej w jej najbardziej energetycznym nurcie, zrodzi?? si? przed dwoma laty, kiedy ??adan by?? na VII. Festiwalu w Drohobyczu. Ta inicjatywa Wiery Meniok, dyrektor Festiwalu, konsekwentnie podtrzymywana, znalaz??a sprzymierze??ców w Ukrainie i Polsce i oto na VIII. Festiwalu poznamy efekt tych zabiegów i stara??, które s? te?? sukcesem Festiwalu. 
Ok??adka tomu DROHOBYCZ

Bruno Schulz jest domniemanym nie tyle pretekstem, co lu??niej rozumianym kontekstem zebranych w tomie wierszy. Jak u ??adana, ??wiat jawi si? w przenikaniu tego, co osobiste i tego, co spo??eczne, tego co wewn?trz i tego, co na zewn?trz.
Spotkanie Serhija ??adana z Drohobyczem zacz???o si? w 2014 roku na VI. Mi?dzynarodowym Festiwalu Brunona Schulza, kontynuacj? znalaz??o przed dwoma laty na VII. edycji Festiwalu - ka??dorazowo by??y to spotkanie autorskie i koncert z grup? "Sobaki w kosmosie".
Tym razem b?dzie o spotkanie wi?cej, bo cykl promocji tomu "Drohobycz" rozpocznie si? od spotkania z poet? i t??umaczem Jackiem Podsiad??o - w dniu 2 czerwca; spotkanie poprowadzi Pawe?? Próchniak. Koncert "Sobaki w kosmosie" planowany jest 7 czerwca.
Wi?cej szczegó??ów niebawem.

Koncert, Festiwal 2016, Rynek w Drohobyczu, fot. I. Feciak
ZAPRASZAMY DO DROHOBYCZA NA VIII. FESTIWAL (1-7 czerwca 2018).

* Serhij ??adan, ukr. ??????????? ????????????????? ??????? (ur. 23.08.1974, Starobielsk), poeta, pisarz, t??umacz, wokalista, aktywista; laureat m.in. w 2015 roku Literackiej Nagrody Europy ??rodkowej Angelus za opowiadaj?c? o Charkowie powie??? "Mezopotamia". Mieszka w Charkowie.
* Pawe?? Próchniak w Nocie: Pomys?? na drohobyck? ksi???k? Serhija ??adana zrodzi?? si? w Drohobyczu – w pierwszych dniach czerwca 2016 roku, podczas VII Mi?dzynarodowego Festiwalu Bru­nona Schulza. ??adan czyta?? wtedy wiersze w miejskiej bibliotece i da?? z ”Sobakami w Kosmosie” mocny koncert na drohobyckim rynku. Mia??o si? wra??enie, ??e ten poeta z Charkowa, z dalekiej wschodniej Ukrainy, jest w Dro­hobyczu u siebie.

GJ

Zobacz:
SPOTKANIE - wieczór autorski podczas VI. Festiwalu w Drohobyczu 29 maja 2014: https://www.youtube.com/watch?v=dBRHNqWAir0
CZYTANIE KSI?GI SCHULZA: Serhij ??adan
https://www.youtube.com/watch?v=fjc5uiGgVx4
XI?GARNIA TVN24:
https://www.youtube.com/watch?v=WIdXVOoILVo


23-04-2018, 00:01:27


  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    ??      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs