Imieniny: Apolinarego, Filipa, Róży
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

galeria cytaty o schulzu drohobycz filmy nieznanaukraina festiwal 2012 krcha zwierciad??o bruno golberg bu??garii noce jarecka o schulzu nasi arty??ci leszek m?dzik g??recka lublin eon horusa szpilki
  Ramka


MI?DZYNARODOWY FESTIWAL 
BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
"ARKA WYOBRA?NI" 2018

 * DOFINANSOWANO ZE ??RODKÓW 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP


***

 Zrealizowano
z pomoc? finansow? 
miasta Lublin 
Bruno4ever 

BRUNOSCHULZFESTIVAL.ORG

Zrealizowano dzi?ki wsparciu 
Miasta Lublin w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 roku 

 ***

PROJEKT WSPÓ?FINANSOWANY PRZEZ 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RAMACH PROGRAMU 
"WSPÓ?PRACA W DZIEDZINIE
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2012" 

 

Odwiedziło nas już:
539250 osób

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWY STAN I FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY WWW.  

Aktualności
PROGRAM VIII MI?DZYNARODOWEGO FESTIWALU BRUNONA SCHULZA W DROHOBYCZU


P R O G R A M
VIII MI?DZYNARODOWEGO FESTIWALU BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU

1–7 czerwca 2018

***
30 MAJA, ??RODA

PROLOG: LWÓW

16:00 – Wernisa?? wystawy „Bruno Schulz w??ród artystów swego czasu”
(ze zbiorów Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. Borysa Wo??nickiego)

Lwowska Narodowa Galeria Sztuki im. Borysa Wo??nickiego, ul. Wasyla Stefanyka 3, Lwów

Patronat honorowy Konsula Generalnego RP we Lwowie

Obrazy, grafiki i rysunki 35 artystów, którzy brali udzia?? w wystawach razem z Brunonem Schulzem; to m.in. Zefiryn ?wikli??ski, Xawery Dunikowski, Erno Erb, Stefania Gebus-Baraniecka, Jakub Glasner, Marceli Harasimowicz, Wlastimil Hofman, Marcin Kitz, Fryc Kleinman, Olena Kulczycka, Jaros??awa Muzyka, Andrzej Pronaszko, Kazimierz Sichulski, Margit Sielska-Reich, Roman Sielski, Iwan Trusz, Wojciech Weiss, Leon Wyczó??kowski, Stanis??aw Wyspia??ski i in.

Dyrektor Galerii: Taras Wozniak. Kuratorzy wystawy: Natalia Filewycz, Grzegorz Józefczuk


***
1 CZERWCA, PI?TEK

10:00 – Otwarcie Festiwalu. Powitania, wyst?pienia

Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza w Drohobyczu, pl. Teatralny 1

11:00 – Wyk??ady inauguracyjne
? Adam Zagajewski (Polska), W stron? Drohobycza
? Sjón (Islandia), Cynamon na lodzie: Brunona Schulza w?drowanie do krainy czterech godzin ??wiat??a dziennego, prowadzi: Jurij Andruchowycz

Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza w Drohobyczu, pl. Teatralny 1

15:30 – 18:00 – Spacer wernisa??owy: otwarcia wystaw i spotkania z artystami, prowadzi: Grzegorz Józefczuk

1. Pocz?tek. Stara sala gimnastyczna uniwersytetu

Wystawy indywidualne: Mariusz Drzewi??ski (Lublin), Lewko Mykytycz (Drohobycz), Siergiej Slepuchin (Jekaterynburg), Mateusz Obara (Lublin), Amadeusz Popek (Lublin), Piotr V. Tymochowicz (Siedliszcze) i inni

Wystawa zbiorowa (tak??e ze zbiorów Muzeum-Pokoju Brunona Schulza), prace m.in. W??odzimierz Finke, Bart??omiej Micha??owski, Tadeusz Mys??owski, Krystyna Piotrowska i inni

Za budynkiem Rektoratu Uniwersytetu, ul. Iwana Franki 24

2. Basen w parku, obiekty artystyczne W??odka Kaufmana (Lwów)

Park przed budynkiem Rektoratu Uniwersytetu, ul. Iwana Franki 24

3. Willa Jarosza

Mi?dzynarodowy projekt plakatowy „Karaluchy”
Inauguracja OFF-Programu Festiwalu

ul. Tarasa Szewczenki 23

4. Ko??ció?? ??w. Bart??omieja i wie??a

5. Synagoga

Wystawa fotografii „Schulzowskie podró??e po Galicji” Marca Sagnola (Pary??)

ul. Py??ypa Or??yka 6

18:30 – Koncert inauguracyjny: Orkiestra D?ta Kolegium Muzycznego im. Wasyla Barwi??skiego w Drohobyczu, kierownik artystyczny i dyrygent: Oleg Solarz

Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza w Drohobyczu, pl. Teatralny 1, scena du??a


2 CZERWCA, SOBOTA

TRUSKAWIEC
10:00 – 13:00 – Wernisa??e i spotkania

Muzeum Mychaj??a Bi??asa, pl. Kobzara 3, Truskawiec

10:00 – Zwiedzanie Muzeum Mychaj??a Bi??asa, dawnej Willi Goplana – rezydencji Rajmunda Jarosza w Truskawcu

11:00 – Otwarcie wystawy rysunków Stanis??awa O??oga (Rzeszów) „Erotyki” oraz kameralnej wystawy zbiorowej i dokumentacji z kolekcji Festiwalu
Oprowadzanie autorskie Stanis??awa O??oga

DROHOBYCZ
14:15 – Performance W??odka Kaufmana (Lwów)

Instalacja artystyczna przy basenie w parku przed budynkiem Rektoratu Uniwersytetu, ul. Iwana Franki 24

15:00 – 19:00 – Spotkania literackie

Miejska biblioteka im. Wiaczes??awa Czornowo??a, ul. Szewczenki 27

15:00 – Spotkanie autorskie z Krzysztofem Koehlerem, prowadzi: Piotr ??liwi??ski

16:00 ­– Adam Wiedemann – Pawe?? Orze??: rozmowa

17:00 – Spotkanie autorskie z Bohdanem Zadur?, prowadzi: Bogus??aw Wróblewski

18:00 – Spotkanie autorskie z Jackiem Podsiad??o, prowadzi: Pawe?? Próchniak
Prezentacja poetyckiego tomu Serhija ??adana Drohobycz w t??umaczeniu Jacka Podsiad??y, zapowiada: Pawe?? Orze??

20:00 – Teatr Studyjny (Warszawa), spektakl „Historie o moim ojcu”, na podstawie „Sklepów cynamonowych” Brunona Schulza, re??. Anna Dziedzic

Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza w Drohobyczu, pl. Teatralny 1, scena du??a

21:30 – Teatr a Turma do Dionísio (Santo Ângelo, Brazylia), monodram „Sanatorium pod Klepsydr?”, wyk. Jerson Vincente Fontana
Premiera!

Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza w Drohobyczu, pl. Teatralny 1, sala kameralna

***
TOWARZYSZ?CE:
1/ Od godz. 16:00 OFF-Festival
(koordynuje Igor Stachniw, z udzia??em m.in. Ewy Zarzyckiej (Lublin – Wroc??aw) i grupy ZABIH (Lwów), Willa Jarosza, ul. Tarasa Szewczenki 23 i okolice
2/ Godz. 11:00 – 13:00, 16:00 – 17:00. Pokaz filmów i dokumentacji
Muzeum-Pokój Brunona Schulza, Rektorat Pa??stwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki, ul. Iwana Franki 24, pok. 33


3 CZERWCA, NIEDZIELA

9:00 – Wyjazd literacko-krajoznawczo-towarzyski do Stryja, Bolechowa, Hoszowa i „Szepilska”(dla programowych uczestników Festiwalu)

16:00 – 19:00 – Spotkania i dyskusje (w ramach wyjazdu)
? Keti Kantaria: prezentacja t??umaczenia Sklepów cynamonowych na j?zyk gruzi??ski, prowadzi: Wiera Meniok
? Przygody z tekstem W??adys??awa Panasa: spotkanie z Agnieszk? Hudzik i Lotharem Quinkensteinem, prowadzi: Grzegorz Józefczuk
? Anna Kaszuba-D?bska: W?tki Schulzowskie i Kobiety Schulza, zapowiada: Wiera Meniok
? Przygody z Debor? Vogel: spotkanie z t??umaczami Ariko Kato i Jurkiem Procha??k?, prowadzi: Andrij Paw??yszyn

***
TOWARZYSZ?CE:
1/ Od godz. 16:00 OFF-Festival
(koordynuje Igor Stachniw, z udzia??em m.in. Ewy Zarzyckiej (Lublin – Wroc??aw) i grupy ZABIH (Lwów), Willa Jarosza, ul. Tarasa Szewczenki 23, i okolice
2/ Godz. 11:00 – 13:00, 16:00 – 17:00. Pokaz filmów i dokumentacji
Muzeum-Pokój Brunona Schulza, Rektorat Pa??stwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki, ul. Iwana Franki 24, pok. 33


4 CZERWCA, PONIEDZIA?EK

10:00 – 18:00 – Sesja naukowa „Bruno Schulz: filozofia, poetyka i inne perspektywy miejsca”

Pa??stwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, aula, ul. Iwana Franki 24

10:00 – 10: 30 – Otwarcie konferencji. Prezentacja ksi???ki „Bruno Schulz a wspó??czesna teoria kulturowa. Materia??y VII Mi?dzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu” i dwóch tomów „Acta Schulziana”. Prowadzi: Wiera Meniok

10:30 – 12:00 – Obrady g??ówne, prowadzi: Marek Tomaszewski, czas na wyst?pienie: 20 min.

? Piotr ??liwi??ski (Pozna??), Kaligrafie, poezja rysowana Bruna (Schulza)
? Jerzy Jarz?bski (Kraków), W??adza – terror i ??mieszno???
? Stanis??aw Rosiek (Gda??sk), Jak czyta? „Xi?g? ba??wochwalcz?” (ze szczególnym uwzgl?dnieniem topografii)
? Józef Olejniczak (Katowice), Dziedzictwo. Po??miertne ??ycie Schulza

Dyskusja

12:00 – 12:30 – przerwa na kaw?

12:30 – 14:00 – Obrady g??ówne, prowadzi: Tomasz Boche??ski, czas na wyst?pienie: 20 min.

? Pawe?? Próchniak (Kraków), Plisa, zaszewka (o jednym przeplocie w?tków w „Manekinach”)
? Dariusz Czaja (Kraków), Mito-logika Schulza (o „Mityzacji rzeczywisto??ci” raz jeszcze)
? Jacek Kurczewski (Warszawa), Socjologia Schulza
? Grzegorz Józefczuk (Lublin), Ha! Schulz? Miejsce zmy??lenia i urwanie g??owy z mitem miejsca

Dyskusja

16:00 – 18:00 – Obrady w sekcjach, sekcja 1 (pok. 32), prowadzi: Piotr ??liwi??ski, czas na wyst?pienie: 20 min.

Pa??stwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, ul. Iwana Franki 24

? Marek Tomaszewski (Pary??), Bruno Schulz a geografia ??rodowisk artystycznych jego epoki. Relacja miejsca i twórczo??ci plastycznej na wschodnich rubie??ach Europy
? Tomasz Boche??ski (?ód??), Metamorfoza w uj?ciu Schulza
? Wojciech Lig?za (Kraków), Szlachetne handle i obszary imitacji. O przestrzeniach sklepów w prozie Brunona Schulza
? Lajos Pálfalvi (Budapeszt), Poetyka miasteczka
? Stanley Bill (Cambridge), Chwasty Schulza

Dyskusja

16:00 – 18:00 – Obrady w sekcjach, sekcja 2 (pok. 20), prowadzi: Józef Olejniczak, czas na wyst?pienie: 20 min.

Pa??stwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, ul. Iwana Franki 24

? Olga Czerwi??ska (Czerniowce), Intelektualne teksty Brunona Schulza jako receptywny palimpsest
? Jurko Procha??ko (Lwów), Sfinks w labiryncie: miasto jako kontekst i pretekst poetyki wspomnie?? z dzieci??stwa u Brunona Schulza i Waltera Benjamina
? Jerzy Kandziora (Warszawa), Opowie??ci o mieszkaniach z kr?gu Schulzowskiego mitu
? Dariusz Wojakowski (Rzeszów), Konstruowanie przestrzeni w „Sklepach cynamonowych” Brunona Schulza
? ??aneta Nalewajk-Turecka (Warszawa), Miejsce natury, natura miejsca. Schulz i Goethe

Dyskusja

19:00 – Teatr a Turma do Dionísio (Santo Ângelo, Brazylia), monodram „Sanatorium pod Klepsydr?”, wyk. Jerson Vincente Fontana
Premiera!

Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza w Drohobyczu, pl. Teatralny 1, scena du??a

20:00 – Studencki Teatr Alter (Drohobycz), spektakl „Karaluchy” wg Siergieja Slepuchina, re??. Andrij Jurkiewicz
Premiera!

Willa Jarosza, ul. Szewczenki 23

20:30 – Studencki Teatr Alter (Drohobycz), spektakl „Niewyczerpany transformista” wg Brunona Schulza, re??. O??eksandr Maksymow, na podstawie inscenizacji Wies??awa Ho??dysa w Teatrze Mumerus w Krakowie, scen.: Wies??aw Ho??dys, O??eksandr Maksymow, Anna Lenczewska, Jan Mancewicz
Premiera!

Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza w Drohobyczu, pl. Teatralny 1, sala kameralna

***
TOWARZYSZ?CE:
Godz. 11:00 – 13:00, 16:00 – 17:00. Pokaz filmów i dokumentacji
Muzeum-Pokój Brunona Schulza, Rektorat Pa??stwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki, ul. Iwana Franki 24, pok. 33


5 CZERWCA, WTOREK

10:00 – 18:00 – Sesja naukowa „Bruno Schulz: filozofia, poetyka i inne perspektywy miejsca”, ci?g dalszy

Pa??stwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, ul. Iwana Franki 24

10:00 – 11:30 – Obrady w sekcjach, sekcja 1 (pok. 32), prowadzi: Stanis??aw Rosiek, czas na wyst?pienie: 20 min.

? Arkadiusz Kalin (Pozna??), Polityczne miejsca Schulza
? Ariko Kato (Tokio), Mapa i znaczki. Postkolonialne czytanie Schulza
? Hanele Palková (Brno), Schulzowska Ksi?ga jako miejsce z tajemnic?
? Agnieszka Giszterowicz (Katowice), ??cie??ki poznania Schulzowskiej rachunkowo??ci

Dyskusja

10:00 – 11:30 – Obrady w sekcjach, sekcja 2 (pok. 20), prowadzi: Jerzy Jarz?bski, czas na wyst?pienie: 20 min.

? Henryk Siewierski (Brasilia), „Ojczyzna” jako „fragment wi?kszej ca??o??ci” Brunona Schulza
? Marek Wilczy??ski (Gda??sk), Miejsca bezpieczne: Kafka, Walser, Schulz
? Dalibor Bla?ina (Zagrzeb), Schulzowska topografia we wspó??czesnej literaturze chorwackiej (i nie tylko)
? A????a Tatarenko (Lwów), Schulzowskie miejsca Tajemnicy w twórczo??ci serbskich i chorwackich pisarzy postmodernistycznych

Dyskusja

11:30 – 12:00 – przerwa na kaw?

10:00 – 12:00 – Obrady w sekcjach, sekcja 3: kulturoznawczo-historyczna, prowadzi: Dariusz Wojakowski, czas na wyst?pienie: 15 min.

Wydzia?? Historii Uniwersytetu w Drohobyczu, pok. 205, ul. Lesi Ukrainki 46

? Katarzyna Warska (Gda??sk), W jakiej szkole uczy?? (si?) Bruno Schulz? Aura drohobyckiego gimnazjum w ??wietle wspomnie?? i dokumentów
? Andrij Paw??yszyn (Lwów), Halina Górska: konteksty schulzowskie
? Leonid Tymoszenko (Drohobycz), Bruno Schulz i gimnazjalne pismo „M??odzie??”
? Lesia Chomycz (Drohobycz), Podró?? Schulza do Francji
? Bohdan ?azorak (Drohobycz), Nowe fakty o biografii Izydora Schulza
? Igor Czawa (Drohobycz), ??rodowisko drohobyckich adwokatów ??ydowskich (okres mi?dzywojenny)

Dyskusja

12:00 – 14:00 – Obrady w sekcjach, sekcja 1 (pok. 32), prowadzi: Wojciech Lig?za, czas na wyst?pienie: 20 min.

Pa??stwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, ul. Iwana Franki 24

? Lidia Wi??niewska (Bydgoszcz), Sklepy cynamonowe i inne (w perspektywie porównawczej)
? Ma??gorzata Fuszara (Warszawa), Matka, Adela i inne – kobiety w „Sklepach cynamonowych” i „Sanatorium pod Klepsydr?”
? Wiera Meniok (Drohobycz), Zmierzch u Schulza i jego (Schulza) cie?? u ??adana
? Wira Romanyszyn (Drohobycz), Miejsca-traumy/miejsca utracone w twórczo??ci Brunona Schulza
? Ewa Zarzycka (Wroc??aw – Lublin), Drohobycz jako miejsce „podarowane”

Dyskusja

12:00 – 14:00 – Obrady w sekcjach, sekcja 2 (pok. 20), prowadzi: Olga Czerwi??ska, czas na wyst?pienie: 20 min.

Pa??stwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, ul. Iwana Franki 24

? O??ena Ha??eta (Lwów), Cz??owiek w paj?czynie znacze??: Bruno Schulz przez pryzmat antropologii kulturowej
? Elina ??wiencicka (Kijów), Filozofia osobowo??ci w „Sklepach cynamonowych” Brunona Schulza
? Roman Dzyk (Czerniowce), Dostojewski i Schulz: ??lady intertekstualne
? Zoriana Rybczy??ska (Lwów), W labiryntach Schulzowej przestrzeni, albo jak literatura staje si? przewodnikiem
? Alona Tyczynina (Czerniowce), Literacka specyfika narracji w stylu artystycznym Schulza

Dyskusja

16:00 – 18:00 – Obrady w sekcjach, sekcja 1 (pok. 32), prowadzi: Arkadiusz Kalin, czas na wyst?pienie: 20 min.

Pa??stwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, ul. Iwana Franki 24

? Tomasz Dostatni OP (Lublin), ??ydowskie i chrze??cija??ska koncepcje Mesjasza. W kontek??cie Brunona Schulza
? Zbigniew Benedyktowicz (Warszawa), Wokó?? „Sanatorium pod Klepsydr?” Wojciecha Jerzego Hasa
? Bogus??aw Wróblewski (Lublin), Centrum na peryferiach w ??wietle czasopi??miennictwa w czasach Schulza i dzi??
? Alexander Lindskog (Chicago – Sztokholm – Kraków), Labirynt/miejsce/niesko??czono???: Niesko??czono??? i mniejszo??ciowo??? geograficzna w konstrukcji przestrzeni w prozie Brunona Schulza
? Marcin Romanowski (Gda??sk), „Jak??e ciasny, male??ki by?? kr?g jego zewn?trznej biografii”. Topografia ??ycia Schulza w „Regionach wielkiej herezji”

Dyskusja

16:00 – 18:00 – Obrady w sekcjach, sekcja 2 (pok. 20), prowadzi: Marek Wilczy??ski, czas na wyst?pienie: 17 min.

Pa??stwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, ul. Iwana Franki 24

? Jadwiga Mizi??ska (Lublin), Dziwotwory Brunona Schulza
? Siergiej Slepuchin (Jekaterynburg), „Czer??” u Brunona Schulza jak referencja „nic” i „nieco”
? Oksana ?ucyszyna (Austin, Teksas), „Ja??owa dialektyka” miejsca: chronotop poci?gu w twórczo??ci Brunona Schulza (wg teorii Michai??a Bachtina i Waltera Benjamina)
? Artur Cembik (Szczecin), „Po w??ochatym brzegu ciemno??ci…”. Kreacja podmiotu nomadycznego w opowiadaniu „Sklepy cynamonowe” Brunona Schulza
? Jana Waldhör (Wiede??), Je??li miejsca znikaj? w j?zyku mitu: wspomnienia z dzieci??stwa w „Sklepach cynamonowych” Brunona Schulza
? Magdalena Jarnotowska (?ód??), Miasteczko wyobra??one. Schulz w li??cie Alicji Mondschein-Dryszkiewicz do Henryka Berezy

Dyskusja

18:00 – Studencki Teatr Alter (Drohobycz), spektakl „Niewyczerpany transformista” wg Brunona Schulza, re??. O??eksandr Maksymow, na podstawie inscenizacji Wies??awa Ho??dysa w Teatrze Mumerus w Krakowie, scen.: Wies??aw Ho??dys, O??eksandr Maksymow, Anna Lenczewska, Jan Mancewicz
Premiera!

Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza w Drohobyczu, pl. Teatralny 1, sala kameralna

19:00 – Studencki Teatr Alter (Drohobycz), spektakl „Karaluchy” wg Siergieja Slepuchina, re??. Andrij Jurkiewicz
Premiera!

Willa Jarosza, ul. Szewczenki 23

20:30 – Teatr w koszyku (Lwów), monodram „Stara kobieta wysiaduje” wg Tadeusza Ró??ewicza, re??. Iryna Wo??ycka, wyk. Lidia Danylczuk

Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza w Drohobyczu, pl. Teatralny 1, scena du??a

***
TOWARZYSZ?CE:
Godz. 11:00 – 13:00, 16:00 – 17:00. Pokaz filmów i dokumentacji
Muzeum-Pokój Brunona Schulza, Rektorat Pa??stwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki, ul. Iwana Franki 24, pok. 33

17:00 – Spotkanie literacko-muzyczne: Mariusz Olbromski, wiersze drohobyckie, pianistka Maria Baka-Wilczek, muzyka – akompaniament

Muzeum Mychaj??a Bi??asa, pl. Kobzara 3, Truskawiec


6 CZERWCA, ??RODA

10:00 – 16:30 – Spotkania literackie, zapowiada: Wiera Meniok

Miejska biblioteka im. Wiaczes??awa Czornowo??a, ul. Szewczenki 27

10:00 – Spotkanie autorskie z Radk? Franczak, prowadzi: Pawe?? Próchniak

11:00 – Spotkanie autorskie z Herkusem Kunčiusem, prowadzi: O??eksandr Bojczenko

12:00 – Spotkanie autorskie z Olg? Tokarczuk, prowadzi: Ostap S??ywy??ski

15:00 – Spotkanie autorskie z Serhijem ??adanem
Prezentacja tomu poetyckiego Drohobycz w t??umaczeniu Jacka Podsiad??y, zapowiada: Pawe?? Próchniak

17:00 – Spotkanie autorskie z Jurijem Andruchowyczem
Prezentacja powie??ci Kochankowie Sprawiedliwo??ci (???????????? ???????????), prowadzi: O??eksandr Bojczenko

Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza w Drohobyczu, pl. Teatralny 1, scena du??a

18:45 – Teatr im. Jurija Drohobycza w Drohobyczu, monodram „…Margaryta i Abulfaz”, na podstawie „Czasy secondhand. Koniec czerwonego cz??owieka” Swiet??any Aleksijewicz, re??. Iryna Melnyk, wyk. Olena Dudycz

Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza w Drohobyczu, pl. Teatralny 1, sala kameralna

20:00 – Koncert: „Kroke” (Kraków)

Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza w Drohobyczu, pl. Teatralny 1, scena du??a

22:00 – „Miasto, w którym los pozwoli?? mi znale??? przysta??…”: Spacer z pochodniami ??ladami ??ycia i twórczo??ci Brunona Schulza z czytaniem fragmentów z jego prozy poetyckiej

Pocz?tek: plac Rynek

***
TOWARZYSZ?CE:
Godz. 11:00 – 13:00, 16:00 – 17:00. Pokaz filmów i dokumentacji
Muzeum-Pokój Brunona Schulza, Rektorat Pa??stwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki, ul. Iwana Franki 24, pok. 33


7 CZERWCA, CZWARTEK

10:00 – 17:30 – Spotkania literackie, ci?g dalszy, zapowiada: Wiera Meniok

Miejska biblioteka im. Wiaczes??awa Czornowo??a, ul. Szewczenki 27

10:00 – Spotkanie autorskie z Paw??em Huelle, prowadzi: Pawe?? Próchniak

11:00 – Andrij Bondar – Ostap S??ywy??ski: rozmowa

12:00 – Jurij Wynnyczuk – Andrij Lubka: rozmowa

15:00 – Sofija Andruchowycz – Taras Procha??ko: rozmowa

16:00 – Spotkanie autorskie z O??eksandrem Bojczenk?
Prapremiera ksi???ek: Wasi, nasi oraz inni i Kraj za Zbruczem, prowadzi: Andrij Lubka

18:00 – Panel literacki Olgi Tokarczuk: Zaginiony mesjasz. Ukryte potencja??y literatury ??rodkowoeuropejskiej, z udzia??em zaproszonych pisarzy i poetów

Synagoga, ul. Py??ypa Or??yka 6

18:45 – Teatr im. Jurija Drohobycza w Drohobyczu, Teatr w foyer: „Wieczorek w stylu retro”, re??. O??eksandr Korol, W??ad Sorokin, scen. Jurij Fedczuk
Uwaga: rezerwacja miejsc

Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza w Drohobyczu, pl. Teatralny 1

20:30 – Koncert fina??owy: Serhij ??adan i „Sobaki” (Charków)

Scena na placu Tarasa Szewczenki

***
TOWARZYSZ?CE:
Godz. 11:00 – 13:00, 16:00 – 17:00. Pokaz filmów i dokumentacji
Muzeum-Pokój Brunona Schulza, Rektorat Pa??stwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki, ul. Iwana Franki 24, pok. 33

Organizatorzy:
Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Pa??stwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu / Fundacja „Muzeum i Festiwal Brunona Schulza” w Drohobyczu
Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza w Lublinie

Wspó??organizatorzy:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP
Instytut Ksi???ki w Krakowie
Instytut Polski w Kijowie
Konsulat Generalny RP we Lwowie
oraz
Pa??stwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu
Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza w Drohobyczu

Partnerzy:
Prezydent miasta Lublin
Marsza??ek Województwa Lubelskiego
Mer miasta Drohobycz
Miejska Biblioteka im. Wiaczes??awa Czornowo??a, Drohobycz
Lwowska Narodowa Galeria Sztuki im. Borysa Wo??nickiego
Muzeum Mychaj??a Bi??asa, Truskawiec
Centrum Turystyczno-Informacyjne, Drohobycz
Drohobycka Gmina Religijna Wyznania Moj??eszowego
Stowarzyszenie Artystyczne Alter w Drohobyczu
Restauracja „Willa Kluberg”, Truskawiec

Patronat honorowy:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP
Ambasador RP na Ukrainie
Prezydent miasta Lublin
Mer miasta Drohobycz

Patronat medialny:
Gazeta „Kurier Galicyjski”, Lwów
Gazeta internetowa „Majdan”, Drohobycz
Radio Kotermak, Drohobycz

Dofinansowano ze ??rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

info: www.brunoschulzfestival.org & fb


08-05-2018, 01:08:28


  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    ??      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs