Imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

bu??garii cytaty o schulzu festiwal 2012 nieznanaukraina krcha noce o schulzu nasi arty??ci drohobycz lublin leszek m?dzik golberg jarecka zwierciad??o eon horusa galeria g??recka bruno szpilki filmy
  Ramka


MI?DZYNARODOWY FESTIWAL 
BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
"ARKA WYOBRA?NI" 2018

 * DOFINANSOWANO ZE ??RODKÓW 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP


***

 Zrealizowano
z pomoc? finansow? 
miasta Lublin 
Bruno4ever 

BRUNOSCHULZFESTIVAL.ORG

Zrealizowano dzi?ki wsparciu 
Miasta Lublin w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 roku 

 ***

PROJEKT WSPÓ?FINANSOWANY PRZEZ 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RAMACH PROGRAMU 
"WSPÓ?PRACA W DZIEDZINIE
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2012" 

 

Odwiedziło nas już:
542217 osób

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWY STAN I FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY WWW.  

Aktualności
Czas Schulza, czas Lwowa. Niezwyk??a powie??? Jurija Wynnyczuka. Promocja w Lublinie


Czas Schulza, czas Lwowa. Niezwyk??a powie??? Jurija Wynnyczuka. Promocja w Lublinie
Powie??? TANGO ??MIERCI Jurija Wynnyczuka to niezwyk??y literacki koktajl. Ukrainiec zapo??ycza si? u Umberto Eco i Borgesa, ale te?? u Dana Browna, patronuj? mu Bruno Schulz i Bohumil Hrabal... W rewelacyjnym "Tangu ??mierci" dawny Lwów okazuje si? s??odko-gorzkim mitem. Pierwsza polska promocja w Lublinie.

ZAPRASZAMY JUZ TERAZ:
11 pa??dziernika 2018, czwartek, godz. 18, Teatr Stary w Lublinie.
Fundacja Ponad Granicami i Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza (projekt Bruno4ever) zaprasza: SPOTKANIE AUTORSKIE autorskie po??wi?cone ksi???ce ”Tango ??mierci” z udzia??em JURIJA WYNNYCZUKA (autor) i BOHDANA ZADURY (t??umacz). Prowadz?: o. Tomasz Dostatni i red. Grzegorz Józefczuk.Jurij Wynnyczuk (ur. 1952), ukrai??ski pisarz, dziennikarz i redaktor, mieszka we Lwowie. Uko??czy?? studia filologiczne na Podkarpackim Uniwersytecie Narodowym im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku. T??umacz, autor ksi???ek dla dzieci oraz wielu antologii, tak??e re??yser, scenarzysta, aktor oraz mistrz mistyfikacji literackiej. Dwukrotny laureat presti??owej ukrai??skiej nagrody literackiej Ksi???ka Roku BBC: w 2005 za „Wesniani ihry w osinnich sadach” i w 2015 za „Tango ??mierci”. W Polsce ukaza??y si? wcze??niej jego „Knajpy Lwowa” (2001).

Bohdan Zadura i Jurij Wynnyczk

Myko??a Riabczuk:
Chocia?? Wynnyczuk opisuje zdarzenia cz?sto dramatyczne, powie??? ta jest niemal sielankowa dzi?ki ??wietnemu poczuciu humoru, które zbli??a autora do Bohumila Hrabala i mocno wpisuje si? w tradycj? prozy ??rodkowoeuropejskiej.
O??eksandr Bojczenko:
Z wielk? mi??o??ci?, erudycj? i humorem maluje Wynnyczuk ??ycie przedwojennego Lwowa, mog?ce bez w?tpienia wzbudzi? zainteresowanie polskiego czytelnika. ??ycie to ukazane zosta??o z perspektywy przyja??ni czterech bohaterów ró??nej narodowo??ci: Ukrai??ca, Polaka, Niemca i ??yda, których ojcowie s??u??yli niegdy??, w roku 1920, w wojsku Ukrai??skiej Republiki Ludowej.
Dariusz Nowacki, Gazeta Wyborcza (st?d cytat tytu??owy):
Nowa powie??? Jurija Wynnyczuka to niezwyk??y literacki koktajl. Pod piórem Wynnyczuka dawny Lwów ma by? tym, czym jest – staro??ytn?, zaginion? krain?, wieloznacznym, z??o??onym, s??odko-gorzkim mitem, bardziej tworem fantazji ni??li efektem „rekonstrukcji” podporz?dkowanej pragnieniu „odzyskania przesz??o??ci”. I na tym polega nowe, dla polskiego czytelnika by? mo??e odrobin? zaskakuj?ce podej??cie do Lwowa. Co tu du??o gada? – lektura obowi?zkowa!
*Jurij Wynnyczuk: Tango ??mierci, prze??o??y??: Bohdan Zadura, Wydawnictwo KEW, Wroc??aw – Wojnowice 2018.


20-09-2018, 17:09:16


  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    ??      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs