Imieniny: Daniela, Dalidy, Benedykta
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

nasi artyści górecka galeria eon horusa lublin leszek mądzik bruno nieznanaukraina cytaty o schulzu krcha jarecka drohobycz filmy zwierciadło golberg szpilki o schulzu bułgarii festiwal 2012 noce
  Ramka


SchulzFest 2024

XI MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL 
"Arka wyobraźni
Brunona Schulza"
w Drohobyczu

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
- podstawowego funduszu celowego


***


***

  BRUNO4EVER 
2024-2026 
SchulzFest w drodze do ESK

Dni Brunona Schulza 
w Lublinie

Zrealizowano z pomocą finansową
MIASTA  LUBLIN

***

 ***


Rok 2022 / Rokiem Brunona Schulza

Odwiedziło nas już:
975094 osób

 

XI Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu, 7-13 lipca 2024
ХI Міжнародний Фестиваль Бруно Шульца у Дрогобичі, 7-13 липня 2024
11th International Bruno Schulz Festival in Drohobych, July 7-13, 2024

PATRONAT HONOROWY
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Hanna Wróblewska, Konsul Generalny RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz, 

Prezydent miasta Lublin Krzysztof Żuk, Mer miasta Drohobycz Taras Kuczma, Szef Drohobyckiej Rejonowej Administracji Wojskowej Stepan Kułyniak

Aktualności
ACTA SCHULZIANA NR 4. PROMOCJA 12. XII. W TEATRZE STARYM W LUBLINIE


Co sprawia, że postać Brunona Schulza pojawia się w wierszach Ryszarda Krynickiego, Jacka Podsiadły, Tadeusza Różewicza, Tomasza Różyckiego, Adama Zagajewskiego, Jurija Andruchowycza i Serhija Żadana? Wiersze 32 poetów, w oryginałach i przekładach, po polsku i ukraińsku, także po białorusku, chorwacku, francusku, niemiecku, serbsku, rosyjsku znalazły się w naszej antologii, nowej publikacji z cyklu "Acta Schulziana".

ZAPRASZAMY 12.12.2019, GODZ. 18.00. TEATR STARY W LUBLINIE, ul. Jezuicka 18. PREZENTACJA KSIĄŻKI: Bruno Schulz w poezji. Antologia otwarta / Бруно Шульц у поезії. Відкрита антологія - ACTA SCHULZIANA NR 4, Drohobycz-Lublin 2019. 
Spotkanie w cyklu "Ponad Granicami". 
W debacie udział biorą: prof. Arkadiusz Bagłajewski (kierownik Katedry Historii Literatury Polskiej UMCS), Grzegorz Józefczuk (prezes Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza) i inni. Prowadzenie: Tomasz Dostatni OP.

SPIS TREŚCI ACTA SCHULZIANA NR 4 / ЗМІСТ

Słowo wstępne / Переднє слово

Юрій Андрухович, „Юрцьо Дрогобич, на прізвисько…”
Jurij Andruchowycz, „Jurcio Drohobycz, zwany…”, przełożył Jacek Podsiadło

Уладзімер Арлоў, Вуліца Саламеі. Галіцыйская балада
Uładzimier Arłow, Ulica Salomei. Ballada galicyjska, przełożył Bohdan Zadura

Наталія Бельченко, Дрогобич
Natalia Belczenko, Drohobycz, przełożył Bohdan Zadura

Dragan Bošković, Naselje cimetove boje iz perspektive dežmekaste žene
Dragan Bošković, Osiedle cynamonowe okiem przysadzistej kobiety, przełożyła Agnieszka Łasek

Andrzej Chciuk, Poemat o Brunonie Schulzu
Анджей Хцюк, Поема про Бруно Шульца (пролог), переклала Наталія Бельченко
Andrzej Chciuk, O moim kochanym i śmiesznym Drohobyczu
Анджей Хцюк, Про мій коханий і смішний Дрогобич (фрагменти), переклала Наталія Бельченко

Борис Херсонский, Дрогобыч

Jerzy Ficowski, Mój nieocalony
Єжи Фіцовський, Мій неврятований, переклав Андрій Любка
Jerzy Ficowski, Drohobycz 1920

Anna Frajlich, Nad listami Brunona Schulza
Анна Фрайліх, Над листами Бруно Шульца, переклала Наталія Бельченко

Ida Henefeld-Ron, Wspomnienie o Brunonie Schulzu
Іда Генефельд-Рон, Спомин про Бруно Шульца, переклав Михайло Шалата

Paweł Huelle, Z cyklu Drohobycz

Wacław Iwaniuk, Kafka i Schulz
Вацлав Іванюк, Кафка й Шульц, переклала Наталія Бельченко

Marian Jachimowicz, Szable Brunona Schulza

Łukasz Kamiński, drohobycz, drohobycz!
Лукаш Камінський, дрогобич, дрогобич!, переклала Віра Меньок
Łukasz Kamiński, wiosna-jesień
Лукаш Камінський, весна-осінь, переклала Віра Меньок
Łukasz Kamiński, hejne
Лукаш Камінський, la haine, переклала Віра Меньок
Łukasz Kamiński, warkoczyk 2
Лукаш Камінський, косичка 2, переклала Віра Меньок

Radosław Kobierski, Drohobycz, Śliwice

Julian Kornhauser, Epoka małości
Юліан Корнгаузер, Епоха малості, переклав Андрій Любка

Ryszard Krynicki, „Muszę sobie tylko wyobrazić drzwi”
Ришард Криніцький, „Я тільки мушу собі уявити двері”, переклав Андрій Любка

Василь Махно, Дрогобич
Wasyl Machno, Drohobycz, przełożył Bohdan Zadurа

Mariusz Olbromski, Nad mapą
Маріуш Ольбромський, Над мапою, переклала Віра Меньок
Mariusz Olbromski, O zmierzchu
Маріуш Ольбромський, На смерканні, переклала Віра Меньок
Mariusz Olbromski, Płytka
Маріуш Ольбромський, Плитка, переклала Віра Меньок

Hanele Palková, Můj Bruno
Hanele Palková, Mój Bruno, przełożył Krzysztof Wołosiuk, redakcja Paweł Próchniak
Hanele Palková, „Józefina Szelińska…“
Hanele Palková, „Józefina Szelińska…“, przełożył Krzysztof Wołosiuk, redakcja Paweł Próchniak

Jacek Podsiadło, Przed synagogą w Drohobyczu
Яцек Подсядло, Перед синагогою в Дрогобичі, переклав Остап Сливинський

Halina Poświatowska, Manekiny
Галина Посвятовська, Манекени, переклала Віра Меньок

Lothar Quinkenstein, der weg von sambor nach drohobycz
Lothar Quinkenstein, droga z sambora do drohobycza, przełożyła Anna Rozenfeld

Delimir Rešicki, Krakow,Kazimierz
Delimir Rešicki, Kraków, Kazimierz, przełożył Julian Kornhauser
Delimir Rešicki, Cracovia, Kazimierz, przełożył Simeon Lăzăreanu

Tadeusz Różewicz, W świetle lamp filujących
Тадеуш Ружевич, В світлі ламп мерехких, переклав Сергій Жадан

Tomasz Różycki, Zagłada wioski
Томаш Ружицький, Винищення села, переклав Андрій Любка
Tomasz Różycki, Cynamon i goździki
Томаш Ружицький, Цинамон і гвоздика, переклала Віра Меньок

Marc Sagnol, In memoriam Alfred Schreyer
Marc Sagnol, Alfred Schreyer – in memoriam, przełożył Jacek Giszczak
Марк Саньоль, In memoriam Альфред Шраєр, переклала Наталія Бельченко
Marc Sagnol, Drohobycz
Marc Sagnol, Drohobycz, przełożył Jacek Giszczak

Arnold Słucki, Bruno Schulz

Alfred Marek Wierzbicki, Portret
Альфред Марек Вєжбіцький, Портрет, переклала Віра Меньок

Kazimierz Wierzyński, Księżyc
Казімеж Вєжинський, Місяць, переклав Михайло Шалата
Казімеж Вєжинський, Місяць, переклала Наталка Римська
Kazimierz Wierzyński, Rzuciłbym wszystko
Казімеж Вєжинський, Усе б я покинув, переклала Віра Меньок

Juliusz Wit, Święty Florian

Adam Zagajewski, Wiek XX na emeryturze
Адам Заґаєвський, ХХ століття на пенсії, переклала Віра Меньок

Сергій Жадан, „Вони навіть можуть жити в різних містах…”
Serhij Żadan, „Mogą nawet mieszkać każde w innym mieście…”, przełożył Jacek Podsiadło

PIOSENKI

Harry Dacre, Daisy Bell

Eldo, Książki

Thomas Huemer, Wer erschoss Bruno Schulz

Jacek Kleyff, Bruno Schulz

Лев Мазур, Броницький ліс
Lew Mazur, Bronicki las, przełożył Jerzy Ficowski

Piotr Krzysztof Preiss, Dziwne wedle Brunona S.

Karol Stolarek, Taniec bałwochwalczy
Кароль Столярек, Ідолопоклонний танець, переклала Віра Меньок

Grzegorz Tomczak, Ukraina jest zielona

Acta  Schulziana nr 4 / okładka

Słowo wstępne

Publikacja Bruno Schulz w poezji. Antologia otwarta jest czwartą książką ukazującą się w ramach rozpoczętego w 2015 roku dwujęzycznego cyklu wydawnictw „Acta Schulziana”, sygnowanego przez Muzeum Pokój Brunona Schulza w Drohobyczu.
Pierwszy numer zawierał zapomniane teksty Brunona Schulza, poświęcone Maurycemu Lilienowi i Feliksowi Lachowiczowi, drugi przynosił wystąpienia przygotowane na Drugą Jesień – coroczny projekt odbywający się w Drohobyczu w rocznicę śmierci pisarza, trzeci – ukazał się w 15. lecie Muzeum Pokoju Brunona Schulz i opowiadał o genezie i zbiorach tej wyjątkowej, społecznej placówki pamięci autora Sklepów cynamonowych.

Numer czwarty, jaki teraz oddajemy do rąk Czytelników, ma tytuł – zdawałoby się – trywialny. Ale nie znaleźliśmy lepszego, aby pomieścił i symbolizował tak różnorodne dokonania poetyckie związane z Schulzem i Drohobyczem. A nie chcieliśmy wdawać się ani w dyskurs naukowy ani metaforyczny, wartościować i segregować, nazywać konteksty i interteksty, wskazywać, co inspirowane, pamiątkowe, wspominkowe, dedykowane, gdzie przywołuje się pisarza wprost a gdzie tylko przemknął jego cień – i dlaczego. Chociaż to temat bardzo inspirujący i wart głębokiej zadumy i analizy. Nie nazywamy tego punktu odniesienia, jakim Schulz stał się dla kultury polskiej, ukraińskiej, światowej. Schulz zamieszkał w domu poezji – i to chcemy pokazać.

Antologia Bruno Schulz w poezji jest otwarta i pod wieloma względami szczególna. Nie ma czystej symetrii językowej tekstów, polsko-ukraińskiej, jak we wcześniejszych zeszytach „Acta Schulziana”; pokazujemy, jak Schulz w poezji pojawia się i wędruje w różne językowe przestrzenie. Antologia jest wyborem, publikujemy tylko część obecności Schulza w poezji. Czytelnik znajdzie tutaj 81 wierszy – w wersji oryginalnej lub jako przekład – 32 autorów oraz osiem tekstów piosenek (z przekładami: dziesięć). Cieszymy się, że antologię spina wprost symboliczna klamra poetycka, bo to jest antologia od Andruchowycza do Żadana. A między nimi – wiersze z lat 1936–2019 nie tylko po polsku i ukraińsku, również po angielsku, białorusku, chorwacku, czesku, francusku, niemiecku, rosyjsku, serbsku i rumuńsku.

Nie byłoby tego numeru „Acta Schulziana” bez przychylności oraz wysiłku wielu osób. W pierwszym rzędzie dziękujemy pisarzom i tłumaczom, jak również osobom reprezentującym autorów czy tłumaczy. Okazały spis treści antologii jest właściwie listą podziękowań. Ukłony kierujemy do znakomitych ukraińskich pisarzy i poetów, Natalii Belczenko, Andrija Lubki i Serhija Żadana, jak też do wybitnych literaturoznawców, Wiery Meniok i Ostapa Sływyńskiego, dzięki którym wiele polskich wierszy, przetłumaczonych przez nich dla antologii „Acta Schulziana”, znajdzie ukraińskiego czytelnika. Niech takie podziękowania przyjmą również Bohdan Zadura i Jacek Giszczak.

Cieszymy się, że krąg osób pomocnych jest bardzo szeroki, dziękujemy za wsparcie, za udział w poszukiwaniach, niekiedy wprost detektywistycznych, Schulzowskiego domu poezji. Nie wszystkich uda się tutaj przywołać, to długa lista wdzięczności. Kierujemy te słowa do m.in. Artura Cembika, Jerzego Kandziory, Bernarda Nowaka, Jacka Podsiadło, Pawła Próchniaka, Natalki Rymskiej, Huberta Stolarka, Mychajła Szałaty, Henryk Wójcika (z Toronto). Oddzielne i specjalne miłe słowa adresujemy do Wiery Romanyszyn, która niestrudzenie dba o edytorski wizerunek „Acta Schulziana”, dziękujemy drukarni „Poswit” w Drohobyczu i jej redaktorom, można tę solidną firmę polecać z czystym sercem.
Składamy podziękowania Fundacji Wolność i Demokracja oraz osobiście Panu Jerzemu Kowalewskiemu za cykliczne już wsparcie tej inicjatywy wydawniczej.

Otwieramy dla Państwa pokoje i labirynty poetyckiego domu Brunona Schulza. Szukajcie krótkiego spięcia sensu między słowami.

Grzegorz Józefczuk


08-12-2019, 04:29:42


  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    Ї      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs