Imieniny: Daniela, Dalidy, Benedykta
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

festiwal 2012 bruno leszek mądzik filmy o schulzu bułgarii szpilki górecka krcha cytaty o schulzu noce galeria golberg eon horusa lublin zwierciadło nasi artyści drohobycz jarecka nieznanaukraina
  Ramka


SchulzFest 2024

XI MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL 
"Arka wyobraźni
Brunona Schulza"
w Drohobyczu

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
- podstawowego funduszu celowego


***


***

  BRUNO4EVER 
2024-2026 
SchulzFest w drodze do ESK

Dni Brunona Schulza 
w Lublinie

Zrealizowano z pomocą finansową
MIASTA  LUBLIN

***

 ***


Rok 2022 / Rokiem Brunona Schulza

Odwiedziło nas już:
975095 osób

 

XI Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu, 7-13 lipca 2024
ХI Міжнародний Фестиваль Бруно Шульца у Дрогобичі, 7-13 липня 2024
11th International Bruno Schulz Festival in Drohobych, July 7-13, 2024

PATRONAT HONOROWY
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Hanna Wróblewska, Konsul Generalny RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz, 

Prezydent miasta Lublin Krzysztof Żuk, Mer miasta Drohobycz Taras Kuczma, Szef Drohobyckiej Rejonowej Administracji Wojskowej Stepan Kułyniak

Aktualności
UKRAIŃSKI PEN CLUB REKOMENDUJE. SCHULZ W POEZJI.


UKRAIŃSKI PEN CLUB REKOMENDUJE: "Bruno Schulz w poezji. Antologia otwarta" / "Бруно Шульц у поезії. Відкрита антологія"
W rubryce ukraińskiego PEN Club #PEN_recommends poetka i tłumaczka Natlia Belczenko zamieściła rekomendację naszej publikacji z cyklu Acta Schulziana - "Bruno Schulz w poezji. Antologia otwarta" , jaka ukazała się 19 grudnia 2019 roku.
Poetka pisze: "W tej kolekcji wierszy miasto Drohobycz jest czymś samoistnym, jak w twórczości Schulza. Co ciekawe, liryczna zawartość antologii daje dość jasne pojęcie o historyzmie miejsca. Osoby nawet pobieżnie zaznajomione z życiem i twórczością Schulza odczują energię tego historycznego czasu, ludzkiej tragedii, obrazy kultury i kosmogonię Schulza".

PEN Club Ukraina / Rekomendacja

ORYGINAŁ PEN REKOMENDACJI:
У рубриці #PEN_recommends про поетичну збірку "Бруно Шульц у поезії. Відкрита антологія" розповідає поетеса Nathalie Beltchenko.
"Фундатори дрогобицького бієнале "Шульцфест" Віра Меньок та Ґжеґож Юзефчук у рамках проекту Acta Szulziana підготували збірку поетичних творів "Бруно Шульц у поезії. Відкрита антологія", яку було презентовано в листопаді минулого року, під час так званої Другої Осені – роковин загибелі письменника від руки гітлерівця. Вірші – англійською, білоруською, хорватською, чеською, французькою, німецькою, російською, сербською та румунською. Їх перекладено українською і польською. Відкритість антології означає можливість наступних видань віднайдених або нових текстів, що пов’язані з Шульцом.
Місто Дрогобич у збірці є самостійним персонажем, як і в Шульцевих творах. Цікаво, що ліричними засобами ця антологія дає досить чітке уявлення про історизм. Навіть побіжно знайомий з долею і творчістю Шульца відчує енергію того історичного зрізу, людської трагедії, образів культури та шульцівської космогонії. Серед авторів Єжи Фіцовський, Анджей Хцюк, Вацлав Іванюк, Уладзімір Арлоў, Марк Саньоль, Анна Фрайліх, Борис Херсонський, Юрій Андрухович, Сергій Жадан. Перекладали Андрій Любка, Остап Сливинський, Наталка Римська, Віра Меньок, Богдан Задура, Яцек Подсядло та інші", – Наталя Бельченко.
---
Today in #PEN_recommends poetess Nathalie Beltchenko on the poetry collection “Bruno Schulz in Poetry: An Open Anthology.”
‘Founders of the Drohobych biennale “Schulzfest” – Vira Meniok and Grzegorz Józefczuk – within the frameworks of Acta Szulziana Project – prepared a collection of poetry works “Bruno Schulz in Poetry: An Open Anthology,” which was presented in November of the last year, during the so-called Second Autumn, the anniversary of the writer’s death from a Hitlerite. The poems are written in English, Belarusian, Croatian, Czech, French, German, Russian, Serbian and Romanian. They have been translated into Ukrainian and Polish. “An Open Anthology” means there is a possibility of next editions featuring newly found or new texts related to Schulz.
In the collection as well as in Schulz’s works, the town of Drohobych is a self-contained character. The interesting thing is that this anthology by means or lyricism provides a clear of historicism. Even those superficially familiar with the life and works of Schulz will feel the vitality of that historical period, human tragedy, culture’s images and Schulz cosmogony. The authors of poems are Jerzy Ficowski, Andrzej Chciuk, Wacław Iwaniuk, Uładzimir Arłou, Marc Sagnol, Anna Freilich, Borys Khersonskyi, Yuri Andrukhovych, Serhiy Zhadan. Translators: Andriy Lyubka, Ostap Slyvynsky, Natalka Rymska, Vira Meniok, Bohdan Zadura, Jacek Podsiadło, and others,’ Natalie Beltchenko.
*** NATALIA BELCZENKO (НАТАЛЬЯ БЕЛЬЧЕНКО), ukraińska poetka i tłumaczka, krytyk literatury, urodziła się w 1973 roku w Kijowie, gdzie mieszka. Ukończyła Wydział Filologiczny Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki. Autorka ośmiu zbiorów wierszy. Laureatka niemieckiej nagrody literackiej Huberta Burdy (2000), nagrody literackiej im. Mykoły Uszakowa (2006) oraz nagrody im. Leonida Wyszesławskiego >Planeta Poeta< (2013), nagrody translatorskiej >Metafora< (2014). Jej wiersze były tłumaczone na język niemiecki, francuski, angielski, bułgarski, koreański, holenderski, polski; drukowane w antologiach i prasie. Pisze po rosyjsku, przekłada poezję ukraińską na rosyjski. Jest redaktorem literackim znanego, ukazującego się od 2005 roku ukraińskiego pisma kulturalnego „Szo”. Stypendystka programu Gaude Polonia. Uczestniczka SchulzFest w Drohobyczu i Bruno4ever w Lublinie.

Zapis spotkania z prof. Arkadiuszem Bagłajewskim i Grzegorzem Józefczukiem, które odbyło się 12 grudnia 2019 r. w Teatrze Starym w Lublinie. Recytacje po ukraińsku, białorusku, francusku, polsku...

https://www.youtube.com/watch?v=L6Is6HdufHw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2DK_
NJeFfhPM3iGlaMye7gESoFDR506xoJPM3M9O
vzJXsRYp-5j7SJcpY

 


09-02-2020, 17:00:51


  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    Ї      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs