Imieniny: Daniela, Dalidy, Benedykta
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

bruno nieznanaukraina eon horusa galeria krcha cytaty o schulzu szpilki bułgarii festiwal 2012 lublin leszek mądzik jarecka nasi artyści górecka golberg noce o schulzu drohobycz zwierciadło filmy
  Ramka


SchulzFest 2024

XI MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL 
"Arka wyobraźni
Brunona Schulza"
w Drohobyczu

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
- podstawowego funduszu celowego


***


***

  BRUNO4EVER 
2024-2026 
SchulzFest w drodze do ESK

Dni Brunona Schulza 
w Lublinie

Zrealizowano z pomocą finansową
MIASTA  LUBLIN

***

 ***


Rok 2022 / Rokiem Brunona Schulza

Odwiedziło nas już:
975090 osób

 

XI Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu, 7-13 lipca 2024
ХI Міжнародний Фестиваль Бруно Шульца у Дрогобичі, 7-13 липня 2024
11th International Bruno Schulz Festival in Drohobych, July 7-13, 2024

PATRONAT HONOROWY
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Hanna Wróblewska, Konsul Generalny RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz, 

Prezydent miasta Lublin Krzysztof Żuk, Mer miasta Drohobycz Taras Kuczma, Szef Drohobyckiej Rejonowej Administracji Wojskowej Stepan Kułyniak

Aktualności
DRUGA JESIEŃ 2021. Ukazał się 6 numer "Acta Schulziana"


Podczas „Drugiej Jesieni 2021” ukazał się numer szósty serii „Acta Schulziana”. Publikacja nosi tytuł: „Nam tutaj została wyznaczona specjalna rola: Drohobycz – Lublin” i przybliża środowiska tych miast i kluczowe postacie zaangażowane w badania i upamiętnianie dzieła Brunona Schulza.

Wydawana od 2015 roku seria książek „Acta Schulziana” adresowana jest do humanistów, naukowców, ludzi kultury i pasjonatów – miłośników twórczości artysty i pisarza Brunona Schulza (1892-1942). Adresatami serii są również osoby zaciekawione wielokulturową historią Drohobycza. Podstawą serii jest międzynarodowa współpraca środowisk nauki i kultury Drohobycza i Lublina oraz kontakty z miłośnikami twórczości Schulza na całym świecie. Publikacje serii sygnowane są przez Muzeum Pokój Brunona Schulza w Drohobyczu, wydawcami są: Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza w Lublinie i Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Uniwersytetu w Drohobyczu; redaktorzy serii – Wiera Meniok i Grzegorz Józefczuk. Teksty prezentowane są w dwóch wersjach językowych – po polsku i po ukraińsku.

Numer 6 „Acta Schulziana” ukazał się dzięki finansowemu wsparciu Miasta Lublin (Projekt Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza w Lublinie: Bruno4ever 2021-2023. Dni Brunona Schulza – SchulzFest). Prezentacja publikacji odbyła się w ramach programu „Drugiej Jesieni 2021” w dniu 20 listopada w Centrum Współpracy Ukraińsko-Austriackiej w Drohobyczu (ul. Iwana Franki 14).

Poniżej publikujemy „Słowo wstępne” numeru 6 „Acta Schulziana”, spis treści (część polska i część ukraińska) i dwa z kilkudziesięciu dokumentów, będących ilustracjami do zamieszczonych tam tekstów: recenzję „Sklepów cynamonowych” z „Dziennika Urzędowego Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego”(1934) oraz dedykację Jerzego Ficowskiego na karcie tytułowej „Okolic sklepów cynamonowych” dla Mychajła Szałaty, wybitnego drohobyckiego ukrainisty i kulturoznawcy, który pierwszy po wojnie w Drohobyczu pisał o Brunonie Schulzu (od 1965 roku!); bardzo ciekawe schulzologiczne publikacje Szałaty nie znalazły wtedy szerszego „oddźwięku”.
 

Słowo wstępne

Publikacja „Nam tutaj została wyznaczona specjalna rola”: Drohobycz – Lublin jest szóstą książką ukazującą się w ramach rozpoczętego w 2015 roku dwujęzycznego cyklu wydawnictw „Acta Schulziana”, sygnowanego przez Muzeum Pokój Brunona Schulza w Drohobyczu.

Pierwszy numer zawierał zapomniane teksty Brunona Schulza, poświęcone Maurycemu Lilienowi i Feliksowi Lachowiczowi, drugi przynosił wystąpienia przygotowane na Drugą Jesień – coroczny projekt odbywający się w Drohobyczu w rocznicę śmierci pisarza, trzeci – ukazał się w 15. lecie Muzeum Pokoju Brunona Schulz i opowiadał o genezie oraz zbiorach tej wyjątkowej, społecznej placówki pamięci autora Sklepów cynamonowych, czwarty był antologią otwartą Bruno Schulz w poezji, zaś piąty – pierwszą w tej serii publikacją monograficzną tekstów jednego autora, przyjaciela Drohobycza i Festiwalu – Tomasza Dostatniego OP. 

 W tytule szóstego numeru, jaki teraz oddajemy do rąk Czytelników, umieściliśmy cytat z artykułu W ułamkach zwierciadła, czyli Schulz w Lublinie prof. Władysława Panas (1947-2005): Nam tutaj została wyznaczona specjalna rola. Taki jest jeden z dwóch głównych wątków tego numeru „Acta Schulziana” – pokazać chociażby w szkicowej formie wyróżniony, „metafizycznie i realnie”, specjalny udział lubelskich środowisk kultury, naukowców i artystów oraz aktywistów, w pracy na rzecz pamięci o Brunonie Schulzu, przywracania Schulzowi jego rodzinnego miasta, a przede wszystkim wspierania ukraińskich, drohobyckich elit i liderów, którzy wzięli na siebie odpowiedzialność za pamięć o Wielkim Drohobyczaninie w jego rodzinnym mieście, zakładając Centrum Polonistyczne Uniwersytetu w Drohobyczu i inicjując Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza.

Przypominamy wydarzenia roku 1992, który UNESCO ogłosiło Rokiem Brunona Schulza, piszemy o schulzowskich projektach naukowych i artystycznych historyk sztuki Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak, twórcy teatralnego Leszka Mądzika, artysty Tadeusza Mysłowskiego zdając sobie sprawę, że moglibyśmy rozwijać jeszcze długo indeks lubelskich nazwisk znaczących w sprawach Schulza na tej linii Lublin-Drohobycz. Przywołujemy zaskakujące i ciekawe fakty, jak na przykład o recenzji opowiadań Schulza w „Dzienniku Urzędowym Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego”. Zamieszczamy też krótką recenzyjną notę Sławomira Marca, znanego współczesnego artysty i teoretyka sztuki, o jednej z wystaw, jakie organizowało Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza, aby zaledwie zasygnalizować to, co działo się schulzowskiego w Lublinie w ostatnich kilkunastu latach i dzieje się nadal.    

Pragniemy jednakże podkreślić wiodące znaczenie drugiej części tego numeru „Acta Schulziana”, jaka jest niezwykle ważna również z punktu widzenia tzw. misji lubelskiej. Prezentujemy wyczerpująco, na ile to jest aktualnie możliwe, schulzologiczne dokonania prof. Mychajło Szałaty (1937-2020), wybitnego ukrainisty i kulturoznawcy, poety i społecznika z Uniwersytetu w Drohobyczu, który 1965 roku jako pierwszy (po wojnie) w prasie drohobyckiej opublikował tekst o Brunonie Schulzu, namawiając mieszkańców miasta do poszukiwania śladów jego twórczości. Dokonania Szałaty były jeżeli nie lekceważone, to pomijane, nie miał forum, na jakim mógłby rozmawiać w Drohobyczu o Brunonie Schulzu.

Ta część szóstego numeru „Acta Schulziana” zmusza nas do rewizji tezy, że w pamięci o Schulzu w Drohobyczu była przez jakiś czas pustka; nie, zawsze ktoś o tę pamięć dbał. Dowiadujemy się o tym wszystkim dzięki projektowi badawczemu Kseni Wileńskiej, absolwentki drohobyckiej polonistyki, uczennicy Wiery Meniok. Jest to wzorowy i wymowny przykład pracy dydaktyczno-naukowej. 

 Nie byłoby tego numeru „Acta Schulziana” bez przychylności oraz wysiłku wielu osób (specjalne ukłony dla Mariki Karalus). Dziękujemy drukarni „Poswit” w Drohobyczu i jej redaktorom za wyrozumiałość i cierpliwość, można tę solidną firmę polecać z czystym sercem. Przede wszystkim dziękujemy miastu Lublin, prezydentowi Krzysztofowi Żukowi i wydziałowi kultury Urzędu Miasta Lublin za konsekwentne wsparcie duchowe i finansowe, dzięki któremu ukazuje się numer szósty „Acta Schulziana”.

Dziękujemy za udział w naszej misji.

Wiera Meniok, Grzegorz Józefczuk

Recenzja

Dedykacja

 

Spis treści

Słowo wstępne ………………………………………………………………6
Grzegorz Józefczuk, Lublin i Drohobycz.Epizody, posłańcy, misje………..10
Władysław Panas, W ułamkach zwierciadła,czyli Schulz w Lublinie ………32
j.i., Bogaty indywidualizm autora…  ………………………………..………44
Bruno Schulz, Przy końcu zimy…  …………………………………..………50
Grzegorz Józefczuk, Profesor Małgorzata:Lublin artystyczny i Drohobycz schulzowski …………………………………………………………………..54
Grzegorz Józefczuk, Samotność jest ich wspólnym DNA ……………………66
Grzegorz Józefczuk, Minimalistycznie o samotności ……………………….76
Sławomir Marzec, Sztuka ilustracji, ilustracja sztuki ………………….……86

Wiera Meniok, Schulzowskie wątki w twórczości Mychajła Szałaty ………..92

Mychajło Szałata, Bruno Schulz …………………………………………….106

Mychajło Szałata, Magiczny świat Brunona Schulza ……………………….116

Mychajło Szałata, Drohobycka powieść-chimera Brunona Schulza ………..134

Ksenia Wileńska, Ścieżki schulzologiczne Profesora Mychajła Szałaty
(materiały badań)
…………………………………………………………….150

Ksenia Wileńska, Niezakończona rozmowa z Profesorem Szałatą ………….196

Зміст

Переднє слово ………………………………………………………………7

Ґжеґож Юзефчук, Люблін і Дрогобич.Епізоди, посланники, місії……….11
Владислав Панас, В уламках дзеркала, або Шульц у Любліні……………33
j.i., Багатий індивідуалізм автора…  ………………………………..…….45
Бруно Шульц, Наприкінці зими…  ………………………..……………….51
Ґжеґож Юзефчук, Професор Малґожата: Люблін мистецький
та Дрогобич шульцівський
………………………………………………….55
Ґжеґож Юзефчук, Самотність – це їх спільна ДНК ………………………67
Ґжеґож Юзефчук, Мінімалістично про самотність ………………………77
Славомир Мажец, Мистецтво ілюстрації, ілюстрація мистецтва ……87

Віра Меньок, Шульцівські сюжети у творчості Михайла Шалати ……93

Михайло Шалата, Бруно Шульц  ……………………………………………107

Михайло Шалата, Дивосвіт Бруно Шульца ……………………………….117

Михайло Шалата, Дрогобицька повість-химерія Бруно Шульца …………135

Ксенія Віленська, Шульцознавчі стежки Професора Михайла Шалати (матеріали досліджень)………………………………………………………151

Ксенія Віленська, Незакінчена розмова з Професором Шалатою……….197


23-11-2021, 08:09:54


  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    Ї      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs