Imieniny: Jolanty, Wita, Wioli
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

cytaty o schulzu leszek mądzik festiwal 2012 o schulzu drohobycz noce galeria bruno jarecka eon horusa nieznanaukraina zwierciadło golberg lublin filmy górecka nasi artyści bułgarii krcha szpilki
  Ramka


SchulzFest 2024

XI MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL 
"Arka wyobraźni
Brunona Schulza"
w Drohobyczu

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
- podstawowego funduszu celowego


***


***

  BRUNO4EVER 
2024-2026 
SchulzFest w drodze do ESK

Dni Brunona Schulza 
w Lublinie

Zrealizowano z pomocą finansową
MIASTA  LUBLIN

***

 ***


Rok 2022 / Rokiem Brunona Schulza

Odwiedziło nas już:
956130 osób

 

XI Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu, 7-13 lipca 2024
ХI Міжнародний Фестиваль Бруно Шульца у Дрогобичі, 7-13 липня 2024
11th International Bruno Schulz Festival in Drohobych, July 7-13, 2024

Aktualności
SchulzFest Lublin–Drohobycz 2022. Wystawa w Lublinie. Program w CSK.


Zapraszamy na wystawę schulzowską „Iść przez bezmiar nocy lipcowej do jasnej smugi świtu’ w galerii City Project Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Wernisaż 30 czerwca.

Na wystawie, której tytuł zaczerpnięto z opowiadania „Noc lipcowa” prezentowane będą prace kilkunastu artystów, przygotowane specjalnie na tę okazję oraz prace pochodzące z bogatej kolekcji Muzeum Pokoju Brunona Schulza w Drohobyczu (Ukraina), jak również dokumentacja Festiwalu i artefakty.
Artyści: Stanisław Baj, Lucjan Demidowski, Mariusz Drzewiński, Roman Holuka (1882-1952), Dmytro Krasnyi, Loli Kantor, Włodko Kaufman, Janusz Knorowski, Laura Makabresku, Yana Makukh, Leszek Mądzik, Bartłomiej Michałowski, Tadeusz Mysłowski, Stanisław Ożóg, Bertold Schenkelbach (1893-1942). Noty o artystach poniżej.

WERNISAŻ 30 CZERWCA O GODZ. 19 w galerii City Projekt w Centrum Spotkania Kultur (poziom -1) przy pl. Teatralnym 1 w Lublinie. Po wernisaż – o godz. 19.45 PERFORMANCE Ewy Zarzyckiej „Zawsze Drohobycz (4)”. Wystawa czynna do 31 lipca. Wstęp wolny. https://www.spotkaniakultur.com

Wystawa „Iść przez bezmiar nocy lipcowej…” otwiera cykl programowy jubileuszowego X Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza „Arka wyobraźni”, jaki od 2004 roku odbywa się w Drohobyczu. Pragnąc kontynuować tradycję Festiwalu postanowiliśmy jego jubileuszową edycję, która przypada w czasie agresji rosyjskiej na Ukrainę, rozłożyć między Lublin i Drohobycz.

Twórczość i biografia Brunona Schulza nieustannie inspiruje artystów sztuk performatywnych i wizualnych. Nie chodzi jedynie o ambitne prace o charakterze ilustracyjnym, próbujące językiem obrazy wyrazić wyobraźnię pisarza. Bardzo rozległa jest panorama inspiracji czerpiących raczej z ducha, a nie litery jego dzieła, inspiracji nie wprost. Istnieje ponadto coś bardzo ulotnego, ale zarazem konkretnego, jak schulzowski duch, który nieoczekiwanie może wcielać się w postawy i twórcze rezultaty najróżniejszych artystów.

To pokazuje wystawa „Iść przez bezmiar nocy lipcowej do jasnej smugi świtu” – różne drogi, formy, style, w jakich ten duch się wyraża i manifestuje. To łączy artystów z formalnego punktu widzenia zupełnie odrębnych. Proszę się wpatrzyć w ich prace, nastroić wewnętrzne zmysły, szukać tych fundamentalnych napięć świata rozpiętego między wyobraźnią a grozą.

Większość artystów była na Festiwalu w Drohobyczu, wielu przyjeżdża stale, lecz na wystawie są prace także tych, którzy w „mieście jedynym na świecie” nigdy nie byli. Na wystawie obrazy, grafiki, fotografie przenikają się z dokumentacją Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, z artefaktami dawnymi i współczesnymi. Koncepcja, kurator: Grzegorz Józefczuk.

ZAPRASZAMY DO CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE także na inne wydarzenia SCHULZFESTU LB-DRO. Program w CSK w Lublinie:

30 CZERWCA 2022, czwartek
GODZ. 19.
WERNISAŻ WYSTAWY zbiorowej „Iść przez bezmiar nocy lipcowej do jasnej smugi świtu”.

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, pl. Teatralny 1, galeria City Projekt, poziom -1. Streaming wernisażu.
Wystawa czynna do 31.07.2022. Wstęp wolny.
GODZ. 19.45
PERFORMANCE Ewy Zarzyckiej „Zawsze Drohobycz (4)”.

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, pl. Teatralny 1; przy galeria City Projekt; poziom -1. Streaming wydarzenia. Wstęp wolny.
Projekt Bruno4ever SchulzFest Lublin 2022.
UWAGA: 30.06. (czwartek), godz. 17.00 (czasu ukraińskiego) inauguracja Klubu „Schulzowskiego lipca w Lublinie” w DROHOBYCZU (Ukraina), Galeria DiA Dimy Stećka, ul. Honczarska 5. Stały streaming  wydarzeń z Lublina.

7 LIPCA 2022, czwartek
Godz. 19.
KONCERT zespołu „BABOOSHKI”. Skład: Karolina Beimcik, Dana Vynnytska, Dawid Lubowicz, Jan Smoczyński, Michał Jaros, Igor Hnydn.

Support: Krzysztof „Rudy” Sawicki (harmonijka): „You gotta move” - Mississippi Fred McDowell.
Centrum Spotkania Kultury w Lublinie, pl. Teatralny 1; Klub Muzyczny, poziom -1. Wstęp wolny. Patronat specjalny: „Pismo Folkowe. Tradycja, muzyka świata i okolic”. Streaming wydarzenia.
8 LIPCA 2022, piątek
Godz. 14

OPROWADZANIE kuratorskie po wystawie „Iść przez bezmiar nocy lipcowej do jasnej smugi świtu”.
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, pl. Teatralny 1; galeria City Projekt; poziom -1. Wstęp wolny. 

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA WYDARZENIA SchulzFestu W INNYCH LOKACJA
(patrz program szczegółowy).

Noty o artystach.

STANISŁAW BAJ, wybitny polski malarz czerpiący z metafizyki i aury rodzinnych Dołhobrodów, uczynił rzekę Bug tematem i metaforą swojej twórczości. W obliczu agresji rosyjskiej obrazy tej granicznej rzeki budzą dramatyczne skojarzenia. Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Europejskiej Akademii Sztuki, w latach 2006-2013 prorektor warszawskiej ASP. Autor ponad 100 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą.
W ramach VII Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza 2016 Stanisław Baj przygotował wystawę „Genius loci. Rzeka i ludzie” w Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. Borysa Woźnickiego we Lwowie oraz kameralną wystawę rysunków „Matka” w Drohobyczu.

LUCJAN DEMIDOWSKI, lubelski fotografik, wystawiający od lat 60. XX wieku, artysta czerpiący z ducha konceptualizmu, fotografii kreacyjnej i eksperymentującej, fotografujący wyłącznie czarno-biało aparatami dużego formatu.
Latem 2009 roku w ramach projektu Bruno4ever „Foto-wymiana Lublin-Drohobycz” przebywał w mieście Schulza. Fotograficzne efekty tego projektu pokazano tegoż roku w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie na wystawie "Bruno4ever: Europrowincja. Lublin – Drohobycz, Czechowicz – Schulz" (oraz na wystawie w Kazimierzu Dolnym).

MARIUSZ DRZEWIŃSKI, profesor Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, w latach 2009 - 2016 prodziekan tego wydziału. Autor niemal 40 wystaw indywidualnych. Preferuje malarstwo i rysunek, przed rokiem obchodził jubileusz 35-lecia pracy twórczej.
Do Drohobycza przyjeżdża na SchulzFest od 2006 roku, malując od tego czasu rozbudowany cykl „Posadzki z Drohobycza” (wiele wystaw w galeriach krajowych). Jego obrazy prezentowane były w Drohobyczu w najróżniejszych miejscach i konfiguracjach, między innymi w XIV-wiecznym kościele św. Bartłomieja. O swoim malarstwie  pisze: „to próba zharmonizowania tego, co zewnętrzne z tym, co wewnętrzne, tego co materialne z tym co duchowe”.

ROMAN HOLUKA (1882-1952) w Państwowym Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Drohobyczu uczył historii i geografii (pracował też w gimnazjum w Brzeżanach). Z Brunonem Schulzem łączyła go pasja plastyczna, malarska, z czasem również przyjaźń. Ewa Petryczko, wnuczka prof. Holuki wspomina, że jej matkę Marię – Schulz nosił na rękach. Niewielki zestaw małych obrazów Holuki możemy oglądać dzięki uprzejmości Ewy Petryczko. W jej domowym archiwum znajduje się wiele pamiątek dokumentujących drohobyckie lata życia jej dziadka, przyjaciela Brunona Schulza.

LOLI KANTOR to amerykańska fotografka (mieszka w Teksasie), która kilkanaście lat temu postanowiła wyruszyć w podróż do Europy Środkowo-Wschodniej w poszukiwaniu swoich korzeni – śladów życia żydowskich wspólnot po Holokauście. Jest autorką niezwykłego albumu „Beyond the Forest: Jewish Presence in Eastern Europe, 2004-2012”, do jakiego wstęp napisała Anda Rottenberg.
Na SchulzFest przyjechała po raz pierwszy w 2008 roku. Jej fotografie prezentowane były wtedy w zrujnowanej synagodze chóralnej w Drohobyczu.

DMYTRO KRASNYI pochodzi z Makarowa w obwodzie kijowskim, w Kijowie ukończył Narodowy Uniwersytet Transportu, aby następnie studiować sztukę w pracowni grafiki Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. W 2019 roku przebywał w Polsce w ramach programu stypendialnego Gaude Polonia NCK. Pracuje z takimi mediami jak grafika, fotografia, ceramika, instalacja, kolaż. Obecnie – na rezydencji artystycznej w Galerii Łaźnia w Gdańsku. Cykl „Gdzieś ktoś wściekle podróżuje ku tobie” artysta przywiózł do Galerii Dobrej  w Olsztynie na wystawę otwieraną 26 lutego 2022.

WŁODKO KAUFMAN, znany lwowski artysta, promotor nowych kierunków w sztuce na rynku ukraińskim, organizator festiwali i manifestacji artystycznych, dyrektor prestiżowej Galerii Dzyga we Lwowie, malarz, grafik, performer, również dizajner.
Działania artystyczne z schulzowskim kontekstem rozpoczął już w 2001 roku sławnym wydarzeniem „I ty, Bruno” – był to jedyny na świecie artystyczny sprzeciw wobec wywiezienia z Ukrainy tzw. fresków Brunona Schulza.
Od 2006 roku wspiera SchulzFest swoimi wystąpieniami artystycznymi. Wówczas był to performance związany z wmurowaniem tablicy memorialnej w miejscu śmierci Schulza – podczas III Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu. Jego praca video „Teatr w zegarze” zrealizowana na SchulzFest 2008 znajduje się w zbiorach Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.

JANUSZ KNOROWSKI pracuje na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, jest również profesorem malarstwa na Wydziale Sztuki Nowych Mediów w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Ma w dorobku ponad  70 wystaw indywidualnych. Od lat 80. XX w. artysta związany jest również  z Kazimierzem Dolnym, gdzie posiada swoją letnią pracownię. Jego wyraziste, charakterystyczne malarstwo stanowi silny znak współczesnej percepcji natury, pejzażu, ludzi.
Współzałożyciel i pierwszy gitarzysta zespołu T.Love.
Nigdy nie był w Drohobyczu.

LAURA MAKABRESKU to pseudonim Kamili Kansy, absolwentki filologii polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, obecnie słuchaczki Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii w Krakowie. Jej pasją jest fotografia. 
Laureatka Nagrody „Arteonu” za rok 2018. Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki Sakralnej OKSSa w 2021 roku, organizowanego przez Fundację Maria i Marta we Wrocławiu. Obecnie mieszka i tworzy na wsi polskiej. Nigdy nie była w Drohobyczu.

YANA MAKUKH ukończyła w 2018 roku College of Culture and Arts w Mikołajewie (Ukraina), mieście tragicznie doświadczanym agresją rosyjską. Studiuje na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa (drugi rok).  Rekomendowana do wystawy przez prof. Stanisława Baja.

LESZEK MĄDZIK jest twórcą autorskiej formacji teatralnej Scena Plastyczna KUL (założonej w 1969 roku), której spektakle prezentowano na wielu światowych scenach, znanej jako teatr bez aktora i bez słowa. Scenograf, reżyser, malarz, pedagog, jak również fotograf poszukujący w wielu miejscach świata znaków czasu. Profesor warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Scenografii oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Twórczość Brunona Schulza silnie wpłynęła na jego postawę twórczą. Przyjaciel Drohobycza i SchulzFestu.
Do Drohobycza po raz pierwszy przyjechał ze spektaklem „Bruzda”, wystawionym w 2006 roku w kościele św. Bartłomieja.
Swój dwudziesty spektakl Leszek Mądzik poświęcił Brunonowi Schulzowi. To „Lustro” –
inspirowane schulzowskim tekstem „Samotność”. Spektakl pokazano w Drohobyczu podczas SchulzFest 2014 w starej sali gimnastycznej uniwersytetu w Drohobyczu.


BARTŁOMIEJ MICHAŁOWSKI, znany lubelski akwarelista, związany z kolonią artystyczną Kazimierza Dolnego, z wykształcenia prawnik po UMCS. W jego twórczości jednym z wiodących motywów jest artystyczna refleksja kierowana ku upamiętnieniu ofiar Holokaustu. W 2009 roku został uhonorowany prestiżowym Medalem Powstania w Getcie Warszawskim (Medal Mordechaja Anielewicza). Przed 20. laty, w roku 110. rocznicy urodzin i 60. rocznicy śmierci Brunona Schulza, Michałowski przygotował wystawę „Sztetł III – nauczycielowi z Drohobycza”, wpisaną w program „W ułamkach zwierciadła” – schulzowskich obchodów tych rocznic w roku 2002 w Lublinie. Od tego czasu systematycznie odwiedza Drohobycz i jest stałym autorem wystaw festiwalowych.


TADEUSZ MYSŁOWSKI z wyróżnienie ukończył studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, po czym w 1970 roku wyjechał do Nowego Jorku. Jego twórczość, przede wszystkim prace graficzne, odczytywana jest jako próba syntezy dziedzictwa cywilizacji przez formy zdyscyplinowane, zgeometryzowane, bez cienia fabularności. W jego różnorodnym dorobku, dyktowanym konsekwencją głębi minimalistycznych założeń, jest m.in. stała wystawa w Państwowym Muzeum na Majdanku – Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady. Laureat m.in. Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie (2009) – wersja nagrodzonej pracy jako obiekt artystyczny znajduje się foyer głównym Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.
Specjalnie na SchulzFest 2010 przygotował cykl „15 pairs of hands for Bruno Schulz”.

STANISŁAW OŻÓG – znakomity ilustrator, absolwent Hochschule für Graphik und Buchkunst w Lipsku (Niemcy), wieloletni kierownik artystyczny Krajowej Agencji Wydawniczej w Rzeszowie. Ma w dorobku ilustracje do bajek, wielu tomów wierszy, w tym do „Ballad i romansów” i „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, a także do Biblii. 
Wykonuje od 2000 roku rozbudowane cykle barwnych prac inspirowanych „Sanatorium pod klepsydrą” i „Sklepami cynamonowymi” Brunona Schulza. Od 2004 przyjeżdża do Drohobycza na SchulzFest. Tworzy coraz to nowe cykle schulzowskie - jest jedynym współczesnym polskim artystą ilustratorem systematycznie korzystającym z inspiracji twórczością literacką Brunona Schulza.

BERTOLD SCHENKELBACH (1893-1942), z wykształcenia handlowiec, wybitny fotografik drohobycki, artysta nie stroniący od rzemiosła, także fotograf prasowy, który potrafił nadzwyczajnie uwiecznić aurę architektury dawnego Drohobycza oraz życia codziennego. Współtworzy kanon drohobyckich widokówek. Szanowany przez Jana Bułhaka. Miał swoją pracownię przy dawnej ulicy Tarasa Szewczenka (obecnie Adama Mickiewicza – po atelier nie ma śladu).
Przyjaźnił się z Brunonem Schulzem. Na czarnych szklanych płytach od Schenkelbacha wykonywał Schulz swoje cliche-vere, grafiki do „Xięgi bałwochwalczej". Schenkelbach został zamordowany w Bełżcu.
Jego syn Erwin jest wybitnym fotografikiem mieszkającym w Izraelu; uczestnik SchulzFestu 2012.


EWA ZARZYCKA, artystka performance, studiowała w Katedrze Grafiki Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Od lat 80. XX wieku brała udział w wielu festiwalach sztuki, kreując własny styl performance. Wykłada w swojej alma mater. Mówi o osobie: „Nazywam się Ewa Zarzycka, jestem artystką sztuki performance i nie tylko performance. Jestem po prostu artystką i po prostu sztuki.”

Do Drohobycza na SchulzFest przyjechała po raz pierwszy w 2006 roku, powracała w 2014 i 2018. Pisze: „Kiedy przyjadę do Drohobycza, to pójdę na rynek i będę tam stała cały dzień. Odejdę jak się ściemni.” 
Zobacz: Ewa Zarzycka, Performance bez tytułu, Willa Jarosza, Drohobycz, VI SchulzFest 2014. https://artmuseum.pl/pl/filmoteka/praca/zarzycka-ewa-performance-bez-tytulu

Wernisaż 30.06.2022, godz. 19. Wystawa czynna do 31.07.2022. Wstęp wolny.
30.06.2022, godz. 19.45: performance Ewy Zarzyckiej „Zawsze Drohobycz (4)”.

https://www.spotkaniakultur.com


29-06-2022, 17:49:34


  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    Ї      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs