Imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

nasi arty??ci leszek m?dzik o schulzu bruno eon horusa filmy g??recka bu??garii szpilki lublin cytaty o schulzu golberg galeria nieznanaukraina krcha zwierciad??o noce drohobycz festiwal 2012 jarecka
  Ramka


MI?DZYNARODOWY FESTIWAL 
BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
"ARKA WYOBRA?NI" 2018

 * DOFINANSOWANO ZE ??RODKÓW 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP


***

 Zrealizowano
z pomoc? finansow? 
miasta Lublin 
Bruno4ever 

BRUNOSCHULZFESTIVAL.ORG

Zrealizowano dzi?ki wsparciu 
Miasta Lublin w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 roku 

 ***

PROJEKT WSPÓ?FINANSOWANY PRZEZ 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RAMACH PROGRAMU 
"WSPÓ?PRACA W DZIEDZINIE
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2012" 

 

Odwiedziło nas już:
542232 osób

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWY STAN I FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY WWW.  

Aktualności
Okultyzm w wersji drohobyckiej


Bruno Schulz i Eon Horusa

Czy Adam Wosiak spe??nia obietnic? dowiedzenia tego, i?? twórczo??? Bruno Schulz „jest zgodna z Duchem Nowego Eonu – Horusa Zwyci?skiego Dziecka w Koronie”, pozostawiamy do rozstrzygni?cia czytelnikom. M??ody gda??ski okultysta, absolwent polonistyki Uniwersytetu Gda??skiego, niegdy?? wspó??twórca grupy „?za Zeschni?tej Ró??y” (1994-1997, tzw. liryczny pagan metal; wydali jedn? kaset? p.t. „Majestat Mgie?? Nocnych”) napisa?? krótk? rozpraw?, wydan? w??a??nie przez Warszawsk? Firm? Wydawnicz?, z ilustracjami Agnieszki Skatu??y.

„Labirynt Brunona Schulza” to interpretacja prozy Schulza przez pryzmat okultyzmu i mistycyzmu, szczególnie Aleistera Crowleya (1875-1947). Ten angielski klasyk okultyzmu, za??o??yciel Zakonu Srebrnej Gwiazdy twierdzi??, ??e dzieje ludzko??ci rozpadaj? si? na trzy cz???ci, trzy epoki - ??wiaty – eony. Eon Izydy (bli??ej natury) i Eon Ozyrysa (bli??ej rozumu) ju?? przemin???y, wchodzimy bowiem w Eon Horusu (zjednoczenia; tak??e czas... dziecka). Jednym z fundamentów filozofii Eonu Horusa, tzw. Thelemy, jest dogmat „Nie ma prawa poza Czy?? wedle swej woli”.

Intuicyjnie (jak te?? ??wiadomie) ten proces przemian poznajemy poprzez najró??niejsze wydarzenia inicjacyjne (sytuacje graniczne), które przypominaj? w?drówki przez labirynt w my??l zasady, ??e w?drówka ta ma trzy etapy, przy czym w centrum labiryntu nast?puje przemiana tego, który w labirynt wst?pi??. Ten proces i matryca labiryntu, zdaniem Adama Wosiaka, znajduje odzwierciedlenie w wielkich systemach my??li i interpretacji rzeczywisto??ci jak i w sztuce i kulturze, a tym – w??a??nie w prozie Brunona Schulza.

Nic zatem dziwnego, ??e opisywanie wchodzenia w labirynt w prozie Schulza autor rozpoczyna od cytatu ze „Sklepów cynamonowych”: „Wyszed??em w noc zimow? /…/ By??a to jedna z tych /…/ nocy, w których firmament gwiezdny jest tak rozleg??y i rozga???ziony, jakby rozpad?? si?, roz??ama?? i podzieli?? na labirynty odr?bnych niebios /…/.” Rozpraw? ko??czy my??l taka: „Schulz nie mityzowa?? rzeczywisto??ci. Dla niego rzeczywisto??? sama sta??a si? mitem”. 

Adam Wosiak, Labirynt Brunona Schulza, WFW Warszawa 2012

DZI?KUJEMY Paw??owi Mehringowi (Bisclaveret/ kolektyw artystyczny Zoharum) za przys??anie ksi???ki. Pozdrawiamy!  


25-10-2012, 00:31:07


  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    ??      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs