Imieniny: Daniela, Dalidy, Benedykta
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

nasi artyści eon horusa nieznanaukraina cytaty o schulzu zwierciadło o schulzu leszek mądzik jarecka bułgarii szpilki lublin krcha galeria golberg noce górecka festiwal 2012 filmy bruno drohobycz
  Ramka


SchulzFest 2024

XI MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL 
"Arka wyobraźni
Brunona Schulza"
w Drohobyczu

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
- podstawowego funduszu celowego


***


***

  BRUNO4EVER 
2024-2026 
SchulzFest w drodze do ESK

Dni Brunona Schulza 
w Lublinie

Zrealizowano z pomocą finansową
MIASTA  LUBLIN

***

 ***


Rok 2022 / Rokiem Brunona Schulza

Odwiedziło nas już:
975074 osób

 

XI Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu, 7-13 lipca 2024
ХI Міжнародний Фестиваль Бруно Шульца у Дрогобичі, 7-13 липня 2024
11th International Bruno Schulz Festival in Drohobych, July 7-13, 2024

PATRONAT HONOROWY
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Hanna Wróblewska, Konsul Generalny RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz, 

Prezydent miasta Lublin Krzysztof Żuk, Mer miasta Drohobycz Taras Kuczma, Szef Drohobyckiej Rejonowej Administracji Wojskowej Stepan Kułyniak

Aktualności
BRUNO4EVER. Schulz, o Schulzu i o schulzniętych


DWIE NASZE KSIĄŻKI, KTÓRE POWINIENEŚ OBEJRZEĆ I PRZECZYTAĆ

W czwartek, 15 listopada o godz. 17 do Czytelni Naukowej WBP odbyła się promocja dwóch książek. Spotkanie znakomicie i wdzięcznie prowadziła Ewa Hadrian (WBP). Gościem specjalnym spotkania była m.in. Pani Natalia Filewycz, kierownik działu zbiorów Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki we Lwowie. Spotkaniu towarzyszyła (i jest nadal do oglądania) wystawa dokumentacji schulzowskich w gablotach WBP. Z okazji tego wydarzenia Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman przesłał okolicznościowe listy: do Organizatorów i Uczestników Promocji, oraz do Grzegorza Józefczuka, prezesa Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza.

Sala Czytelni Naukowej podczas spotkania

Od prawej: Ewa Hadrian, Natalia Filewicz i Grzegorz Józefczuk

Uczestnicy spotkania

Spotkanie

W kuluarach

Fot. J.J. Bojarski, G. Józefczuk

„BRUNO SCHULZ. HORYZONT CZASU” - katalog wystawy Brunona Schulza w Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki (4-30 września 2012), pod redakcją kuratorów wystawy: Natalii Filewycz (Lwów) i Grzegorza Józefczuka (Lublin); Lwów 2012, wydawca: Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza i Lwowska Narodowa Galeria Sztuki.

Rysunek Brunona Schulza

Była to pierwsza po wojnie tak duża wystawa rysunków Brunona Schulza (w tym 22 prace ze zbiorów Muzeum Literatury w Warszawie) we Lwowie, gdzie Schulz debiutował jako wystawiający artysta 90 lat temu. Jednakże nie polegała ona jedynie na pokazaniu fragmentów polskiej kolekcji Schulza. Rysunki autora „Xięgi Bałwochwalczej” były eksponowane razem z wybranymi pracami artystów, z którymi Schulz razem niegdyś wystawiał, lub którzy tworzą z twórczością Schulza pewien wspólny kontekst, a którzy często w Polsce pozostają nieznani. Np. w 1935 roku we Lwowie razem z Brunonem Schulzem wystawiali: Andrzej Pronaszko – znany twórca formizmu, a więc awangardowych prądów w sztuce, jak i Jarosława Muzykowa, zupełnie w Polsce nie znana malarka na szkle, zaś dla Ukraińców jedna z artystek narodowych, która w twórczości korzystała z motywów huculskich. Był to rzadki w tamtych, trudnych czasach niepokojów polsko-ukraińskich przykład wspólnej wystawy polsko-żydowsko-ukraińskiej. Z Drohobycza, tak jak Schulz, pochodził Maurycy Gottlieb, artysta jak Schulz przełamujący kanony sztuki  – i jego obrazy także znalazły się na schulzowskiej wystawie we Lwowie.

Wystawa we Lwowie miała teatralizowaną część – była to duża artystyczna instalacja „Pokoje pamięci Schulza” autorstwa Leszka Mądzika, założyciele i twórcy wszystkich spektakli teatru Scena Plastyczna KUL.

Pokazano też nieznane dokumenty, w tym katalogi lwowskich wystaw Schulza, kserokopie dokumentów kuratorium lwowskiego i innych archiwów. Z zbiorów lwowskich prezentowano m.in. najstarszy znany rysunek Schulza pochodzący z 1916 roku, jak i dwie wielkie prace rysunkowe z lat 20-tych, „Autoportret” i „Spotkanie”.

Lwowska Narodowa Galeria Sztuki to najbardziej prestiżowe miejsce muzealno-wystawiennicze Lwowa (została założona przez lwowski magistrat w 1897 roku).

Wystawa „BRUNO SCHULZ. HORYZONT CZASU” we Lwowie została zorganizowana przez Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza we współpracy z Muzeum Literatury w Warszawie i Lwowską Narodową Galerią Sztuki we Lwowie, odbyła się dzięki konkursowej dotacji MSZ w ramach programu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2012”, była częścią V. Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza, a także wpisana została w program cyklu „Bruno Schulz we Lwowie” i Forum Wydawców we Lwowie, największej literacko-wydawniczej imprezy na Ukrainie.  

„KSIĘGA WYZNAWCÓW MITU INTRYGI BRUNONA SCHULZA” wg pomysłu i pod redakcją Grzegorza Józefczuka, Lublin 2011, wydawca: Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza.

Publikacja po części o charakterze albumowym, przedstawiająca w szeroki sposób drohobyckie i lubelskie inicjatywy na rzecz pamięci i promocji twórczości Brunona Schulza, oraz sztuki zrodzonej z inspiracji schulzowskich itp. Najpierw ukazuje aktywność drohobyckich miłośników Schulza, którzy od 2002 roku ustanowili instytucjonalne i wydarzeniowe formy opieki i promocji dorobku Schulza, takie jak m.in. powołanie Centrum Polonistycznego przy tamtejszym Uniwersytecie, coroczne spotkania ekumeniczne w miejscu śmierci pisarza, otwarcie Pokoju Schulza (tzw. Wersja Wstępna Muzeum Schulza), Festiwale Schulzowskie (goście z 20 krajów świata) i pofestiwalowe publikacje naukowe czyniące z tego przedsięwzięcia najważniejszy ośrodek schulzologiczny na świecie itd. Pokazano miejsca w Drohobyczu, które Festiwale „otwierają”, takie jak synagoga czy wille dawnych magnatów naftowych. Przytoczono obszerne fragmenty festiwalowych wystąpień polonistów i slawistów, pisarzy i poetów, w tym m.in. Jurija Andruchowycza, Michała Pawła Markowskiego, Ewy Kuryluk, Ariko Kate, Bohdana Zadury, Uri Orleva, Francesco Cataluccio, Adama Michnika, Jacka Kurczewskiego i innych. W czterech pierwszych Festiwalach w Drohobyczu (2004, 2006, 2008, 2010) wzięło udział stu schulzologów i twórców literatury z 20 krajów, odbyło się 40 wystaw plastycznych, pokazano 18 spektakli itd.

Następnie w książce opisano dokonania środowiska lubelskich schulzologów, przede wszystkim śp. prof. Władysława Panasa oraz projekty Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza, w tym projekt „Bruno4ever”. Publikacja zawiera kilkaset fotografii barwnych.

Publikacje będzie można nabyć po promocyjnej cenie.

Poniżej publikujemy SPIS TREŚCI „Księgi wyznawców…”, aby dać pojęcie o zakresie tej publikacji.

Wstęp …7
Grzegorz Józefczuk: Drohobycz i Schulz…10
Alfred M. Wierzbicki: Wiersze z Drohobycza…14
Słówka…15
Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne w Drohobyczu…16
Wiera Meniok…17
Wiera Meniok: Wciągnięta w jego świat… 18
Wiera Meniok: Bruno „nieocalony” w czasoprzestrzeni ukraińskiej…19
Pokój Schulz. Wersja wstępna Muzeum Brunona Schulza…20
Idea muzeum. Wystąpienie na otwarcie Pokoju Schulza 10.XI.2003 roku (prof. Walery Skotny i dr Wiera Meniok)…21
Tablica w miejscu śmierci Brunona Schulza…22
Sądowy finał kradzieży…24
Spotkania ekumeniczne 19 listopada...25
Teatr Alter…26
Pochody…28
Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu. 2004, 2006, 2008, 2010… 30
Uczestnicy Festiwali…32
Przyjaciele. Frakcja lubelsko-drohobycka…38
Festiwal 2006…40
Festiwal 2008…44
Festiwal 2010…48
Jurij Andruchowycz: Bruno i porno… 52
Jerzy Jarzębski: Jak czytano, jak czyta się Schulza…53
Igor Klech: Terytorium marzeń sennych – Mała Ojczyzna Brunona Schulza… 54
Michał Paweł Markowski: Inspiracja i egzystencja…55
Myrosław Marynowycz: Świat. Miasto. Księga (Pęczek improwizacji do wieńca pamięci dla Brunona Schulza)…56
Ewa Kuryluk: Kondor, karaluch, krokodyl…57
Jean Pierre Salgas: Witold Gombrowicz – Bruno Schulz: od pojedynku do sobowtóra…58
Ariko Kato: Obraz, tekst, Księga: ilustracje Brunona Schulza do „Sanatorium pod klepsydrą”…59
Bohdan Zadura: Między młotem a kowadłem…60
Uri Orlev: Krótkie cytaty z listów Brunona Schulza o dzieciństwie. I coś o tłumaczeniu polskich słów, które zgubiłem, bo jestem pisarzem mojego nowego – starego języka…62
Henryk Siewierski: Bruno Schulz pod Krzyżem Południa…64
Francesco M. Cataluccio: Bruno Schulz i opowiadania ilustrowane. Na marginesie włoskiej recepcji…65
Lajos Palfalvi: O kabalistycznych inspiracjach prozy Brunona Schulza i Franza Kafki. Śladami profesora Władysława Panasa…66
Lorenzo Pompeo: Moje sam na sam z Brunonem Schulzem…67
Doreen Daume: Deja vu – czy raczej sen?... 68
Judyta Preis i Jorgen Herman Monrad: Odyseja… 69
Adam Michnik: Drohobycz, Bruno Schulz  – nasze wspólne dziedzictwo… 70
Miejsca. Rektorat Uniwersytetu, dawne gimnazjum króla Władysława Jagiełły…73
Miejsca. Galeria obrazów Muzeum „Drohobyczyna”…75
Miejsca. Kościół św. Bartłomieja…76
Miejsca. Patio Ratusza…77
Miejsca. Synagoga…78
Miejsca. Teatr…80
Miejsca. Willa Bianki… 82
Miejsca. Willa Jarosza…84
Artyści. Włodko Kaufman…86
Artyści. Dieter Judt…88
Artyści. Witalij Sadowski…89
Artyści. Bartłomiej Michałowski…90
Artyści. Mariusz Drzewiński...91
Artyści. Piotr Łucjan…92
Artyści .Stanisław Ożóg…93
Premiery. Synagoga jako muzyka: CD Karbido – Music4Buildings vol. 2…94
Premiery. Daniel Galay: „Mój ojciec wstępuje do strażaków”…95
Władysław Panas (1947-2005)… 96
Władysław Panas: Bruno Schulz albo intryga Nieskończoności…97
Władysław Panas: W ułamkach zwierciadła, czyli Schulz w Lublinie…100
Grzegorz Józefczuk: Krótka instrukcja do wystawy „Drohobycz sentymentalny”…102
Ewa Zarzycka: Pierwszy raz w Drohobyczu…102
Ad memoriam (Wiera Meniok i Igor Meniok)… 103
Ciągłość inicjatyw lubelskich…104
Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza…106
Inicjatywy, ludzie, miejsca…107
Początki Stowarzyszenia…108
Showmen w stylu retro…109
Arka wyobraźni 2008… 111
Grzegorz Józefczuk: Inspiracje schulzowskie. Czyli co?...113
Bruno4ever: Europrowincja 2009… 114
Urodziny 2010. Tribute to Bruno Schulz…120
Dni Brunona Schulz Bruno4ever 2011… 122
Mapa Jerzego J. Bojarskiego: Bruno Schulz i Drohobycz… 126
Opisy z mapy J.J. Bojarskiego… 128
Prasa, druki ulotne…130
Źródła… 132
Spacer po Drohobyczu. Cztery pory roku… 133
Nota o autorze… 140

 


16-11-2012, 01:01:49


  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    Ї      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs