Imieniny: Daniela, Dalidy, Benedykta
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

jarecka górecka golberg filmy eon horusa galeria festiwal 2012 drohobycz cytaty o schulzu zwierciadło nasi artyści bruno nieznanaukraina noce lublin o schulzu leszek mądzik szpilki bułgarii krcha
  Ramka


SchulzFest 2024

XI MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL 
"Arka wyobraźni
Brunona Schulza"
w Drohobyczu

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
- podstawowego funduszu celowego


***


***

  BRUNO4EVER 
2024-2026 
SchulzFest w drodze do ESK

Dni Brunona Schulza 
w Lublinie

Zrealizowano z pomocą finansową
MIASTA  LUBLIN

***

 ***


Rok 2022 / Rokiem Brunona Schulza

Odwiedziło nas już:
975124 osób

 

XI Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu, 7-13 lipca 2024
ХI Міжнародний Фестиваль Бруно Шульца у Дрогобичі, 7-13 липня 2024
11th International Bruno Schulz Festival in Drohobych, July 7-13, 2024

PATRONAT HONOROWY
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Hanna Wróblewska, Konsul Generalny RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz, 

Prezydent miasta Lublin Krzysztof Żuk, Mer miasta Drohobycz Taras Kuczma, Szef Drohobyckiej Rejonowej Administracji Wojskowej Stepan Kułyniak

Aktualności
SPRAWY BRUNONA SCHULZA W DROHOBYCZU ZNOWU ZAGROŻONE. LIKWIDACJA CENTRUM POLONISTYCZNEGO. PROSIMY O POMOC


MIŁOŚNICY BRUNONA SCHULZA I DROHOBYCZA NA CAŁYM ŚWIECIE -
POMÓŻCIE! LICZYMY NA WAS!

LIST W SPRAWIE LIKWIDACJI NAUKOWO-INFORMACYJNEGO CENTRUM POLONISTYCZNEGO UNIWERSYTETU W DROHOBYCZU

OD:
Grzegorz Józefczuk, prezes Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza & Przyjaciele Drohobycza, Uniwersytetu i Festiwalu Brunona Schulza
DO:
Szanowna Pani prof. NADIJA SKOTNA
Rektor Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu & Prorektorzy & Rada Naukowa Uniwersytetu w Drohobyczu

Z zaskoczeniem przyjęliśmy wiadomość o dokonanej przez Panią rektor likwidacji Polonistycznego Naukowo-Informacyjnego Centrum im. Igora Menioka Uniwersytetu w Drohobyczu poprzez zwolnienie jego wszystkich pracowników (razem 3 etaty). Prosimy o powtórne przeanalizowanie tej decyzji, o rozważenie argumentów, które jak uważamy stanowią podstawę do dalszego funkcjonowania tej placówki.
Centrum Polonistyczne zostało otwarte jako samodzielna jednostka Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu 5 listopada 2002 roku, chociaż działalność poprzedzająca jego oficjalne otwarcie ma dłuższą historię. Centrum stanowi instytucjonalny ważny element fundamentu uniwersyteckich polsko-ukraińskich kontaktów naukowych i artystycznych, zaś zakres tych kontaktów, w których pomaga lub które inicjuje i organizuje Centrum, jest bardzo szeroki. Z jednej strony jest to pomoc w codziennej współpracy z polskimi placówkami naukowych, pomoc wizowa, językowa i merytoryczna pomoc w przygotowaniu projektów grantów badawczych dla innych jednostek Uniwersytetu, z drugiej chodzi o Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza i uczynienie na jego kanwie z Drohobycza i Uniwersytetu znanego na Ukrainie i w Europie miejsca spotkań literatów, pisarzy, poetów i artystów, którzy tutaj dyskutują o idei wspólnej Europy ponad podziałami.
Uznanie dla Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza potwierdza fakt, że każdorazowo w Drohobyczu obecni są najwyżsi polscy przedstawiciele dyplomatyczni na Ukrainie jak i reprezentanci innych krajów oraz że honorowe wsparcie dla inicjatyw Centrum deklarują ministrowie kultury i nauki Polski i Ukrainy. Ponadto Centrum zorganizowało wiele konferencji i seminariów, projektów edukacyjnych i artystycznych; przy Centrum działa teatr studencki „Alter”, Biblioteka Centrum liczy ponad 5 000 tytułów, zaś tak zwane Muzeum – Pokój Brunona Schulza jest wymieniane we wszystkich przewodnikach świata po Ukrainie.
Przy okazji Festiwali do Drohobycza przyjeżdżają profesorowie, naukowcy różnych szczebli z wielu uniwersytetów i placówek naukowych Ukrainy, również naukowcy z Uniwersytetu w Drohobyczu licznie biorą udział wraz ze swoimi kolegami z innych miast w tych wydarzeniach przygotowując odczyty, referaty.
W konferencjach naukowych Festiwalu Schulza wzięli udział humaniści, historycy i teoretycy literatury, slawiści, poloniści, tłumacze, pisarze i poeci z ponad 20 krajów świata (Austria, Australia, Belgia, Brazylia, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Japonia, Niemcy, Polska, Rosja, Serbia, Ukraina, USA, Węgry, Włochy). Do Drohobycza przyjechali tak znani pisarze i poeci ukraińscy jak Jurij Andruchowycz, Ołeksandr Bojczenko, Taras Prochaśko, Tania Malarczuk, Wasyl Machno, Jurij Wynnyczuk, Serhij Żadan, Natalka Sniadanko, Andrij Lubka czy Andrij Bondar.
Wszyscy oni bardzo dziękowali Uniwersytetowi i Drohobyczowi za tak wspaniałe przyjęcie. Co mamy teraz im powiedzieć?
Centrum zostało założone dzięki śp. prof. Waleremu Skotnemu, wieloletniemu rektorowi Uniwersytetu, który dał w ten sposób wyraz dalekowzrocznemu myśleniu o przyszłości Uniwersytetu i Ukrainy, stawiając na otwarcie na Zachód poprzez Polskę w stronę Unii Europejskiej. Ostatnie wydarzenia na Ukrainie potwierdzają, jak trafna była postawa prof. Skotnego. Dlatego likwidacja Centrum Polonistycznego może być odbierana, niezależnie od tego, jakie były powody tej likwidacji, jako krok w przeciwną stronę niż ta wskazana przez rektora Skotnego. Uniwersytet w Drohobyczu jest najbardziej na Zachód zlokalizowanym uniwersytetem Ukrainy, co stanowi wyzwanie jak i stawia pewne zobowiązania.
Pod moimi uwagami i prośbą o ponowne rozważenie decyzji o istnieniu Centrum Polonistycznego z pewnością podpisałby się Marszałek Województwa Lubelskiego jak i Prezydent Miasta Lublin, którzy byli patronami honorowymi Międzynarodowych Festiwali Brunona Schulza w Drohobycza.
Pisząc ten list wypowiadam się również w imieniu członków założycieli i aktywistów Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza, wśród których są dyrektorzy wielkich lubelskich instytucji kultury i nauki, znanych w kraju i za granicą, czy członkowie ważnych stowarzyszeń, takich jak: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, Wojewódzkim Dom Kultury w Lublinie, Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Labirynt w Lublinie, Związek Polskich Artystów Plastyków oddział w Lublinie, Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Warsztaty Kultury w Lublinie i inne instytucji, a także doktorzy honorowi Uniwersytetu w Drohobyczu.
Z prośbą o rozważenie mojego listu, z wyrazami szacunku –
Grzegorz Józefczuk,
Prezes Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza z siedzibą w Lublinie


Do wiadomości: p.o. mera Drohobycza, miasta zaprzyjaźnione z Drohobyczem i uniwersytety zaprzyjaźnione, ministrowie kultury i nauki Polski i Ukrainy, media Polski i Ukrainy.


Prosimy o listy polecone kierowane do p. rektor Skotnej, a ich kopie pdf prosimy przesyłać na adresy rektorów Uniwersytetu:snv@drohobych.net; kylpre@drohobych.net; chernetse@drohobych.net; pmp@drohobych.net; administrator@drohobych.net jak też o kopie dla Centrum: polcentrum@wp.pl i do naszego Stowarzyszenia: grzeczuk@wp.pl

LIST WIERY MENIOK
Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,
jesteśmy zaniepokojeni faktem likwidacji Polonistycznego Centrum Naukowo-Informacyjnego imienia Igora Menioka jako jednostki Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu. Fakt likwidacji już nastąpił, po czym pięć pracowników Centrum zatrudnionych na trzy etaty zostaną zwolnieni z dniem 16 lipca br. Od decyzji władz uniwersyteckich zależy, czy Centrum Polonistyczne zostanie powołane ponownie od 1 września br. 1 lipca br. odbędzie się posiedzenie, podczas którego m.in. będzie podejmowane pytanie w sprawie możliwości ponownego powołania Centrum Polonistycznego
W imieniu wszystkich pracowników Centrum Polonistycznego zwracam się z uprzejmą prośbą o wysłanie listu do rektor prof. Nadiji Skotnej z poparciem Centrum Polonistycznego.
Uprzejmie proszę o adresowanie listu-poparcia do pani rektor prof. Nadiji Skotnej:
Rektor prof. dr hab. Nadija Skotna
Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu
ul. Iwana Franki 24
82 100 Drohobycz
Ukraina
Będę bardzo wdzięczna za nadesłanie kopii elektronicznej listu-poparcia na mój adres mailowy: polcentrum@wp.pl
Z góry dziękuję i serdecznie pozdrawiam,
dr Wiera Meniok
kierownik Polonistycznego Centrum Naukowo-Informacyjnego im. Igora Menioka Uniwersytetu w Drohobyczu, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu.


Poniżej podaję krótką notkę o Centrum Polonistycznym i jego działalności:
Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne imienia Igora Menioka powstało jako jednostka Uniwersytetu w Drohobyczu w 2002 roku. Placówka wspiera studia polonistyczne, jakie są w uniwersytecie na Wydziale Filologii, Wydziale Filologii Romano-Germańskiej oraz na Wydziale Studiów Podyplomowych. Centrum Polonistyczne posiada zbiory książkowe, z których korzystają studenci i wykładowcy uniwersyteccy, a także Polonia Drohobycka. Zbiory książkowe służą zapleczem dla studiów polonistycznych oraz pomocą informacyjną, encyklopedyczną, lekturową, metodyczną dla wszystkich chętnych czytelników z uczelni i z miasta.
Centrum Polonistyczne koordynuje współpracę Uniwersytetu w Drohobyczu z naukowymi, edukacyjnymi i kulturowymi instytucjami w Polsce, organizuje wymianę studentów, przygotowuje studentów do uczestniczenia w Letnich Szkołach Języka Polskiego, organizuje różne formy aktywności naukowej studentów naszej uczelni we współpracy ze studentami polskimi, w miarę możliwości organizuje cykle wykładów dla studentów-polonistów prowadzone przez profesorów z Polski.
Centrum Polonistyczne prowadzi szeroko rozumianą działalność na rzecz współpracy ukraińsko-polskiej, m.in. organizuje konferencje i seminaria naukowe; koordynuje cykliczne wydawnictwo polsko-ukraińskiego rocznika naukowego "Pogranicze: Polska - Ukraina"; prowadzi cykliczne wydawnictwo tomów naukowych z materiałami międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych badaniom twórczości Brunona Schulza, które są organizowane przez Centrum Polonistyczne co dwa lata zaczynając od roku 2002; inicjuje i realizuje projekty translatorskie oraz ich efekty wydawnicze; organizuje prezentacje książkowe oraz inne naukowo-edukacyjne i artystyczne prezentacje; organizuje wizyty studyjne i gościnne w Drohobyczu ludzi ze świata, m.in. z Polski, zainteresowanych wielokulturowością Drohobycza oraz biografią i dziełem Brunona Schulza; organizuje różne artystyczne przedsięwzięcia (pokazy indywidualne, projekty teatralne i performerskie, wystawy artystów, malarzy i fotografików etc.); wspiera działalność Teatru "Alter" działającego od 2003 roku pod auspicjami Centrum Polonistycznego, inicjuje sporo polsko-ukraińskich i międzynarodowych projektów "Alteru", m.in. inspirowanych twórczością Brunona Schulza; w rocznicy urodzin i śmierci Brunona Schulza Centrum Polonistyczne corocznie organizuje w Drohobyczu akcje edukacyjne i artystyczne promujące Schulza w jego mieście rodzinnym i na Ukrainie; organizuje spotkania z wybitnymi ukraińskimi i polskimi pisarzami; promuje Uniwersytet w Drohobyczu na świecie i na Ukrainie budując jego image międzynarodowy.
Dominantą i głównym zadaniem działalności Centrum Polonistycznego jest promowanie życia i twórczości Brunona Schulza. W 2003 roku z inicjatywy i staraniami Centrum zostało otwarte pierwsze na świecie Muzeum Brunona Schulza w jego dawnym gabinecie profesorskim, w budynku dawnego gimnazjum Władysława Jagiełły. Od 2004 roku co dwa lata Centrum organizuje w Drohobyczu Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza - rozbudowane przedsięwzięcie, które gromadzi uczestników z wielu krajów świata, którego architekturę tworzą liczne projekty literackie, naukowe, translatorskie, teatralne, muzyczne, artystyczne. Ostatnio, w dniach 26-30 maja br., odbył się kolejny VI Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu, w którym wzięli udział wybitni ukraińscy i polscy pisarze, odbyła się sesja schulzologiczna, ukazała się kolejna, siódma książka z literackimi i naukowymi materiałami Festiwalu Schulzowskiego pt. "Bruno Schulz jako filozof i teoretyk literatury: Materiały V Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu" - największa publikacja wśród tych, które dotychczas ukazały się w światowej schulzologii.
Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Uniwersytetu w Drohobyczu jako jednostka uniwersytecka nie posiada własnego budżetu i nie otrzymuje dotacji na swoją działalność z Ministerstwa nauki i edukacji Ukrainy. Etatowo Centrum Polonistyczne dotychczas mieściło się w budżecie uniwersyteckim, ilość etatów w ubiegłym roku została skrócona do trzech, które obecnie zostały zlikwidowane.
W celu znalezienia dróg rozbudowania i odnowienia Muzeum Brunona Schulza (Izby Pamięci Brunona Schulza), nadania mu nowoczesnych form realizacji edukacyjnej, artystycznej i komunikacyjnej, oraz w celu dalszego rozwoju i wzmocnienia idei Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu i znalezienia dróg jego wsparcia finansowego, jak też w celu wspierania Teatru "Alter" z Drohobycza, na bazie ponad dziesięcioletniej działalności Polonistycznego Centrum Naukowo-Informacyjnego im. Igora Menioka Uniwersytetu w Drohobyczu w czerwcu 2013 roku została zarejestrowana Fundacja "Muzeum i Festiwal Brunona Schulza".


06-06-2014, 21:29:39


  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    Ї      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs