Imieniny: Jolanty, Wita, Wioli
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

nasi artyści golberg cytaty o schulzu zwierciadło filmy drohobycz bułgarii galeria eon horusa jarecka górecka szpilki krcha bruno nieznanaukraina leszek mądzik lublin festiwal 2012 noce o schulzu
  Ramka


SchulzFest 2024

XI MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL 
"Arka wyobraźni
Brunona Schulza"
w Drohobyczu

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
- podstawowego funduszu celowego


***


***

  BRUNO4EVER 
2024-2026 
SchulzFest w drodze do ESK

Dni Brunona Schulza 
w Lublinie

Zrealizowano z pomocą finansową
MIASTA  LUBLIN

***

 ***


Rok 2022 / Rokiem Brunona Schulza

Odwiedziło nas już:
956179 osób

 

XI Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu, 7-13 lipca 2024
ХI Міжнародний Фестиваль Бруно Шульца у Дрогобичі, 7-13 липня 2024
11th International Bruno Schulz Festival in Drohobych, July 7-13, 2024

Sprawozdania

 SPRAWOZDANIA ZA LATA: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.

 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA FESTIWAL BRUNONA SCHULZA ZA ROK 2007

 Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza zostało zarejestrowane w KRS 22 sierpnia 2007 r., a pełną rejestrację zakończyło z końcem roku. Jeszcze przed zakończeniem pełnego procesu rejestracji Stowarzyszenie występowało jako organizator lub współorganizator przedsięwzięć, podejmując w tym celu współpracę z różnymi instytucjami publicznymi, samorządowymi i pozarządowymi sfery nauki i kultury, popularyzacji i edukacji. Nie ponoszono żadnych kosztów własnych, nie pozyskiwano środków, ani też nie dokonywano jakiegokolwiek innego obrotu finansowego.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Stowarzyszenie nie zatrudnia osób na umowę o pracę. Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych, w tym nieruchomości, nie posiada lokat bankowych, obligacji itp., jak też nie udzielało pożyczek ani żadnych gwarancji finansowych w celach pożyczkowych.

16 marca

Organizacja koncertu Alfreda Schreyera, skrzypka i śpiewaka, ostatniego żyjącego w Drohobyczu ucznia Brunona Schulza, w Kawiarni Artystycznej Hades w Lublinie.

16 marca

Organizacja wystawy „Wielki poeta Ukrainy Iwan Franko (1856-1916) – życie i dzieło”, we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Otwarcie z udziałem m.in. prof. Wiesława A. Kamińskiego (rektora UMCS), prof. Walerego Skotnego (rektora Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu), dr Włodzimierza Osadczego (kanclerza Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie) i in.

17 kwietnia

Udział w promocji w Radio Lublin nr 1 (107) 2007 kwartalnika „Akcent” z tekstami i relacjami z Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu.

10 lipca

Współorganizacja koncertu Alfreda Schreyera na 2. Festiwalu Muzyki i Tradycji Klezmerskiej w Kazimierzu Dolnym.

12 lipca

Promocja książki „Bruno Schulz a Kultura Pogranicza. Materiały...”, Drohobycz 2007 (wydawca: Instytut Polski w Kijowie, Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu) w Kawiarni Artystycznej Hades w Lublinie z udziałem m.in. prof. Jerzego Jarzębskiego (UJ), prof. Jerzego Święcha (UMCS), prof. Jerzego Bartmińskiego (UMCS), prof. Stefana Sawickiego (KUL), Bohdana Zadury („Twórczość”) i in.

17-19 listopada

Współorganizacja wydarzeń „Schulzowskiej Jesieni” w Lublinie (organizator: Katedra Historii Sztuki Współczesnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Centrum Kultury w Lublinie):

*Wystawa „Czy Bruno jest zaskoczony takim obrotem spraw” w Galerii Michałowski w Lublinie: fotografii Grzegorza Józefczuka z Drohobycza oraz starych widokówek Drohobycza z kolekcji Zbigniewa Lemiecha (17 listopada) – katalog 150 egz. (przygotowanie i druk L-Print). *Wystawa malarstwa Mariusza Drzewińskiego: „Posadzki z Drohobycza” w Archidiecezjalnym Muzeum Sztuki Religijnej w Lublinie. * Modlitwa ekumeniczna w Drohobyczu (Ukraina) w miejscu śmierci Brunona Schulza (wyjazd indywidualny).

 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA FESTIWAL BRUNONA SCHULZA ZA ROK 2008

 Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Stowarzyszenie nie zatrudnia osób na umowę o pracę. Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych, w tym nieruchomości, nie posiada lokat bankowych, obligacji itp., jak też nie udzielało pożyczek ani żadnych gwarancji finansowych w celach pożyczkowych.

 FESTIWALE

1/ MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL BRUNONA SCHULZA W DROHOBYCZU. Głównym wydarzeniem organizowanym przez Stowarzyszenie był odbywający się w dn. 26-31 maja 2008 roku w Drohobyczu na Ukrainie III. Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza. Organizatorem ukraińskim było Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. I. Menioka Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. I. Franki w Drohobyczu; kierownik Centrum i dyrektor Festiwalu: Wiera Meniok. Festiwal ten jest jedynym stałym przedsięwzięciem multikulturalnym na świecie poświęcona autorowi „Sklepów cynamonowych”.

Festiwal składa się z dwóch części: literacko-schulzologiczno-filologicznej (przygotowywanej przez w/w Centrum Polonistyczne) i artystycznej (przygotowywanej przez Stowarzyszenie). Stowarzyszenie występowało o granty konkursowe w ramach tzw. programów do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP o dotację na obie części.

Granty konkursowe (festiwalowe):

1/ Projekt „Arka wyobraźni Brunona Schulza. Europejskie spotkania tłumaczy” – dotacja: 80 000 zł.

2/ Projekt „Arka wyobraźni Brunona Schulza. Intryga inspiracji: plastyka i teatr” – dotacja 30 000 zł.

Częścią Festiwalu, acz nie wyodrębnioną formalnie, były prezentacje twórców (teatr, plastyka) z Lublina; w tym celu pozyskano także grant konkursowy z Miasta Lublin.

Festiwal odbył się również dzięki wsparciu: Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, Ambasady RP w Brazylii, Ambasady RP w Danii, Instytutu Polskiego w Kijowie, Instytutu Polskiego w Tel Awiwie, Instytutu Polskiego w Paryżu, Instytutu Polskiego w Rzymie, Instytutu Polskiego w Budapeszcie, Prezydenta Miasta Lublin oraz Österreichisch-ukrainisches Kooperationsbüro für Wissenschaft, Bildung und Kultur – Lviv, Ministry of Foreign Affairs Jerusalem, Israel Lottery Council for the Arts. Festiwal odbył się pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz Ambasadora – Konsula Generalnego RP we Lwowie.

W rodzinnym mieście pisarza i artysty spotkają się ludzie kultury i sztuki, tłumacze jego prozy i schulzolodzy z 14 krajów Europy i świata, a także – artyści, dla których Bruno Schulz jest nieustającym źródłem inspiracji twórczych. W ramach festiwalu odbyło się 10 wernisaży wystaw plastycznych oraz wystąpiły m.in. Białostocki Teatr Lalek, Scena Plastyczna KUL Leszka Mądzika, Teatr Kurbasa ze Lwowa, Teatr Alter z Drohobycza i In.

KONFERENCJA PRASOWA WE LWOWIE, WYSTAWY LUBLIN-LWÓW-DROHOBYCZ. Festiwal poprzedziła w dn. 23.05.08 konferencja prasowa we Lwowie (Centrum Dzyga) oraz otwarcie tam wystawy Dietera Judta (Berlin) - oryginalnych rysunków do jedynego na świecie komiksu schulzowskiego - wg „Heimsuchung” („Wichura") Brunona Schulza. Oryginalne rysunki do tego komiksu (58 arkuszy) zostały podzielone na trzy części – i zostały „rozpisane” na trzy wystawy: jedna część znajdowała się już wcześniej w Lublinie (w Galerii Michałowski przy ul. Grodzkiej 19; gdzie realizowany był projekt „bruno4ever” finansowany przez gminę Lublin), druga była we Lwowie w Dzydze, a trzecia – znalazła się na wystawie w Drohobyczu. W ten artystyczno-symboliczny sposób połączono trzy miasta ważne dla polsko-ukraińskich, schulzowskich kontaktów. Konferencję prasową we Lwowie prowadził Andrzej Pawłyszyn, lwowski dziennikarz, wydawca i tłumacz, który obecnie pracuje nad przekładem na ukraiński „Regionów wielkiej herezji” Jerzego Ficowskiego (najsławniejszego badacza Schulza).

CZĘŚĆ LITERACKO-SCHULZOLOGICZNO-FILOLOGICZNA. Tegorocznej edycji przyświecała idea spotkania tłumaczy, którzy wobec dzieła, jakie tłumaczą, pełnia rolę Drugiego Autora. Uczestnikami projektu było 41 zaproszonych autorytetów kultury, tłumaczy i schulzologów z kilkunastu krajów: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Francja, Hiszpania, Izrael, Niemcy, Rosja, Węgry, Włochy, Brazylia (portugalski) oraz z Ukrainy i z Polski; wśród nich są m.in.: prof. Jean Pierre Salgas, prof. Francesco M. Cataluccio, Ewa Kuryluk, Igor Klech, Jurij Andruchowycz, Doreen Daume i in. Program tej części „Arki” składał się z dwóch przeplatających się bloków: a/ spotkania z „drugim autorem” (wspólne warsztaty różnojęzycznych tłumaczy Schulza, których pokłosiem jest pofestiwalowa, pionierska publikacja "Bruno Schulz: Wiosna. 12 przekładów". b/ międzynarodowa sesja naukowa schulzologów i tłumaczy przedstawiająca literaturoznawcze, kulturologiczne, genealogiczne koncepcje odbioru i oswojenia dzieła Schulza w różnych krajach oraz pokazująca retrospektywę, stan obecny i perspektywy inspiracji schulzowskich w literaturze, kulturze i sztuce na świecie (jej pokłosiem również będzie pofestiwalowa publikacja finansowana z innych źródeł).

W książce "Bruno Schulz: Wiosna. 12 przekładów", ze wstępem Marii Hablewicz (Ukraina) i Bohdana Zadury (Polska), znajdą się przekłady jednego fragmenty opowiadania "Wiosna" następujących autorów: Henryk Siewierskich (portugalski), Uri Orlev (hebrajski), Doreen Daume (niemiecki), Judyta Preis, Jorhen Hermann Monrad (duński), Lorenzo Pompeo (włoski), Gabor Korner (węgierski), Xavier Farre (hiszpański), Petra Zavrelova (czeski), Veikko Suvanto (fiński), Wiera Meniok (ukraiński), Andrej Pawłyszyn (ukraiński), Andrej Bondar (ukraiński).

CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA III. Festiwalu „Arka wyobraźni Brunona Schulza” miała za zadanie pokazanie różnorodności inspiracji schulzowskich w sztuce. W sztukach plastycznych chodziło o wskazanie form zarówno ilustracyjnych jak i afabularnych , abstrakcyjnych, w teatrze – o spektrum od teatru dramatycznego po teatr tańca i teatr lalek. Pod tym względem była to jedyna tak bogata prezentacja w dziejach pokazów schulzowskich inspiracji w sztuce i kulturze.

Oficjalne otwarcie III Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu odbyło się rano 26 maja w gmachu rektoratu Uniwersytetu w Drohobyczu, po czym w niedalekiej Willi Bianki (należy do Muzeum Drohobyczyna) otwarto wystawy indywidualne, prezentowane pod hasłem „Między ilustracją a sztuką I”. Wystawiali: Witalij Sadowski (Wrocław), Marek Szmidel (Warszawa), Mariusz Drzewiński (Lublin), Piotr Łucjan (Lublin), Marian Paweł Bocianowski (Łódź), Stanisław Ożóg (Rzeszów), Oleksij Choroszko (Lwów) i Serhij Petluk (Lwów) oraz Dieter Jüdt (Berlin). Po południu w innym gmachu Muzeum Drohobyczyna był ciąg dalszy wernisażu „Między ilustracją a sztuką II”: fotografie wystawiło Zgromadzenie Artystyczne Biały Kwadrat (Lwów) i znany fotografik lwowski – Jurij Kowalczyk oraz  Robert Chudzyński (Płońsk). Natomiast 27 maja w Wielkiej Synagodze odbył się wernisaż wystaw: fotografii Loli Kantor (USA) i akwarel Bartłomieja Michałowskiego (Lublin). Tego też dnia wieczorem na wieży ratuszowej w Drohobyczu odbył się projekt performance „Teatr w zegarze” wybitnego ukraińskiego artysty Włodka Kaufmana (Lwów, Dzyga).

Każdego wieczoru odbywały się spektakle teatralne. Pierwszego dnia, po wernisażach, odbył się spektakl „Sklepy cynamonowe” Białostockiego Teatru Lalek (reżyseria –Frank Soehnle (Niemcy), scenografia – Sabine Ebner (Austria)) - najnowsza międzynarodowa realizacja schulzowska w Polsce (premiera 16 lutego 2008 r. w Białymstoku). To i następne przedsięwzięcia teatralne realizowano we współpracy z Teatrem Dramatyczno-Muzycznym im. Jurija Drohobycza w Drohobyczu, na którego scenie odbywały się spektakle.

27 maja odbył się – poza programem finansowym niniejszego zadania - spektakl „Teatr Brunona Schulza” Studio Teatr Test (Andrzej Maria Marczewski, Warszawa). Kolejnego dnia w drohobyckiem teatrze z monodramem „Judyta, jaką była” wystąpił Teatru Kropka Jolanty Juszkiewicz (Australia) oraz Teatr NN. W ramach kolejnych wieczornych spektakli wystąpili – uczestniczący w Festiwalu w ramach równoległych  projektów – Teatr Alter z Drohobycza i Lubelski Teatr Tańca. Z tej okazji przyjechał do Drohobycza wiceprezydent Lublina Włodzimierz Wysocki, wręczając partnerowi ukraińskiemu Festiwalu, rektorowi uniwersytetu w Drohobyczu - okolicznościowy medal.

Odbywały się koncerty. W pałacu Potockich we Lwowie koncertował Alfred Schreyer z sepołem, ostatni uczeń Schulza w Drohobyczu – z koncertem pieśni i przedwojennych tang (na zaproszenie Konsula RP we Lwowie). W ostatnim dniu Festiwalu, 31 maja koncert – prapremierę światową - przygotował Daniel Geley (Izrael). Utwór „Mój ojciec wstępuje do strażaków. Według opowiadania Brunona Schulza” wykonało w auli uniwersytetu Duo Geley i kwartet w składzie Eugenii Szunewicz – sopran, Sofiji Barny – alt, Kornelija Siateckiego – tenor, Jarosława Biłyczko – baryton (Drohobycz, Ukraina) oraz aktor Witold Dąbrowski (Teatr NN, Lublin, Polska). Następnie – na finał artystycznej części Festiwalu - w patio miejskiego ratusza w Drohobyczu odbył się projekt poetycko-muzyczny wybitnego poety i pisarza ukraińskiego Jurija Andruchowycza z polskim zespołem muzycznym „Karbido” (Wrocław) – pod nazwą „Cynamon”. Festiwal zakończono tradycyjnym, nocnym pochodem z pochodniami śladami Brunona Schulza z czytaniem fragmentów z jego prozy.

Reasumując: wystawy – 13, spotkania – 3, koncerty – 3, spektakle – 3, takie wydarzenia we współorganizacji – 3. Radiowa „Trójka” jako patron medialny podjęła się po raz pierwszy w swej historii transmisji satelitarnej programu radiowego z Ukrainy. Ilość publikacji prasowych: ok. 80; w tym w La Croix (Francja) i The Forverst (Nowy Jork, jidysz); ukazał się specjalny numer „Słowa żydowskiego”; stowarzyszenie otworzyło stronę www.brunoschulz.net.p – która zarejestrowała ok. 7 tys. odwiedzin w czasie festiwalu i tuż po.

2/ FESTIWAL „BRUNO4EVER” W LUBLINIE. Zapoczątkowano nowy, coroczny projekt o charakterze festiwalu, poświęcony twórczości Brunona Schulza, inspiracjom schulzowskim w kulturze i sztuce, o nazwie „Bruno4ever”. Pierwsza edycja, jak i kolejne, maja być skorelowane w części z wydarzeniami podczas Festiwali Schulzowskich w Drohobyczu. Pozyskano grant w konkursie Prezydenta Miasta Lublina: projekt „bruno4ever” – dotacja 7 700 zł.

Projekt rozpoczęła wystawa 21 maja (Galeria Michałowski, Lublin): Małgorzata Leszczewska-Włodarska (Katowice) – akwaforty wg cliche-vere Brunona Schulza z cyklu „Xiega Bałwochwalcza” oraz Dieter Juedt – rysunki do jedynego na świecie komiksu wg „Sklepów cynamonowych” i innych opowiadań Brunona Schulza.

Kolejne wydarzenia „Bruno4ever” 2008:

1/ 10 czerwca 2008, Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Wystawy: a/ tłumaczeń prozy Brunona Schulza ze zbiorów Polonistycznego Centrum naukowo-Informacyjnego Uniwersytetu w Drohobyczu (Ukraina); b/ dokumentacji związków Brunona Schulza z czasopismem lubelskim „Kamena”; 3/ książek lubelskich badaczy Brunona Schulza; 4/ dokumentacji przedsięwzięć Stowarzyszenia i Festiwalu w Drohobyczu;  Wystawa specjalnie przygotowanych rysunków Benka Homziuka (UMCS) „nie-narysowane Sklepy cynamonowe”; MBP wydrukowała katalog tej wystawy.

2/ 10 czerwca 2008, równoległe wystawy częściowo w ramach równoległego projektu „Arka wyobraźni Brunona Schulza”: 1/ Wojewódzka  Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie  – 8 malarzy i grafików „Miedzy ilustracja a sztuką” (Marian Bocianowski, Mariusz Drzewiński, Dieter Juedt, Piotr Łucjan, Bartłomiej Michałowski, Stanisław Ożóg, Witalij Sadowski, Marek Szmidel), 2/ Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie- „Fotografie” (Loli Kantor, USA, Jurij Kowalczyk i Grupa „Biały kwadrat”, Lwów, Ukraina, oraz Robert Chudzyński)

3/ 10 czerwca 2008, Klub Alchemia (Muzeum Literackie im. J. Czechowicza). Wystawa, spotkanie autorskie oraz uroczystości urodzinowe na cześć Brunona Schulza. Wystawa grafik Mariusza Kiryła oraz malowanie panoramy Drohobycza. Mariusz Kiryła wciela się w postać Brunona Schulza.

4/ 8 października – w ramach kontynuacji projektu, Areszt Śledczy w Lublinie. Wystawa – kontynuacja projektu. Wystawa „Schulz na Południowej”. Ekspozycja obejmuje trzy wystawy: Bartłomieja Michałowskiego „Powrót", Małgorzata Leszczewska-Włodarska „Grafiki według Schulza" i Dieter Juedt – „Komiks wg Schulza"

Zrealizowano  we współpracy: Polonistycznego Centrum naukowo-Informacyjnego Uniwersytetu w Drohobyczu (Ukraina), Fundacja Sztuki Brunona Schulza w Lublinie, Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne, Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie,

Wojewódzka  Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Klub „Alchemia” (Muzeum im. J. Czechowicza), Kresowa Akademia Smaku.

  1. WYDARZENIA 2008 ROKU W PORZĄDKU CHRONOLOGICZNYM

 STYCZEŃ

 Dalsze czynności rejestracji Stowarzyszenia.  przygotowanie i składanie wniosków grantowych.

 MAJ

 Otwarcie strony brunoschulz.net.pl, która w ciągu pół roku osiągnęła oglądalność ok. 8 tys. wejść.

 21 MAJA – Wystawa: Małgorzata Leszczewska-Włodarska (Katowice) - akwaforty wg cliche-vere Brunona Schulza z cyklu „Xięga Bałwochwalcza”, oraz Dieter Jüdt (Berlin) – komiks oparty na „Sklepach  cynamonowych", Galeria Michałowski, Lublin

 23 MAJA – Konferencja prasowa, Dzyga, Lwów; wystawa Dieter Jüdt (Berlin) – rysunki do komiksu opartego na „Sklepach  cynamonowych", Dzyga, Lwów

 26-31 MAJA – III. Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu (Ukraina)

 LIPIEC

 116. URODZINY BRUNONA SCHULZA

 10 LIPCA, godz. 16 - w filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Rynek: wystawa tłumaczeń prozy Schulza (ze zbiorów Naukowo-Informacyjnego Centrum Uniwersytetu w Drohobycz) i „Lubelskie ślady Brunona Schulza" – z okazji Urodzin Schulza, oraz rysunki Benka Homziuka

 10 LIPCA, godz. 17 - otwarcie wystawy fotografii z Drohobycza, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

 10 LIPCA, godz. 18 - wernisaż wystawy „Miedzy ilustracją a sztuką", udział biorą: Marian Bocianowski - grafika, Mariusz Drzewiński - malarstwo, Dieter Jüdt - grafika, rysunek, Piotr Łucjan - malarstwo, rysunek, Bartłomiej Michałowski - akwarela, Stanisław Ożog - grafika, Witalij Sadowski - malarstwo, Marek Szmidel – malarstwo, GaleriA Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

 10 LIPCA, godz. 19.30 – „116. Urodziny Schulza” – wspominki, spotkanie w Klubie Alchemia przy ul. Złotej 2 - razem z Kresową Akademia Smaku, malowanie panoramy Drohobycza przez Mariusza Kiryła

 30 LIPCA - wystawa Mariusz Kiryła „Okna cynamonowe”, razem z Kresową Akademia Smaku, Klub Alchemia przy ul. Złotej 2

 LISTOPAD

 19 LISTOPADA – wyjazd do Drohobycza na uroczystości rocznicy śmierci Brunona Schulza. Promocja pierwszego kalendarza Schulzowskiego oraz katalogu wystaw Schulzowskich.

 GRUDZIEŃ

 Pokaz, premiera filmu dokumentalnego „Bruno Schulz i Drohobycz”, nakręconego podczas wydarzeń schulzowskich w Drohobyczu.

 POSIEDZENIA ZARZĄDU

 Posiedzenia Zarządu odbywały się na bieżąco jako spotkania członków Zarządu; główne ustalenia co do Festiwalu w Drohobyczu zapadały podczas spotkań z Wierą Meniok, wiceprezesem, dyrektorem Festiwalu w Drohobyczu. Spotkań tych nie protokołowano. Wnioski grantowe przygotowywał prezes Grzegorz Józefczuk w konsultacji z członkami Stowarzyszenia.

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA FESTIWAL BRUNONA SCHULZA ZA ROK 2009

 Działalność merytoryczna 2009 - wydarzenia/projekty w porządku chronologicznym.

 9 stycznia –

 Promocja filmu „Drohobycz i Schulz” Jerzego J. Bojarskiego i Grzegorza Józefczuka w Kawiarni Artystycznej Hades, Lublin.

 26 stycznia –

 Promocja filmu „Mój film: Drohobycz i Schulz” Jerzego J. Bojarskiego i Grzegorza Józefczuka w rozgłośni Polskiego Radio Lublin, wraz z pokazem rysunków schulzowskich Benka Homziuka (Wydział Artystyczny UMCS).

 Zdjęcia do filmu „Mój film: Drohobycz i Schulz” (eksperyment dokumentalny, 40 minut) robił Jerzy J. Bojarski w listopadzie 2008 roku, kiedy odwiedził rodzinne miasto autora "Sanatorium pod klepsydrą" podczas III. Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza, ale też podczas kilku innych wyjazdów do Drohobycza. Narratorem filmu jest Alfred Schreyer, ostatni mieszkający w Drohobyczu uczeń Schulza. To on oprowadza widzów po „Sklepach cynamonowych” i „Ulicy krokodyli”, opowiada o dawnym, międzywojennym wielokulturowym Drohobyczu. W drugiej części filmu poznajemy uczestników III. Festiwalu z kilku krajów Europy. Film nakręcił Jerzy J. Bojarski, montaż zrobił Grzegorz Józefczuk

 26 marca –

 Promocja książki „Bruno Schulz. Wiosna. 12 przekładów” w studio im. Zbigniewa Stepka Polskiego Radia Lublina z udziałem Wiery Meniok (Uniwersytet w Drohobyczu) i Bohdana Zadury (redaktor naczelny „Twórczości”).

 23 kwietnia –

 Promocja książki „Wiosna” oraz filmu o Drohobyczu i Schulzu podczas VI. Festiwalu Książki w Puławach, z udziałem m.in. Bohdana Zadury (redaktor naczelny „Twórczości”).

 Książka „Wiosna”  jest pokłosiem III. Festiwalu w Drohobyczu. Materiały tego wydawnictwa mają charakter międzynarodowego eksperymentu literacko-translatorskiego służącego rozszerzeniu recepcji twórczości Brunona Schulza na świecie i budującego perspektywę powstawania nowych współczesnych przekładów jego dzieła, wspólnej przestrzeni dialogu jego tłumaczy. Autorami zamieszczonych w książce przekładów są: Uri Orlev (hebrajski), Henryk Siewierskich (portugalski), Doreen Daume (niemiecki), Judyta Preis, Jorgen Hermann Monrad (duński), Lorenzo Pompeo (włoski), Gabor Korner (węgierski), Xavier Farre (hiszpański), Petra Zavrelova (czeski), Veikko Suvanto (fiński) – a na ukraiński: Wiera Meniok, Andrij Pawłyszyn i Andrij Bondar. Przekłady poprzedzają wprowadzenia moderatorów seminarium translatorskiego - Marii Hablewicz (Lwów) i Bohdana Zadury

 

8 maja

 

- Podpisanie umowy między Gminą Lublina a Stowarzyszeniem na realizację zadania „Bruno4ever: europrowincja. Lublin – Drohobycz, Czechowicz- Schulz”, na które uzyskano grant konkursowy Gminy Lublin w konkursie na „Inicjatywy wzbogacające ofertę Lublina – miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016)”. Grant wynosił 10 000 zł.

 

Projekt „Bruno4ever: europrowincja. Lublin – Drohobycz, Czechowicz- Schulz” opiera się na idei połączenia dwóch magicznych miast leżących po dwóch stronach granicy Unii Europejskiej – Lublina (Polska) i Drohobycza (Ukraina). Miasta te projekt łączy poprzez skojarzenie osobowości i dzieła dwóch wybitnych, jednych z najoryginalniejszych twórców polskiej literatury XX wieku, piewców każdego z tych miast – poety Józefa Czechowicza i pisarza Brunona Schulza. Dla obu tych twórców, ich wielokulturowe miasta były „prowincjami osobliwymi”, a przez to - centrami świata. Pierwszy uwiecznił Lublin m.in. w „Poemacie o mieście Lublinie”, drugi – uczynił Drohobycz miastem znanym na świecie m.in. dzięki opowiadaniom ze zbioru „Sklepy cynamonowe”. Na ile Lublin i Drohobycz są podobne, czy coś z klimatu Lublina opisanego przez Czechowicza jest w Drohobyczu (i vice versa), w jakim wymiarze i sensie obrazy tych miast, jakie w literaturze stworzyli Czechowicz i Schulz są wciąż żywe, aktualne, inspirujące, a w jakim stopniu odeszły w przeszłość?  - na te pytania mieli odpowiedzieć swoimi fotografiami artyści zaproszeni do projektu. Sfinansowano wzajemne wyjazdy do Lublina i Drohobycza, oraz po części materiały na wystawy, jak tez materiały promocyjne zgodnie z umową.

 Uczestnicy projektu:

 1/ Lucjan Demidowski, artysta fotografik, członek Związku Polskich Artystów Fotografików od 1971 r.

 2/ Maks Skrzeczkowski, artysta fotografik, Kolegium Sztuk Pięknych UMCS w Kazimierzu Dolnym, absolwent Wydziału Artystycznego UMCS,

 3/ Michał Woźniak, fotografik rekomendowany przez Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne,

 ze strony ukraińskiej:

 4/ Igor Feciak, mistrz fotografików drohobyckich, autor wielu albumów poświęconych architekturze i krajobrazowi Drohobycza, Lwowszczyzny, Karpat, fotoedytor prasy lokalnej,

 5/ ZenEn Filipow, krajoznawca, kolekcjoner, historyk fotografii, autor artystycznych pocztówek Drohobycza,

6/ Leonid Golberg, dziennikarz, redaktor lokalnego portalu internetowego.

      Odbyły się dwa pokazy wystaw (poniżej w zestawieniu każda omówiona odrębnie): wstępne w  Kazimierzu Dolnym (trzy wystawy), finałowa w Lublinie. Trzecia planowana jest podczas IV Festiwalu w Drohobyczu (maj 2010).

 10 lipca –

 Konferencja prasowa z prezentacja mapy „Drohobycz i Schulz” w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, ul. Peowiaków 12, z udziałem prof. Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak (KUL). 

 Mapa autorstwa Jerzego J. Bojarskiego, ukazuje miejsca Drohobycza związane z biografia Brunona Schulza. Mapa jest barwna, wydrukowana na specjalnym papierze, ma format A2, posiada liczne fotografie; zabezpieczono ją okładką, zawierającą szereg informacji. Znalazły się tam także reprodukcje portretów Schulza wykonanych przez współtwórcę „Kameny”, Zenona Waśniewskiego, a także reprodukcja rysunku lubelskiego artysty, Homziuka Kulawy ślepiec - przewodnik w Drohobyczu. Opracowanie kartograficzne wykonał Sławomir Mielnik. Nakład mapy wynosi 500 egz. W tym 117 ręcznie numerowanych. 

  • Publikacja zawiera m.in. teksty Wiery Meniok, Grzegorza Józefczuka i Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak.

 1 sierpnia –

 Wystawy (trzy) wstępne fotograficznego projektu „Bruno4ever: europrowincja. Lublin – Drohobycz, Czechowicz- Schulz”, plus zaproszeni artyści – w Kazimierzu Dolnym podczas Festiwalu Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi”.

 Miejsca wystaw:

1/ Galerii Plebania, uczestnicy projektu fotograficznego „Bruno4ever…”: Igor Feciak, Zenon Filipow, Max Skrzeczkowski, Lucjan Demidowski, Michał Woźniak (plus mapa Drohobycz Schulza);

 2/ Galeria Letnia Muzeum Nadwiślańskiego, uczestnicy: Marian Bocianowski, Benek Homziuk, Dieter Judt, Małgorzata Leszczewska-Włodarska, Bartłomiej Michałowski, Stanisław Ożóg, Mariusz Drzewiński; 

 

3/ Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej w kościele św. Anny: Dariusz Hankiewicz, Krzysztof Sak.   

 

24 października –

 

Zorganizowanie przyjazdu przedstawicieli Stowarzyszenia Artystycznego „Alter” z Drohobycza na Festiwal Teatrów Niewielkich w Lublinie; ustalenie nagrody na w/w FTN: zaproszenie na Festiwal do Drohobycza.

 13 listopada –

 Wystawa w Galerii Autorskiej Michałowski w Lublinie (w 67 rocznicę śmierci Brunona Schulza): 1/ prezentowane akwarela Bartłomieja Michałowskiego poświęcone Wielkiemu Drohobyczaninowi i Jego Miastu oraz 2/ eksponaty gromadzone przez Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza dla przyszłego Muzeum Brunona Schulza w Drohobyczu.

 13 listopada -

 Wernisaż polsko-ukraińskiej wystawy fotografii „Bruno4ever: europrowincja. Lublin – Drohobycz, Czechowicz – Schulz” w sali wystawowej Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie przy ul. Dolnej Panny Marii 3.

 Uczestnicy: Igor Feciak, Zenon Filipow, Ukraina / Drohobycz; Lucjan Demidowski, Maks Skrzeczkowski, Michał Woźniak, Polska / Lublin, Kazimierz Dolny.

 13 listopada –

 Przyjazd do Lublina na zaproszenie Stowarzysznia oraz Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie dyrektora Dramatyczno-Muzycznego Teatru im. Jurija Drohobycza w Drohobyczu (Ukraina) – p. Mykoły Hnatenko; w zw. z premierą w Teatrze Osterwy spektaklu „Noc wielkiego sezonu” wg Brunona Schulza w reżyserii Krzysztofa Babickiego – i w celu nawiązania kontaktów, oraz przyjazdy spektaklu z Lublina na Festiwal do Drohobycza.

 26 listopada –

 Opieka na Teatrem „Alter” z Drohobycza na Ogólnopolskim Studenckim Festiwalu „Kontestacje” w Lublinie.

 30 listopada –

 Złożenie wniosku do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do programu „Promocja kultury polskiej za granicą” w sprawie IV. Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza. Przygotowanie koncepcji IV. Festiwalu, wybór uczestników, ustalenia warunków z artystami i in.

 12 grudnia -

 Współorganizacja koncertu Alfreda Schreyera z Drohobycza w Mandragorze na Starym Mieście w Lublinie.

 87-letni Alfred Schreyer, śpiewak i muzyk, ostatni żyjący w Drohobyczu uczeń Brunona Schulza. Śpiewał po żydowsku, rosyjsku i po polsku. Stare polskie tanga jak "Przy kominku" wzbudziły niesłychany aplauz słuchaczy. 

 ILOŚCIOWO WYDARZENIA:

 1/ umowy grantowe: 1

 2/ spotkania promocyjne: 5

 3/ wystawy: 6

 4/ koncerty: 1

 5/ inspiracja i opieka: 3

 Ponadto -

 W ciągu całego roku odbyto m.in. kilka podróży organizacyjnych do Drohobycza, a także m.in. do Chełma (w latach międzywojennych chełmsko-lubelskie pismo literackie „Kamena” drukowało Schulza).

 Artykuły/ publikacje/ inna PROMOCJA w mediach n.t. projektu i wystaw:

 1/ Gazeta Wyborcza 13-14.06.2009, artykuł „Fotowymiana”; 2/ Katalog Festiwalu „Dwa Brzegi”; 3/ Głos Dwubrzeża, Gazeta Festiwalowa w Kazimierzu Dolnym; 4/ Gazeta Wyborcza Lublin, Wernisaż będzie wędrówką”, 01.08.2009; 5/ Kurier Lubelski, „Z Schulzem po Kazimierzu”, 03.08.2009; 6/ Portal kazimierski, „Schulz w samo południe na rynku w Kazimierzu”, 7/ Gazeta Wyborcza Lublin, artykuł „Trzy wystawy. Wokół Schulza i Drohobycza”, 11.11. 2009; 8/ Portal schulzowski brunoschulz,net.pl – „Schulzowski listopad w Lublinie”; 9/ Portal w Drohobyczu: majdan.drohobych.net; 10/ ogólnoeuropejski portal brunoschulz.org; 11-12/ w Polskim Radio Lublin rozmowy z: a/ artystą fotografikiem Lucjanem Demidowskim, b/ inicjatorem i koordynatorem projektu Grzegorzem Józefczukiem, dr Wierą Meniok z Drohobycza, Bohdanem Zadurą i in.

 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA FESTIWAL BRUNONA SCHULZA ZA ROK 2010

 Stowarzyszenie realizowało dwa międzynarodowe projekty kulturalne współfinansowane z grantów pochodzących z konkursów: 1. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Instytut Adama Mickiewicza) – „Arka wyobraźni Brunona Schulza 2010”, 2. Gminy Lublin - „Bruno4ever. Lublin na festiwalu Schulzowskim".

 Ad. 1. PROJEKT „ARKA WYOBRAŹNI BRUNONA SCHULZA” W DROHOBYCZU (UKRAINA)  jest multikulturowym przedsięwzięciem międzynarodowym o charakterze festiwalu, odbywającym się w Drohobyczu, rodzinnym mieście Brunona Schulza (1892-1942).

 Stowarzyszenie pozyskało jako współorganizatorów, partnerów, współpartnerów, mecenasów lub współpracowników niniejszego zadania następujące podmioty: 
a/ patronat honorowy: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Minister Kultury i Turystyki Ukrainy, Konsul Generalny RP we Lwowie, Ambasador Francji w Kijowie, Mer Drohobycza, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent  Lublina
b/ wsparcie logistyczne i finansowe: Instytut Książki w Krakowie, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP – Ambasada RP na Ukrainie, Ambasada RP w Brazylii, Ambasada RP w Danii, Ambasada RP w Holandii, Ambasada RP w Serbii, Ambasada RP w Chorwacji, Konsulat Generalny RP we Lwowie, Instytut Polski w Kijowie, Instytut Polski w Budapeszcie, Instytut Polski w Brukseli, Instytut Polski w Pradze, Instytut Polski w Moskwie, Instytut Polski w Tel Aviwie, Instytut Polski w Rzymie
c/ wsparcie finansowe Marszałka Województwa Lubelskiego i Prezydenta Lublina, 
d/ współpraca: Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza w Drohobyczum, Szwajcarska Fundacja dla Kultury Pro Helvetia, Stowarzyszenie Artystyczne Alter w Drohobyczu

Organizatorem-partnerem po stronie ukraińskiej było: Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu, ul. Lesi Ukrainki 2, 82 100 Drohobycz, Ukraina, tel./ fax.: (0038) (03244) 5 11 22, współorganizatorem - główną polską instytucją zaangażowaną w realizacje projektu - Instytut Książki w Krakowie. Natomiast poprzez bezpośredni wkład do budżetu niniejszego zadania polskim partnerem jest miasto Lublin, zaś zagranicznym – Uniwersytet w Drohobyczu.

W ramach niniejszego zadania podczas realizacji projektu ”Arka wyobraźni Brunona Schulza” – Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu (26-30 maja 2010) zrealizowano 15 przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych:

1) 7 koncertów: grupa „Kroke” (Kraków); zespół „Małe instrumenty” (Wrocław); dwa razy - grupa „Karbido” (Wrocław) z Jurijem Andruchowyczem, najwybitniejszym współczesnym prozaikiem ukraińskim (finał programu „Cynamon”) oraz rozpoczęcie projektu „Music4Bulding”; zespół Alfreda Schreyera, ostatniego mieszkającego w Drohobyczu ucznia Brunona Schulza; Michał Hochmana; grupa Zoharum/Bisclaweret (Gdańsk)

2) 5 spektakli teatralnych: monodram Jana Peszka (Kraków) – „Scenariusz…”; monodram Agaty Kucińskiej (Wrocław) – „Sny”; Teatr Formy (Wrocław) – „Ulica Krokodyli”; monodram Zbigniewa Roli (Paryż) – „Manekiny”, Kinowizja (Lwów) – „XXI wiek. Wizje Brunona Schulza”; Teatr Alter (Drohobycz) – „Sprawa nr 82-100”  

3) 3 wystawy: Lwowska Galeria Sztuki (Lwów); Willa Jarosza (Drohobycz) – główna zbiorowa wystawa „Arki”; Centrum Alter (Drohobycz) – fotografie. 

W wystawach plastycznych (malarstwa, grafika, akwarela, rysunek, fotografia) lub działaniach performance wzięli udział m.in. Zygmunt Noah Piotrowski, Tadeusz Mysłowski, Mariusz Drzewiński, Piotr Łucjan, Alina Skiba, Stanisław Ożóg, Max Skrzeczkowski, Robert Chudzyński, Lucjan Demidowski, Igor Feciak, Zenon Filipow, Michał Woźniak, Oleksij Pisztar i in.

Równocześnie jako imprezy towarzyszące (program Centrum Polonistycznego w Drohobyczu) odbywały się spotkania z wybitnymi humanistami, poetami i pisarzami, twórcami kultury, artystami, w tym m.in. 12 tego rodzaju wydarzeń jak:

 1/ na otwarciu projektu/festiwalu: wykład Adama Michnika „Drohobycz. Bruno Schulz – nasze wspólne dziedzictwo”, oraz dyskusja na ten temat z udziałem intelektualistów ukraińskich,

 2/ dziesięć spotkań autorskich lub w ramach bloków tematycznych z pisarzami, tłumaczami, teoretykami literatury, ludźmi filmu i teatru: Amir Gutfreund (Izrael), Igor Klekh (Rosja), Yuriy Andruchowych (Ukraina), Jan Hontscharenko (Holandia), Janusz Klimsza (Czechy), Bogdan Trojak (Czechy), Mirko Demic (Serbia), Dragan Boskovic (Serbia), Ivan Szamija (Chorwacja), Alain van Crugten (Belgia), Teodozia Robertson (USA), Henryk Siewierski (Brazylia), Ariko Kato (Japonia), Kris Van Heuckelom (Belgia), Doreen Daume (Austria), Lajos Palfalvi (Węgry), Jerzy Jarzębski (Polska), Stanisław Rosiek (Polska), Jacek Kurczewski (Polska), Andrzej Niewiadomski (Polska), Alla Tatarenko (Ukraina), „Serbskie echa poetyki Brunona Schulza”, Natalka Rymska (Ukraina), Lorenzo Pompeo (Włochy), Gabor Körner (Węgry), Andrij Pawłyszyn (Ukraina).

 Przygotowano promocję w postaci: konferencji prasowej w Lublinie i we Lwowie (22.05.2010) połączonej z otwarcie wystawy we Lwowskiej Galerii Sztuki, druku plakatów (350) i programów festiwalu (500), wsparcia 5. sponsorów medialnych (Gazeta Wyborcza Lublin, Radio Lublin, portal „Maydan Drohobycz”, Kurier Galicyjski, portal brunoschulz.org; uzyskano ok. 80 publikacji, w tym w tak opiniotwórczych czasopismach jak Haaretz (Izrael) i Gazeta Wyborcza (Polska), w mediach ukraińskich – Wyskij Zamek, UkrainFoto, Agencja ZIK, portal Zaxid.net, MediaStar, Portal Lwowski, GalInfo, Lwoska Chwila, INTV i in.   

 Ad. 2. Zadanie „Bruno4ever. Lublin na festiwalu Schulzowskim" polegało na przygotowaniu i zorganizowaniu uczestnictwa pięciu wybitnych artystów z Lublina na IV. Międzynarodowym Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu i we Lwowie na Ukrainie, w tym w najbardziej prestiżowej Lwowskiej Galerii Sztuki - poprzez przygotowanie i ekspozycję wystaw autorskich w maju/czerwcu 2010 roku, oraz przez promocję tego wydarzenia.

 Zgodnie z harmonogramem zrealizowano dwie wystawy: a/  we Lwowie od 17 lub 29 maja 2010 – w Lwowskiej Galerii Sztuki, gdzie na wernisaż przybyły władze muzeum, obwodu oraz przedstawiciele konsulatu RP we Lwowie, jak i liczna publiczność; b/ w Drohobyczu w dn. 24-30 maja 2010 podczas IV. Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza, w którym uczestniczyli literaturoznawcy i artyści z 14 krajów Europy; podczas wernisażu wystawy był obecny m.in. Ambasador RP w Kijowie, Konsul Generalny RP we Lwowie, dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie, przedstawiciele władz, środowisk ukraińskiej kultury itp.

 W centrum Asocjacji Alter w Drohobyczu odbyło się 24 maja 2010 spotkanie z artystami z Lublina, uczestniczącymi w wystawach oraz z innymi gośćmi z Lublina.

Z artystów z Lublina w projekcie uczestniczyli: 1/ Lucjan Demidowski, artysta fotografik, członek Związku Polskich Artystów Fotografików od 1971 r.; 2/ Maks Skrzeczkowski, artysta fotografik, Kolegium Sztuk Pięknych UMCS, absolwent Wydziału Artystycznego UMCS; 3/ Michał Woźniak, fotografik rekomendowany przez Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne, 4/ Piotr Łucjan, artysta malarz; 5/ Mariusz Drzewiński, malarz, dziekan Wydziału Artystycznego UMCS. Na wystawach prezentowano również prace plastyczne innych artystów z Lublina, m.in. prof. Sławomira Marca, Bartłomieja Michałowskiego, Tadeusza Mysłowskiego i in.

 7/ W związku z w/w Festiwalem Stowarzyszenie zawarło dwie umowy, uzyskując dodatkowe środki finansowe: a) dot. współpracy w zakresie promocji z Gminą Lublin (Gmina finansowała usługi promocyjno-kulturalne), 2) dot. promocji z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie (odpłatna działalność statutowa).

 

 

 

8/ INNE DZIAŁANIA PROGRAMOWE.

 

FESTIWAL BRUNO4EVER

 

  1. Tribute to Bruno Schulz – Wystawy na 118. Urodziny 12 lipca 2010 w Lublinie

 

Galeria Radio Lublin – Fotografie Igora Feciaka (Drohobycz) do albumu „Prowincja osobliwa: Drohobycz Brunona Schulza”, ul. Obrońców Pokoju 2, wernisaż: 12 lipca o godz. 12.15; czynna 12-23.07, wstęp wolny.

 Galeria Gardzienice – Bruno Schulz: „Ekslibris Eroticis” i relikty oraz – Piwnice - Piotr Łucjan, Stanisław Ożóg, Alina Skiba, Bartłomiej Michałowski i Marian Bocianowski.

 Ul. Grodzka 5a, I p. i Piwnice; wernisaż: 12 lipca o godz. 17.00; czynna 12-23.07.: pon.-pt. w godz. 11-18, wstęp wolny.

 Labirynt – Galeria Grodzka – Mariusz Drzewiński, Sławomir Marzec, Tadeusz Mysłowski, Piotr Kmieć, Włodko Kaufman, dokumentacja; ul. Grodzka 5a, II p. Wernisaż: 12 lipca o godz. 17.00; czynna 12-23.07.: śr.-pon. w godz. 10-18.

 Galeria NN– Fotografie Roberta Chudzyńskiego „Pół miasta” oraz Lucjana Demidowskiego, Maksa Skrzeczkowskiego i Michała Woźniaka; ul. Grodzka 34. Wernisaż: 12 lipca o godz. 17.45; czynna 12-23.07.: pon.-pt. w godz. 10-15.30 lub po uzgodnieniu, wstęp wolny

 Hades – Szeroka, ul. Grodzka 21; wernisaż: 12 lipca o godz. 18.00; czynna 12-23.07.: codziennie od godz. 11, wstęp wolny z zaproszeniem do konsumpcji.

 19 listopada 2010 wmontowano w Drohobyczu/Ukraina na miejscu śmierci Brunona Schulza tablicę pamiątkową ufundowaną przez firmę Stella Pack SA.

 Cały dzień odbywały się wydarzenia zgrupowane w cykl „Druga jesień” - w 68. rocznicę śmierci Brunona Schulza. Program części artystycznej – plastyczno-fotograficzno-literacko-muzyczno-teatralnej – zorganizowało Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu (program patrz niżej). Odsłonięcie poprzedziła modlitwa ekumeniczna z udziałem przedstawicieli kościoła rzymsko-katolickiego, greko-katolickiego i gminy żydowskiej. Przybyli m.in. Konsul Generalny RP we Lwowie Grzegorz Osiatyński i dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie Jarosław Godun.

 „Schulzowska jesień” - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwid w Zielonej Górze w dniach 8-9 grudnia 2010 r.

 Program:                                                                                                            

8 grudnia (środa) 2010 r. - Odczyt dr Wiery Meniok, kierownika Centrum Polonistycznego Uniwersytetu w Drohobyczu, dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu; Projekcja filmu dokumentalnego Alfred Schreyer z Drohobycza; Wernisaż zbiorowej wystawy Inspiracje schulzowskie. Między ilustracją a sztuką. Słowo wstępne: Grzegorz Józefczuk, prezes Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza.

 Spotkanie: Brunona Schulza poznawanie: dr Wiera Meniok, Bruno Schulz i jego „prowincja osobliwa”, Bohdan Zadura, Moje wspomnienia drohobyckie, Grzegorz Józefczuk Strategie schulzowskich inspiracji w sztuce. Doświadczenia, Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza.

  9 grudnia (czwartek) 2010 r. - Czwartek Lubuski z Bohdanem Zadurą, poetą, prozaikiem, tłumaczem, krytykiem literackim, redaktorem naczelnym miesięcznika "Twórczość". Ulica krokodyli – spektakl Teatru Formy-Scena Pantomimy z Wrocławia w reż. Józefa Markockiego. Na wszystkie imprezy Schulzowskiej jesieni wstęp wolny.

 URUCHOMIONO NOWY CYKL SPOTKAŃ POD HASŁEM „SALON LUDZI CIEKAWYCH” WE WSPÓŁORGANIZACJI Z KAWIARNIĄ ARTYSTYCZNĄ HADES W LUBLINIE.

 Bohaterem pierwszego spotkania (27.X.2010) był historyk sztuki prof. Lechosław Lameński (KUL), potem gościli co miesiąc – artystka performance Ewa Zarzycka, ks. prof. Alfred M. Wierzbicki i In.

 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA FESTIWAL BRUNONA SCHULZA ZA ROK 2011

 FESTIWALE WŁASNE

 1/ Bruno4ever 2011. Dni Brunona Schulza w Lublinie, 12-19 listopada 2011 r. Patronat Prezydenta miasta Lublina.

 Edycja corocznego, międzynarodowego festiwalu (dobywającego się w Lublinie od 2008 roku) dedykowanego pisarzowi i artyście Brunonowi Schulzowi, z udziałem artystów z Polski, Ukrainy i Izraela.

 Współpraca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Hades-Szeroka/ Kawiarnia Artystyczna Hades, oo. Dominikanie, Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne, Warsztaty Kultury, Galeria Sztuki Sceny Plastycznej KUL, SARP o. Lublin, TVP Lublin, BMW, Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne Uniwersytetu w Drohobyczu, Konsulat RP we Lwowie.

 Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublina. Zadanie: „Bruno4ever. Schulzowska Jesień w Lublinie 2011”.

 Program „Bruno4ever” LUBLIN 2011:

 14 LISTOPADA 2011, poniedziałek

 Godz. 12, MBP, filia nr 21, Rynek 11. Otwarcie wystawy poświęconej pamięci prof. Władysława Panasa.

 Godz. 16, Galeria SARP, ul. Grodzka 3. Prezentacja pracy dyplomowej Izabeli Cichońskiej. Godz. 18, Galeria WBP, ul. Narutowicza 4, II p. OTWARCIE „Bruno4ever”. Wernisaże wystaw.

 15 LISTOPADA 2011, wtorek

 Godz. 15, Galeria WBP, ul. Narutowicza 4, II p. Promocja książki „Inspiracje Schulzowskie w literaturze. Materiały naukowe…”.

 Godz. 18, Warsztaty Kultury, sala widowiskowa, ul. Popiełuszki 5. TEATR WIERSZALIN, Supraśl, spektakl „TRAKTAT O MANEKINACH”.

 16 LISTOPADA 2011, środa

 Godz. 16. Galeria WBP, ul. Narutowicza 4, II p. Spotkanie z Shir Goldberg i Shahar Pinkas (Izrael).

 Godz. 18, krużganki klasztoru o.o. dominikanów, ul. Złota 9. KONCERT ELIEZER MIZRACHI.

 Godz. 18, WOK

  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    Ї      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs