Imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława
  Festiwal w Drohobyczu
  Pocz─?tki Festiwalu
  II Festiwal 2006
  III Festiwal 2008
  IV Festiwal 2010
  V Festiwal 2012
  Partnerzy Patroni
  Relacje
  V Festiwal 2012 Program
  V Festiwal Publikacje
  6 IX 2012
  7 IX 2012
  8 IX 2012
  9 IX 2012
  10 IX 2012
  11 IX 2012
  12 IX 2012
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

nasi arty??ci g??recka o schulzu szpilki golberg jarecka galeria lublin krcha eon horusa cytaty o schulzu zwierciad??o noce bu??garii nieznanaukraina bruno leszek m─?dzik festiwal 2012 drohobycz filmy
  Ramka


MI─?DZYNARODOWY FESTIWAL 
BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
"ARKA WYOBRA?ÜNI" 2018

 * DOFINANSOWANO ZE ??RODKÓW 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP


***

 Zrealizowano
z pomoc─? finansow─? 
miasta Lublin 
Bruno4ever 

BRUNOSCHULZFESTIVAL.ORG

Zrealizowano dzi─?ki wsparciu 
Miasta Lublin w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 roku 

 ***

PROJEKT WSPÓ?üFINANSOWANY PRZEZ 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RAMACH PROGRAMU 
"WSPÓ?üPRACA W DZIEDZINIE
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2012" 

 

Odwiedziło nas już:
542247 os├│b

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWY STAN I FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY WWW.  

PROGRAM

V. Mi─?dzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu

„ARKA WYOBRA?ÜNI BRUNONA SCHULZA”

(Drohobycz, 6 – 12 wrze??nia 2012)

LWÓW, 4 wrze??nia, WTOREK

W przeddzie?? Festiwalu

15:00 Wernisa?? wystawy „BRUNO SCHULZ. HORYZONT CZASU” – pierwszej we Lwowie na Ukrainie wystawy rysunków i grafik Brunona Schulza (ze zbiorów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie i Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki we Lwowie)

(Lwowska Narodowa Galeria Sztuki, ul. Wasyla Stefanyka 3)

 • Aneksy z obrazami:

m.in. Maurycego GOTTLIEBA, Marcelego HARASYMOWICZA, Fryca KLEINMANA, Jaros??awy MUZYKI, Andrzeja PRONASZKI, Wilhelma WACHTELA i innych – ze zbiorów Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki

 • Nieznane dokumenty schulzowskie i ikonografia
 • Cz─???─? teatralizowana:

Leszek M─?DZIK  i Teatr SCENA PLASTYCZNA KUL (Lublin)„Pokoje pami─?ci Brunona Schulza” oraz akcje performance w centrum Lwowa

Kuratorzy: Natalia Filewicz (Lwów), Grzegorz Józefczuk (Lublin)

Wystawa czynna do 30 wrze??nia 2012

Wspó??praca: Lwowska Narodowa Galeria Sztuki, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

Wystawa odbywa si─? w 90. rocznic─? pierwszej wystawy prac Brunona Schulza we Lwowie, która mia??a miejsce w ramach Salonu Wiosennego w 1922 roku, organizowanego przez Towarzystwo Sztuk Pi─?knych we Lwowie  

DROHOBYCZ, 6 wrze??nia, CZWARTEK

10:00 – OFICJALNE OTWARCIE FESTIWALU

(Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza, Sala widowiskowa, pl. Teatralny 1)

PRZEMÓWIENIA:

 1. W imieniu Organizatorów V. Mi─?dzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu
 2. Prof. Nadija Skotna, Rektor Pa??stwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu
 3. O??eksij Radzijew??kyj, Mer Miasta Drohobycza
 4. Przedstawiciel Ministerstwa Kultury Ukrainy
 5. Przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP
 6. Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i Ambasady RP w Kijowie

11:00 – WYK?üADY INAUGURACYJNE: „BRUNO SCHULZ DLA ??WIATA I UKRAINY”

(Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza, Sala widowiskowa, pl. Teatralny 1)

TARAS PROCHA??KO (Ukraina)

ADAM MICHNIK (Polska)

DAWID GROSSMAN (Izrael)

WIKTOR JEROFIEJEW (Rosja)

MODERATOR: prof. Micha?? Pawe?? MARKOWSKI (USA)

13:00 – DYSKUSJA

15:45 – Projekcja filmuWojciecha HASA „SANATORIUM POD KLEPSYDR─?” (1973) w

          wersji cyfrowej, z ukrai??skimi napisami – pierwszy pokaz na Ukrainie (2 godz.)

(Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza, Sala widowiskowa, pl. Teatralny 1)

18:00 – KONCERT OTWARCIA FESTIWALU:Bester Quartet” (Kraków)

(Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza, Sala widowiskowa, pl. Teatralny 1)

----------------------------------------------------------------------

* Towarzysz─?ce:

10:00 – Ulrike GROSSARTH (Drezno, Berlin): performance „GOTOWE” (I) (15 min.)

(Targ miejski, ul. Ma??y Rynek)

7 wrze??nia, PI─?TEK

10:00 – 15:00 – WERNISA??E WYSTAW. CZ─???─? I

10:00 – „Willa Bianki” – Pa??ac Sztuki, ul. Tarasa Szewczenki 38

 • Multimedialna wystawa „DROHOBYCZ I BRUNO SCHULZ”, w tym: Brunona Schulza tzw. malowid??a ??cienne z tzw. Willi Landau’a (Wspó??praca: Muzeum Drohobyczyna)
 • Bertold SCHENKELBACH (1893–1942): fotografie z Drohobycza z lat 1925–1939 odnalezione w Nowym Jork
 • Igor FECIAK (Drohobycz): fotografie, „Drohobycz”. Promocja trzeciego albumu fotograficznego Igora Feciaka „Drohobycz
 • W??odzimierz FINKE (?üód??): ceramika, „Dialog czyli druga rzecz o Brunonie Schulzu - Drohobycz 2012”
 • Anna KASZUBA-D─?BSKA (Kraków): projekt „Szpilki”(wokó?? „Willi Bianki”)

11:00 – „KOBIETY Z KR─?GU BRUNONA SCHULZA”:

               prezentacja Projektu Anny KASZUBY-D─?BSKIEJ (Kraków)

(„Willa Bianki” – Pa??ac Sztuki, ul. Tarasa Szewczenki 38)

12:00 – Willa Jarosza, ul. Tarasa Szewczenki 23

 • Olga CHYHRYK (Drohobycz): wystawa malarstwa. Inicjacja pi─?tkowego programu Off-Festiwal ArtVilla
 • Benek HOMZIUK (Lublin): cykl rysunków „Nie-narysowane sklepy cynamonowe”
 • Vlodko KAUFMAN (Lwów):retrospektywa Schulzowska
 • Oleg LUBKIW??KYJ (Czerniowce): rysunek, grafika, malarstwo: „Jesie?? ubieg??ego stulecia”
 • Marian O?üEKSIAK (Drohobycz): malarstwo, cykl „Mona Lisa”
 • Stanis??aw O??ÓG (Rzeszów): rysunki, z cyklu „Karp faszerowany. Kazimierz – ??wiat zaginiony, Drohobycz – ??wiat odnaleziony” oraz wystawa fotografii Kazimierza Dolnego z 1931 roku autorstwa Benedykta Jerzego DORYSA (1901–1990); z cyklów: „Z kart Szparga??u”, „Wiosna”

13:00 – Ko??ció?? ??w. Bart??omieja, ul. Dany??a Ha??yckiego 12

 • Mariusz DRZEWI??SKI (Lublin): malarstwo, cykl „Posadzki z Drohobycza”
 • Andrzej A. WIDELSKI (Lublin): malarstwo, „Odwrócony horyzont”

14:15 – Synagoga Chóralna, ul. Py??ypa Or??yka 6

 • Erwin SCHENKELBACH (Jerozolima, Izrael): fotografie z cyklu „??wiat??ocienie Jerozolimy”
 • Loli KANTOR (Fort Worth, USA): cykl fotografii “There was a Forest:  Jewish life in Eastern Europe 2005–2011”
 • Bart??omiej MICHA?üOWSKI (Lublin): akwarele, „Droga”  
 • Piotr ?üUCJAN (Lublin): cykl 230 rysunków „Maski ??mierci listopadowej”
 • Ulrike GROSSARTH (Drezno, Berlin): performance „GOTOWE” (II)

16:15 – WERNISA?? WYSTAW. CZ─???─? II – REPUBLIKA FOTOGRAFII

(Dom Ludowy im. Iwana Franki, ul. Iwana Franki 20)

 • Wojtek GRABOWSKI (B─?dzin): fotografie, „Miasto makiet”
 • Jakub GRZYWAK (??ywiec), Mariusz KUBIELAS (??ywiec):cykl fotografii „U Schulza”
 • Wojciech WALKIEWICZ (Warszawa): cykle fotografii „Wiosna”
 • Pictorial Team (Polska): cykl „Ulica Krokodyli”

17:00 – 21:00 – OFF-FESTIWAL ARTVILLA: muzyka, plastyka, performance, video. Projekt Asocjacji Twórczej „Alter”. Wspó??praca: „Inne Miasto” (Drohobycz)

(Willa Jarosza, ul. Tarasa Szewczenki 23)

19:15 – Koncert TRIO ALFREDA SCHREYERA

(Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza, Sala widowiskowa, pl. Teatralny 1)

Po koncercie (oko??o godz. 20:00) – Projekcja filmu o Alfredzie SCHREYERZE „Der Letzte Jude von Drohobytsch(„Ostatni ??yd z Drohobycza”, Austria 2011, re??yseria: Paul Rosdy, 98 minut) – premiera: ukrai??ska wersja j─?zykowa

8 wrze??nia, SOBOTA

16:00 – 18:00 –  KONCERT CHÓRÓW:

             M─?ski zespó?? wokalny „KAIROS” (Lublin) pod dyrekcj─? Borysa Somerschafa

          Municypalny chór „LEGENDA” (Drohobycz) pod dyrekcj─? Igora Cykli??skiego

(Katedra greckokatolicka ??w. Trójcy, ul. Truskawiecka 2)

18:00 – 21:00 – KONCERT NA PLACU RYNEK

Wyst─?puj─?: „X-Project” (Drohobycz), zespó?? rockowy „Bruno Schulz” (?üód??),zespó?? etno „DahaBraha” (Kijów)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W tym dniu Program Festiwalu równie?? oferuje:

*8:00 – Wyjazd do Lwowa – do Lwowskiej Narodowej Galerii Obrazów na wystaw─? „Bruno Schulz. Horyzont czasu” - rysunków i grafik Brunona Schulza oraz teatralizowanej instalacji artystycznej Leszka M─?dzika „Pokoje pami─?ci Brunona Schulza”; a tak??e do: Muzeum Jana Pinzla, Dzyga – Tydzie?? Sztuki Aktualnej, Muzeum Idei – art-projekt Olesia Dzyndry „Pomnik Franciszka Józefa we Lwowie”

**10:00, 12:00, 14:00 –Wycieczki dla go??ci Festiwalu i dla mieszka??ców „Tajemnice wielokulturowego Drohobycza”

***Towarzysz─?ce:

DROHOBYCZ CZYTA SCHULZA

10:00 – 11:00 – Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza, Scena kameralna, pl. Teatralny 1

16:00 – 17:00 – „Willa Bianki” – Pa??ac Sztuki, ul. Tarasa Szewczenki 38

22:00 – Niespodzianka teatralna: spotkanie z przedstawicielami

           SCÈNE INFERNALE (Pary??)

(Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza, Scena kameralna, pl. Teatralny 1)

9 wrze??nia, NIEDZIELA

9:00 – 22:00 – PROJEKT TEATRU ALTER (Drohobycz):

„Zodiak Miasta albo historia pewnej Wiosny” – PREMIERA

Pocz─?tek: 9:00 – Plac Rynek; 14:30 – Willa Jarosza; 18:00 Sala widowiskowa Lwowskiego Akademickiego Obwodowego Teatru Muzyczno-Dramatycznego im. Jurija Drohobycza; 19:30 – przy Ratuszu (budowanie Panopticum); godz. 21:30 – Rynek

Projekt „Zodiak Miasta albo historia pewnej Wiosny” zosta?? wsparty finansowo z grantu FundacjiRinata Achmetowa „Rozwój Ukrainy” – program „i3” (idea – impuls – innowacja)

10:00 – 14:30 – INDYWIDUALNE TWÓRCZE SPOTKANIA Z AUTORAMI:

                       „BRUNO SCHULZ: W KR─?GU INSPIRACJI LITERACKICH”

 (Miejska Biblioteka Centralizowana im. W. Czornowo??a,ul. Tarasa Szewczenki 27 )                             

10:00 – „Jeste??my pami─?ci─?. Tym, co pami─?tamy. I tym, co o nas pami─?taj─? inni…”

               (Agata Tuszy??ska, Rodzinna historia l─?ku, 2005)

Z Agat─? TUSZY??SK─? (Polska) o zaginionym ??wiecie polskich ??ydów, Isaaku Singerze i Brunonie Schulzu, o przesz??o??ci i pami─?ci – znakach osobistej i zbiorowej to??samo??ci – rozmawia Profesor Jerzy JARZ─?BSKI

10:55 – Spotkanie autorskie Wiktora JEROFIEJEWA (Rosja)                     

11:50 – „Nocne ??ycie”: Spotkanie autorskie z Bohdanem ZADUR─? (Polska)

               w dialogu z Wasylem MACHNO

12:30 – Spotkanie autorskie z Iwanem DRACZEM (Ukraina), Laureatem Pa??stwowej 

               Nagrody Ukrainy imienia Tarasa Szewczenki

13:00 – „Soli ciemne s??upy”a „s??up ognisty”: droga do Drohobycza Schulzowskiego.Z Demianem FANSZELEM (Niemcy) rozmawia Leonid GOLBERG

13:40 – „Projekt Polska” jako Schulzowska przestrze?? poezji:

         Spotkanie z  Ivanem ŠAMIJA (Chorwacja) prowadzi Profesor A????a TATARENKO

12:30 – PERFORMANCE W?üODKA KAUFMANA (Lwów)

(Stary zbiornik wodny w parku naprzeciwko rektoratu Uniwersytetu w Drohobyczu, ul. Iwana Franki 24)

15:00 – Debata artystów „WOLNO??─? I PAMI─?─?”

(Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza, Foyer, pl. Teatralny 1)

W przerwie oko??o godz. 16:30 – koncert: Lidia FUTORSKA (Lwów), skrzypce i Serhij CHOROWE─? (Równe), bajan

20:00 – FESTIWALOWY WIECZÓR KLUBOWY

 • Promocja „Ksi─?gi wyznawców mitu intrygi Brunona Schulza” pod redakcj─? Grzegorza JÓZEFCZUKA (Lublin)
 • „Spotkanie Jurija Drohobycza i Mona Lisy”: o projektach S??owników Schulzowskich opowiada Piotr ?üUCJAN (Lublin)
 • Spotkanie z Loli KANTOR (Fort Worth, USA): 7 lat fotografowania Polski i Ukrainy

(Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza, Foyer, pl. Teatralny 1)

22:00 – SPACER z pochodniami miejscami ??ycia i twórczo??ci Brunona Schulza

(Pocz─?tek na Placu Rynek, po zako??czeniu projektu Teatru ALTER)

--------------------------------------------------------------------------

****Towarzysz─?ce:

DROHOBYCZ CZYTA SCHULZA

10:00 – 11:00 – Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny imienia Jurija Drohobycza, Scena kameralna, pl. Teatralny 1

16:00 – 17:00 – „Willa Bianki” – Pa??ac Sztuki, ul. Tarasa Szewczenki 38

16:00 – 19:00 – Niespodzianki teatralne/ Teatr z video/ Schulz w kinie

(Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny imienia Jurija Drohobycza, Scena kameralna, pl. Teatralny 1)

10 wrze??nia, PONIEDZIA?üEK

10:00 – 14:00, 15:30 – 19:00 – MI─?DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA:

„BRUNO SCHULZ JAKO FILOZOF I TEORETYK LITERATURY”

  (Aula w budynku rektoratu Uniwersytetu w Drohobyczu, ul. Iwana Franki 24)

10:00 – 10:30 – UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI. PRZEMÓWIENIA:

 1. Prof. Nadija SKOTNA, Rektor Pa??stwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu
 2. Grzegorz GAUDEN, Dyrektor Instytutu Ksi─???ki
 3. Jaros??aw GODUN, Dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie

10:30 – 11:50 – OBRADY G?üÓWNE. Cz─???─? I.

       Moderator: Profesor Jerzy JARZ─?BSKI

 1. Prof. Micha?? Pawe?? MARKOWSKI (USA), Bruno Schulz: pisarz jako filozof
 1. Prof. Tamara HUNDOROWA (Ukraina), Trauma i narracja: lekcje teoretyczne Brunona Schulza i Georgesa Pereca
 1. Prof. Jerzy JARZ─?BSKI (Polska), Bruno Schulz jako krytyk
 2. Prof. Shalom LINDENBAUM (Izrael), Koncepcja literatury Brunona Schulza i jej ziszczenie w jego dziele literackim

Przerwa na kaw─?

12:20 – 14:00

 1. Prof. Olga CZERWI??SKA (Ukraina), „Genealogia duchowa” jako dyskurs intuicyjny kreowania obrazów wg Brunona Schulza
 2. Prof. David GOLDFARB (USA), Schulzowska teoria mityzacji rzeczywisto??ci i Barthesowska mitologia codzienno??ci
 3. Prof. Maria ZUBRY─?KA (Ukraina), Poetyka tworzenia mitu Brunona Schulza w kontek??cie europejskiej my??li krytycznoliterackiej XX wieku
 4. Prof. Stanis??aw ROSIEK (Polska), Dlaczego dzisiaj nadal czytamy Brunona Schulza?

Dyskusja

15:30 – 16:50 – OBRADY G?üÓWNE. Cz─???─? II.

      (Aula w budynku rektoratu Uniwersytetu w Drohobyczu, ul. Iwana Franki 24)

       Moderator: Profesor Tamara HUNDOROWA

 1. Jan GONDOWICZ (Polska), Drohobyckie noce
 2. Dr Wiera MENIOK (Ukraina), Precedens hermeneutyki fenomenologicznej Brunona Schulza
 3. Prof. Stanley BILL (USA), Doro??ka w lesie: Schulz i sztuka pisania
 4. Prof. Henryk SIEWIERSKI (Brazylia), Gdzie „wszystko dyfunduje poza swoje granice”: Bruno Schulz i teoria

Przerwa na kaw─?

17:20 – 19:00

 1. Prof. Ma??gorzata SMOR─?G-GOLDBERG (Francja), Ja i moje odbicia (sobo-twory): Schulza nad-pisywanie o sobie. O sobie poprzez innych: Gombrowicz, Kafka, Rilke. Sobo-wtorne wizje estetyczne
 2. Prof. Jean-Pierre SALGAS (Francja), Bruno Schulz jako krytyk literatury francuskiej
 3. Prof. Maria MOK?üYCIA (Ukraina), Rodzaj narracji artystycznej w estetyce Brunona Schulza
 4. Prof. Lajos PALFALVI (W─?gry), Bergsonowskie motywy w koncepcji twórczo??ci Brunona Schulza

Dyskusja

20:00 – Teatr PINOKIO (?üód??):spektakl „Bruno Schulz – historia wyst─?pnej wyobra??ni”, re??yseria Konrada Dworakowskiego

(Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza, Sala widowiskowa, pl. Teatralny 1)

------------------------------------------------------------------------------

****Towarzysz─?ce:

DROHOBYCZ CZYTA SCHULZA

10:00 – 11:00 – Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza, Scena kameralna, pl. Teatralny 1

16:00 – 17:00 – „Willa Bianki” – Pa??ac Sztuki, ul. Tarasa Szewczenki 38

16:00 – 19:00 – Niespodzianki teatralne/ Teatr z video/ Schulz w kinie

(Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza, Scena kameralna, pl. Teatralny 1)

11 wrze??nia, WTOREK

10:00 – 14:30 – MI─?DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA:

 „BRUNO SCHULZ JAKO FILOZOF I TEORETYK LITERATURY”. Obrady sekcyjne               

10:00 – 12:00 – SEKCJA I. Cz─???─? I.              

                 (Uniwersytet w Drohobyczu, ul. Iwana Franki 24, pok. 32)

      Moderator: Profesor David GOLDFARB

 1. Prof. Marek WILCZY??SKI (Polska), Szyfr masochizmu. Bruno Schulz i transatlantycki modernizm
 2. Prof. Dorota G?üOWACKA (Kanada), Figury pisma: Bruno Schulz a Ludzie Ksi─?gi (Benjamin, Levinas, Nancy)
 3. Dr Ariko KATO (Japonia), Bruno Schulz i morfologia Goethego. Motyw transformacji w prozie Schulza
 4. Dr Karen UNDERHILL (USA), Kusicielka i Ucze?? Jesziwy: egzegetyczne „spotkanie” w grafikach Brunona Schulza
 1. Prof. Theodore ROSENGARTEN (USA), Kto si─? boi Brunona Schulza?

Dyskusja

Przerwa na kaw─?

12:30 – 14:30 – SEKCJA I. Cz─???─? II.                 

                (Uniwersytet w Drohobyczu, ul. Iwana Franki 24, pok. 32)

       Moderator:ProfesorMaria MOK?üYCIA 

 1. Dr Zoriana RYBCZY??SKA (Ukraina), Topografia wyobra??ni, albo Landszaft literacki Brunona Schulza
 1. Prof. Tatiana BI?üENKO (Ukraina), Problem to??samo??ci podmiotu w twórczo??ci Brunona Schulza: kontekst „chronotopu”
 2. Prof. O??ena HA?üETA (Ukraina), Sokrates z Drohobycza: symboliczna biografia Brunona Schulza w utworach jego uczniów
 3. Dr Maciej J. DUDZIAK (Polska), Schulzowskie etnografie i post-narracje, czyli Benjaminowski flaneur w Drohobyczu
 4. Dr O??ena BYSTROWA (Ukraina), Fotograficzno??─? my??lenia artystycznego Brunona Schulza
 1. Mgr Pavel PETROV (Bu??garia), Epistolarno??─? i quasi-epistolarno??─? w twórczo??ci Brunona Schulza

Dyskusja

10:00 – 12:00 – SEKCJA II. Cz─???─? I.                

                 (Uniwersytet w Drohobyczu, ul. Iwana Franki 24, pok. 20)

      Moderator: Profesor Maria ZUBRY─?KA

 1. Dr Oksana ?üUCYSZYNA (USA ­– Ukraina), Bruno Schulz jako teoretyk Modernizmu
 2. Dr Agnieszka HUDZIK (Niemcy – Polska), Bruno Schulz i filozofia uwodzenia
 3. Mgr Aleksandra ZI??CZUK (Polska), Struktura j─?zyka jako emanacja bytu. Przypadek ob??─?du w tekstach Brunona Schulza
 4. Prof. Lilia ?üAWRYNOWYCZ (Ukraina), Misterium czasu i przestrzeni w prozie Brunona Schulza
 5. Prof. Nadija KO?üOSZUK (Ukraina), Problem ca??o??ci gatunkowej w twórczo??ci Brunona Schulza
 6. Dr Teresa ?üEWCZUK (Ukraina), Relacje lirycznego i epicznego rodzajów narracji w prozie Brunona Schulza

Dyskusja

Przerwa na kaw─?

12:30 – 14:30 – SEKCJA II. Cz─???─? II.

                (Uniwersytet w Drohobyczu, ul. Iwana Franki 24, pok. 20)

       Moderator:DrWiera MENIOK

 1. Prof. Ludmi??a KRASNOWA (Ukraina), Bruno Schulz – krytyk literacki. Intencja stylistyczna sytuacyjnie sformu??owanego j─?zyka
 2. Prof. Ha??yna SABAT (Ukraina), Bruno Schulz w strukturze ukrai??skiej edukacji literackiej
 1. Prof. A????a TATARENKO (Ukraina), Cudowna formu??a Schulza: literackie pogl─?dy pisarza w auto-poetyce i interpretacji Schulzoidów
 2. Dr Bogus??aw WRÓBLEWSKI (Polska), Ws??ucha─? si─? w rytm ??wiata. W??a??ciwo??ci pisarstwa Hanny Krall na tle dzie??a Brunona Schulza
 3. Mgr Wiera ROMANYSZYN (Ukraina), Modalno??─? czasoprzestrzeni miasta w tekstach Brunona Schulza i Iwana Franki
 4. Mgr Iliana NOWAK (Bu??garia), Bu??garskie przek??ady ksi─???ek „Sklepy cynamonowe” i „Sanatorium pod Klepsydr─?” i recepcja twórczo??ci Brunona Schulza w Bu??garii

Dyskusja

16:00 – 19:00 – SEKCJA KULTUROLOGICZNA:

                            „WIELOKULTUROWO??─? DROHOBYCZA MI─?DZYWOJENNEGO

                             W KONTEK??CIE HISTORII EUROPY ??RODKOWO-WSCHODNIEJ”

              (Wydzia?? Historii Uniwersytetu w Drohobyczu, ul. Lesi Ukrainki 46, pok. 205)

        Moderator: Profesor Leonid TYMOSZENKO

 1. Grzegorz JÓZEFCZUK (Lublin), Zapomniana czy niechciana wielokulturowo??─? Drohobycza? Na podstawie lektury „G??osu” i nie tylko
 2. Teodozja ROBERTSON (USA), Co ocaleni mówi─? o getcie Drohobyckim w latach 1941-1942. Wywiady z Shoah Foundation Visual History Archive
 3. Bohdan ?üAZORAK (Drohobycz), Bruno Schulz w ??rodowisku profesorów i gimnazjalistów CK Gimnazjum imienia W??adys??awa Jagie????y w Drohobyczu
 4. Myko??a HALIW (Drohobycz), Zak??ady edukacyjne mi─?dzywojennego Drohobycza: analiza porównawcza
 5. Andrij SOWA (Lwów), Towarzystwa kulturowo-sportowe w Drohobyczu mi─?dzywojennym: tradycje lokalnych wspólnot narodowych w mie??cie
 6. Igor CZAWA (Drohobycz), Nacjotopografia Drohobycza wg miejskich ksi─?g podatkowych z lat 1937–1938
 7. Leonid TYMOSZENKO (Drohobycz), Polska prasa Drohobycza mi─?dzywojennego
 8. Olesia DROZDOWSKA (Lwów), Ukrai??ska prasa Drohobycza (lata 20–30. XX wieku)
 9. Wiktor ZDOROWENKO (Drohobycz), Bruno Schulz i Feliks Lachowicz: portrety artystów na tle epoki
 10. Lidia ?üAZURKO (Drohobycz), Ukrai??ska i polska wizje historiograficzne Drohobycza mi─?dzywojennego: analiza porównawcza

20:15 – „ABSYNT”: spektakl muzyczno-literacki grupy KARBIDO (Wroc??aw) i

Jurija ANDRUCHOWYCZA (Iwano-Frankiwsk) oraz  ArtPole i Cube (Lwów, Iwano-Frankiwsk)

(Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza, Sala widowiskowa, pl. Teatralny 1)

22:00 – Eric Emmanuel SCHMITT: „PAN IBRAHIM I KWIATY KORANU”, monodram w re??yserii Zbigniewa Najmo??y i wykonaniu Janusza M??y??skiego;

Teatr Lubuski w Zielonej Górze im. Leona Kruczkowskiego

(Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza, Sala kameralna, pl. Teatralny 1)

--------------------------------------------------------------------------

****Towarzysz─?ce:

DROHOBYCZ CZYTA SCHULZA

10:00 – 11:00 – Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza, Scena kameralna, pl. Teatralny 1

16:00 – 17:00 – „Willa Bianki” – Pa??ac Sztuki, ul. Tarasa Szewczenki 38

16:00 – 19:00 – Niespodzianki teatralne/ Teatr z video/ Schulz w kinie

(Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza, Scena kameralna, pl. Teatralny 1)

12 wrze??nia, ??RODA

10:00 – 13:00 – PREZENTACJE T?üUMACZE?? DZIE?ü BRUNONA SCHULZA

(Miejska Biblioteka Centralizowana im. Wiaczes??awa Czornowo??a,ul.TSzewczenki 27)

Prowadzenie: El??bieta KALINOWSKA (Instytut Ksi─???ki)

                              Tomasz PINDEL (Instytut Ksi─???ki)

10:00 – Madeline G. LEVINE (na j─?zyk angielski)

10:20 – Doreen DAUME (na j─?zyk niemiecki)

10:40 – Wei-Yun LIN-GÓRECKA (na j─?zyk chi??ski)

11:00 – Henryk SIEWIERSKI (na j─?zyk portugalski)

11:20 – Xavier FARRE (na j─?zyk hiszpa??ski)

11:40 – Tapani KÄRKKÄINEN (na j─?zyk fi??ski)

12:00 – Gabor KÖRNER (na j─?zyk w─?gierski)

12: 20 – Cristina GODUN (na j─?zyk rumu??ski)

12:40 – Andrij PAW?üYSZYN (na j─?zyk ukrai??ski)

13:15 – 15:00 – PREZENTACJE KSI─???EK

(Miejska Biblioteka Centralizowana im. W. Czornowo??a, ul. Tarasa Szewczenki 27)

13:15 – El??bieta FICOWSKA, Profesor Stanis??aw ROSIEK:

               Graficzna Ksi─?ga Schulzowska w opracowaniu Jerzego Ficowskiego

13:40 – Nadia TERRANOVA (autor), Ofra AMIT (ilustrator),

                Bruno. Il bambino che imparò a volare  (Rzym 2011)

                Moderator: Ostap DZONDZA

14:05 – Richard OBERMAYR, Das Fenster(Salzburg 2010)

                Moderator: Jaros??aw ?üOPUSZAN??KYJ

14:30 – Andrij PAW?üYSZYN: Ukrai??skie t??umaczenie Ksi─?gi listów Brunona Schulza

14:45 – Wiera MENIOK: Ukrai??skie t??umaczenie Szkiców krytycznych Brunona Schulza

16:30 – JURIJ ANDRUCHOWYCZ: PIERWSZA PREZENTACJA NOWEGO     

               UKRAI??SKIEGO T?üUMACZENIA PROZY BRUNONA SCHULZA                       

                Z UDZIA?üEM Wydawcy Iwana MA?üKOWYCZA

                MODERATOR: O??eksandr BOJCZENKO

           („Sala Marmurowa” – sala sesji Drohobyckiej Rady Miejskiej, plac Rynek 1)

18:00 – 19:30 – UKRAI??SKI PANEL SCHULZOWSKI

            („Sala Marmurowa” – sala sesji Drohobyckiej Rady Miejskiej, plac Rynek 1)

W dyskusji udzia?? bior─?:

Jurij ANDRUCHOWYCZ

O??eksandr BOJCZENKO

Taras PROCHA??KO

Tania MALARCZUK

Wasyl MACHNO

Jurij WYNNYCZUK

Natalka SNIADANKO

Andrij LUBKA

Andrij BONDAR

Moderator: O??eksandr BOJCZENKO

20:15 –  Teatr-Gospodarz dla Festiwalu: Spektakl Lwowskiego Akademickiego Obwodowego Teatru Muzyczno-Dramatycznego im. Jurija Drohobycza „TEWJE – TEWEL” Grigorija GORINA wg „Dziejów Tewjego Mleczarza” SZALOM ALEJCHEMA, re??yseria O??eksandra Korola

(Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza, Sala widowiskowa, pl. Teatralny 1)

--------------------------------------------------------------------------

****Towarzysz─?ce:

DROHOBYCZ CZYTA SCHULZA

10:00 – 11:00 – Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza, Scena kameralna, pl. Teatralny 1

16:00 – 17:00 – „Willa Bianki” – Pa??ac Sztuki, ul. Tarasa Szewczenki 38

16:00 – 19:00 – Niespodzianki teatralne/ Teatr z video/ Schulz w kinie

(Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza, Scena kameralna, pl. Teatralny 1)

===================================================

ORGANIZATORZY FESTIWALU:

 • Pa??stwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka (Ukraina)
 • Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza w Lublinie (Polska)
 • Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza (Ukraina)

Wspó??organizatorzy:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP

Instytut Ksi─???ki

Instytut Polski w Kijowie

Stowarzyszenie Twórcze „Alter” w Drohobyczu

Patronat Honorowy:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP

Minister Kultury Ukrainy

Ambasador Nadzwyczajny i Pe??nomocny RP w Kijowie

Konsul Generalny RP we Lwowie

Departament Kultury Lwowskiej Obwodowej Administracji Pa??stwowej

Mer Miasta Drohobycza

Prezydent Miasta Lublin

Patronat medialny:

Tygodnik „Ukrai??ski Tydzie??”

Ukrai??ski Program Telewizyjny TVi D  Festiwale


  NewsLetter

Podaj sw├│j e-mailB─ůd┼║ na bie┼╝─ůco
z najwa┼╝niejszymi wydarzeniami zwi─ůzanymi
z postaci─ů Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    ??      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Pawe┼é G├│rski | Wykonanie: ATLabs