Imieniny: Apolinarego, Filipa, Róży
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
     Historia
     Statut
     W??adze
     Cz??onkowie
     Cz??onkowie Honorowi
     Projekty
     Sprawozdania
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

noce g??recka nasi arty??ci o schulzu festiwal 2012 nieznanaukraina cytaty o schulzu golberg krcha leszek m?dzik bu??garii galeria drohobycz bruno lublin szpilki eon horusa zwierciad??o jarecka filmy
  Ramka


MI?DZYNARODOWY FESTIWAL 
BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
"ARKA WYOBRA?NI" 2018

 * DOFINANSOWANO ZE ??RODKÓW 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP


***

 Zrealizowano
z pomoc? finansow? 
miasta Lublin 
Bruno4ever 

BRUNOSCHULZFESTIVAL.ORG

Zrealizowano dzi?ki wsparciu 
Miasta Lublin w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 roku 

 ***

PROJEKT WSPÓ?FINANSOWANY PRZEZ 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RAMACH PROGRAMU 
"WSPÓ?PRACA W DZIEDZINIE
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2012" 

 

Odwiedziło nas już:
539233 osób

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWY STAN I FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY WWW.  

Cz??onkowie

Za??o??yciele Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza

 jj bojarski

Jerzy Jacek Bojarski

redaktor „Niecodziennika Bibliotecznego", pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. ?opaci??skiego w Lublinie -organizator urodzin Brunona Schulza w Bibliotece, wydawca, b. radny Lublina, spo??ecznik,
Publikacje:
Autor mapy - Bruno Schulz i Drohobycz  MBP Lublin 2009, przy wspó??pracy Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza i Polonistycznego Centrum Naukowo-Informacyjnego z Pa??stwowego Uniwersytetu w Drohobyczu.
Pomys??odawca : Kalendarza 2009 nienarysowane sklepy cynamonowe rysunki Benek Homziuk, teksty:Jerzy Jacek Bojarski – Nienarysowane sklepy cynamonowe, Ma??gorzata Kitowska-?ysiak  Fizjologia kreski MBP Lublin 2009
Filmy dokumentalne:
Drohobycz i Bruno Schulz  ( scenariusz,re??yseria: Jerzy J. Bojarski/Grzegorz Józefczuk; monta??: Grzegorz Józefczuk) Lublin 2009;
Sprawdzanie mapy Lublin 2009 [ narrator - ks. prof. Alfred Marek Wierzbcki];
Komisarz wystaw rysunków Benka Homziuka  i pomys??odawaca katalogów:
2009 -Nienarysowane sklepy cynamonowe;

2010 - pomi?dzy...(od Schulza do...)

 

Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza - Zdj?cie 006

El??bieta Cwalina

twórcy i szefowie Kawiarni Artystycznej Hades w Lublinie, organizatorzy wydarze?? kulturalnych, laureaci Nagrody Artystycznej miasta Lublina za Upowszechnianie Kultury 2007;

Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza - Zdj?cie 014

Lech Cwalina

 

Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza - Zdj?cie 016

Mariusz Drzewi??ski

artysta malarz, adiunkt Wydzia??u Artystycznego UMCS w Lublinie,

Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza - Zdj?cie 007

Grzegorz Józefczuk

dyrektor artystyczny Mi?dzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu (Ukraina), krytyk i publicysta, dziennikarz dz. kultury Gazety Wyborczej w Lublinie, redaktor wydawnictw kulturalnych, laureat Nagrody Dziennikarskiej im. M. Dereckiego SDP (Lublin),
Gazeta Lwowska - wywiad z Grzgorzem Józefczukiem - rozmawia Leonid Golberg

Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza - Zdj?cie 009

Henryk Kowalczyk

re??yser, za??o??yciel autorskiego teatru Scena 6 i Fundacji Sztuki im. Brunona Schulza, organizator Festiwalu Teatrów Niewielkich w Lublinie, instruktor teatralny Wojewódzkiego O??rodka Kultury w Lublinie,

Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza - Zdj?cie 012

Wiera Meniok

literaturoznawca, kierownik Polonistycznego Centrum Naukowo-Informacyjnego im. I. Menioka Pa??stwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. I. Franki w Drohobyczu (Ukraina), dyrektor wykonawczy Mi?dzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, starszy wyk??adowca katedry literatury w.w. uniwersytetu, inicjatorka mi?dzynarodowych konferencji i seminariów literaturoznawczych, redaktor wydawnictw naukowych (m.in. rocznika „Pogranicze" UMCS i Uniwersytetu w Drohobyczu), stypendystka programu Gaude Polonia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naukowego RP

Niecodziennik Biblioteczny podró??uje z Alfredem Schreyerem

 

Bart??omiej Micha??owski

akwarelista (m.in. cykle „Sztet??" prezentowane na wystawach w Polsce, Serbii, Ukrainie), prowadzi autorskie galerie sztuki w Lublinie i Kazimierzu Dolnym;

Strona internetowa: http://www.galeriamichalowski.pl/

Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza - Zdj?cie 020

Tomasz Pietrasiewicz

twórca i dyrektor O??rodka „Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie, kreator nowoczesnych projektów dotycz?cych wielokulturowego dziedzictwa Lublina i Pogranicza Kultur „Pami?? Miejsce Obecno???", laureat Nagrody Artystycznej miasta Lublina oraz Nagrody Honorowej Fundacji Kultury;

 Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza - Zdj?cie 018

Piotr Pleskaczy??ski

zawsze obecny restaurator („Szeroka 28") w stanie spoczynku, przyjaciel artystów;

 Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza - Zdj?cie 008

Grzegorz Rzepecki

kierownik w Centrum Kultury w Lublinie, organizator i dyrektor projektów kulturalnych;

 Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza - Zdj?cie 003

Waldemar Tatarczuk

artysta performer, za??o??yciel O??rodka Sztuki Performance w Lublinie, kurator mi?dzynarodowych projektów artystycznych, m.in. Europejskiego Festiwalu Sztuki Performance EPAF (Centrum Kultury Lublin, CSW Zamek Ujazdowski), prezes Lubelskiego Towarzystwa Zach?ty Sztuk Pi?knych;

 Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza - Zdj?cie 003

Andrzej A. Widelski

malarz, inicjator i kurator konkursu malarstwa i rze??by „Autograf" oddzia??u lubelskiego Zwi?zku Polskich Artystów Plastyków, cz??onek zarz?du ZPAP (oddzia?? lubelski), twórca m.in. realizacji sakralnych w ko??cio??ach i kaplicach uhonorowany przez Metropolit? Lubelskiego medalem „Lumen mundi", stypendysta Ministra Kultury;

 Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza - Zdj?cie 017

Maryla Widelska

??ona artysty;

 Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza - Zdj?cie 017

Ewa Zarzycka

artystka, dama polskiego performance, uczestniczka licznych projektów twórczych, stypendystka Ministra Kultury;

 Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza - Zdj?cie 019

Piotr Zieniuk

organizator przedsi?wzi?? kulturalnych, zast. kierownika Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Marii Curie-Sk??odowskiej „Chatka ??aka" w Lublinie;

 Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza - Zdj?cie 001

Aleksandra Zi??czuk

doktorantka w Zak??adzie Teorii Literatury na Uniwersytecie Marii Curie-Sk??odowskiej w Lublinie, redaktor wyda?? m.in. w O??rodku „Brama Grodzka – Teatr NN”, animator kultury, poetka, laureatka Nagrody Artystycznej „??urawie” (2010). Wspó??za??o??yciel i sekretarz Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza w Lublinie. Od 2012 r. sekretarz Stowarzyszenia „Panorama Kultur”. Zwi?zana m.in. z kwartalnikiem literackim „Akcent”, Polonistycznym Centrum Naukowo-Informacyjnym im. Igora Menioka w Drohobyczu, Oral History Assotiation (USA), Phakama Project (UK). Autorka ok. 50 publikacji w czasopismach i publikacjach zwartych. W 2011 r. stypendystka Instytutu Adama Mickiewicza oraz Oral History Assotiation. Twórca i koordynator inicjatywy polsko-ukrai??skiej „Pojednanie przez trudna pami??. Wo??y?? 1943”. Promuje m.in. twórczo??? i sylwetk? Brunona Schulza i Józefa Czechowicza na portalach spo??eczno??ciowych (Facebook, Twitter). Administrator portalu www.brunoschulz.net.pl. 

   Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    ??      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs