Imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
     Historia
     Statut
     W??adze
     Cz??onkowie
     Cz??onkowie Honorowi
     Projekty
     Sprawozdania
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

golberg noce jarecka galeria nieznanaukraina o schulzu festiwal 2012 szpilki lublin g??recka filmy drohobycz cytaty o schulzu nasi arty??ci eon horusa bruno zwierciad??o bu??garii leszek m?dzik krcha
  Ramka


MI?DZYNARODOWY FESTIWAL 
BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
"ARKA WYOBRA?NI" 2018

 * DOFINANSOWANO ZE ??RODKÓW 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP


***

 Zrealizowano
z pomoc? finansow? 
miasta Lublin 
Bruno4ever 

BRUNOSCHULZFESTIVAL.ORG

Zrealizowano dzi?ki wsparciu 
Miasta Lublin w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 roku 

 ***

PROJEKT WSPÓ?FINANSOWANY PRZEZ 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RAMACH PROGRAMU 
"WSPÓ?PRACA W DZIEDZINIE
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2012" 

 

Odwiedziło nas już:
542231 osób

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWY STAN I FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY WWW.  

Cz??onkowie Honorowi

Alfred Schreyer cz??onkiem honorowym Stowarzyszenia

90. urodziny Alfreda Schreyera, ??wi?towane w Drohobyczu 9 maja 2012 roku, by??y wydarzeniem niezwyk??ym. Ostatni ??ydowski ucze?? Brunona Schulza, muzyk i pedagog wielce zas??u??ony dla kultury polskiej otrzyma?? z??oty medal Gloria Artis, który w imieniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego RP wr?czy?? Grzegorz Gauden, dyrektor Instytutu Ksi???ki.


W??ród wielu prezentów i okoliczno??ciowych adresów by?? tak??e prezent od Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza. Alfred Schreyer otrzyma?? dyplom honorowego cz??onka SFBS nr 001 - „w uznaniu wyj?tkowych zas??ug dla ochrony pami?ci o Brunonie Schulzu i wielokulturowym Drohobyczu, oraz za ??wiadectwo i przyk??ad postawy cz??owieka kultury”. By??y te?? prezenty - kwiaty, s??odycze i nalewki - przekazane od lubelskich przyjació??, od El??biety i Leszka Cwalinów, od Krystyny Pasiecznej i innych osób. Bart??omiej Micha??owski wr?czy?? Jubilatowi akwarelowy portret, Ewa Zarzycka uhonorowa??a okoliczno??ciowym peanami, obecni byli równie?? pa??stwo Ma??gorzata i Jacek Stachnikowie, goszcz?cy nie raz Pana Alfreda w Pensjonacie Waksman w Lublinie. Uroczysto??? w Domku My??liwskim kompleksu restauracyjnego Randez Vous w Drohobyczu prowadzi?? Grzegorz Józefczuk.

Pan Alfred jest w dobrej kondycji, trwaj?ca od godz. 14 do 20 uroczysto??? wcale go nie zm?czy??a; nic dziwnego, ??e my??li o kolejnych koncertach.

Podczas Pi?tego Festiwalu w Drohobyczu (6-12 wrze??nia 2012) planowana jest ukrai??ska premiera pe??nometra??owego (94 minuty) dokumentalnego filmu „The Last Jew from Drohobych” austriackiego re??ysera Paula Rosdy, który mia?? premier? w roku ubieg??ym w Wiedniu.  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    ??      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs