Imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

szpilki bu??garii eon horusa galeria jarecka o schulzu g??recka noce nasi arty??ci cytaty o schulzu leszek m?dzik filmy nieznanaukraina bruno lublin krcha festiwal 2012 zwierciad??o golberg drohobycz
  Ramka


MI?DZYNARODOWY FESTIWAL 
BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
"ARKA WYOBRA?NI" 2018

 * DOFINANSOWANO ZE ??RODKÓW 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP


***

 Zrealizowano
z pomoc? finansow? 
miasta Lublin 
Bruno4ever 

BRUNOSCHULZFESTIVAL.ORG

Zrealizowano dzi?ki wsparciu 
Miasta Lublin w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 roku 

 ***

PROJEKT WSPÓ?FINANSOWANY PRZEZ 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RAMACH PROGRAMU 
"WSPÓ?PRACA W DZIEDZINIE
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2012" 

 

Odwiedziło nas już:
542222 osób

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWY STAN I FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY WWW.  

Szukaj
1. We wtorek po??egnamy niezwyk??? osob?


2. Pogrzeb prof. Ma??gorzaty Kitowskiej-?ysiak


3. Okultyzm w wersji drohobyckiej


4. ??Sanatorium pod klepsydr?? za 85 tysi?cy z??otych


5. ??Absynt?, wybory i Stan Perfecki


6. Druga Jesie?? w Drohobyczu. W 70. rocznic? ??mierci Brunona Schulza


7. W 120. urodziny oraz 70. rocznic? ??mierci pisarza i artysty Brunona Schulza


8. Bruno4ever 2012. Schulzowski Listopad. Lublin, Radzy?? Podlaski, Kazimierz Dolny


9. Micha??owski wystawia po raz 4. w Drohobyczu


10. Tysi?ce zdj??, dziesi?tki film??w


11. Prof. Ma??gorzata Kitowska-?ysiak nie ??yje


12. Joram Bronowski o Brunonie Schulzu: Inno??? w krajobrazie polskiej literatury


13. BRUNO4EVER. 2012. Wystawa w Radzyniu Podlaskim


14. BRUNO4EVER. Wystawa w Bramie Grodzkiej


15. BRUNO4EVER. Schulz, o Schulzu i o schulzni?tych


16. BRUNO4EVER. Oleksiak, Lubkiwski i Schenkelbach


17. DRUGA JESIE??. W 70 lecie ??mierci Brunona Schulza


18. BRUNO4EVER. 26 listopada: performance Teatru Alter


19. VIDEO. Modlitwa ekumeniczna 19 listopada 2012 w Drohobyczu


20. BRUNO4EVER. Brawa dla Saszy Maksymowa i Alteru


21. SWASTYKA NA DRZWIACH TEATRU ALTER W DROHOBYCZU. NOWE: TAK??E NA SYNAGODZE


22. BRUNO4EVER. Projekt "Szpilki" Anny Kaszuby-D?bskiej - w Lublinie


23. BRUNO4EVER. Mapa niepami?ci i wsp????czesna kobieco???


24. P?YTA ALFREDA SCHREYERA. ??piewak z Drohobycza zaprasza na w?dr??wk? w czasie


25. PRZEK?ADY. Druga Strona Sto??u - Bruno Schulz w Tajpej


26. MEDIA. DW. DE: Brunoschulzomania na Ukrainie


27. BRUNO4EVER 2012. Finisa?? wystawy Jakuba Grzywaka i Mariusza Kubielasa ??U Schulza? w Radzyniu


28. Spektakl ??Zwierciad??o. Podw??jna nieobecno???? Joli Jareckiej w teatrze w Drohobyczu


29. Tw??rczo??? Brunona Schulza w domenie publicznej


30. HISTORIE Z P???TORA MIASTA (1)


31. Leonid Golberg rozmawia z Wei-Yun Lin-G??reck?


32. HISTORIE Z P???TORA MIASTA (2)


33. MISZ MASZ Z 2012 ROKU


34. HISTORIE Z P???TORA MIASTA (3)


35. Rocznica ??mierci prof. W??adys??awa Panasa (1947-2005)


36. Wiersz Wasyla Machno o Drohobyczu


37. Architektoniczna metafora prozy Brunona Schulza


38. Schulz w ??wiecie muzyki


39. Jerofiejew o Schulzu, czyli B??g ugotowany


40. Schulzowski spektakl Sceny Plastycznej KUL Leszka M?dzika


41. 155 lat c.k. gimnazjum w Drohobyczu


42. Wystawa Olega Lubkiwskiego w Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki


43. Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza


44. Wystawa Stanis??awa O??oga w Rzeszowie. Drohobycz i Kazimierza Dolny, Bruno Schulz i Szalom Asz


45. Drohobycz. Pami?ci prof. Marka Golberga (1922-2007). Mark Golberg, W??adys??aw Panas i Bruno Schulz


46. Zmar??a Doreen Daume, t??umaczka opowiada?? Brunona Schulza na niemiecki


47. Drohobycz i jego posadzki. Wystawa Mariusza Drzewi??skiego w Muzeum Lubelskim


48. Drohobycz - Lublin. Czwarty tom rocznika naukowego ??Pogranicze. Polska ?? Ukraina?


49. Knajpa filarem kultury. Hades-Szeroka Art Festival


50. Schulzowskie ??Lustro?, dwudziesty spektakl Sceny Plastycznej KUL


51. Schulzowski ??Niewyczerpany transformista? Teatru Mumerus w re??yserii Wies??awa Ho??dysa


52. BRUNO4EVER 2013. Ulica Krokodyli, paralelny Schulz i noc lipcowa z niewinn? kuzynk???


53. Sztuka Bernda M??llera ??Bruno Schulz i rutyna z??a?


54. SALON LUDZI CIEKAWYCH. Maks Skrzeczkowski oraz Dorota i Wojciech Nowakowscy


55. UGO RICCARELLI. Zmar?? autor ksi???ki ??Cz??owiek, kt??ry by? mo??e nazywa?? si? Schulz?


56. JAPONIA. Saburo Teshigawara wyre??yserowa?? dwa spektakle schulzowskie


57. Dlaczego Lublin? W pa??dzierniku Hades Szeroka Art Festival II


58. O Brunonie Schulzu w Czerniowcach, mie??cie Paula Celana. Dni Brunona Schulza.


59. Grzegorz J??zefczuk, prezes Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza, laureatem Nagrody Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury 2012


60. Po co nam Bruno Schulz? O Schulzu w mie??cie Celana. Drohobycz - Czerniowce


61. BRUNO4EVER 2013 II CZ????. Bruno4ever w Lublinie, Druga jesie?? w Drohobyczu. 4-21.11.2013


62. Dla Brunona Schulza. Udane spotkania ??Drugiej jesieni 2013? w Drohobyczu


63. Dziewi?? lat temu zmar?? prof. W??adys??aw Panas


64. P??jdziesz na spacer z Brunonem Schulzem? Projekt modyfikacji Izby Pami?ci Brunona Schulza w Drohobyczu


65. SZ??STY MI?DZYNARODOWY FESTIWAL BRUNONA SCHULZA W DROHOBYCZU


66. Zako??czy?? si? VI Mi?dzynarodowy Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu


67. SZ??STY FESTIWAL 2014. Monique Stalens i Leszek M?dzik czyli Bruno Schulz w (delikatnych) okowach teatru.


68. Drohobycz. Otwarto odnowion? wersj? Muzeum ?? Pokoju Brunona Schulza w Drohobyczu


69. SPRAWY BRUNONA SCHULZA W DROHOBYCZU ZNOWU ZAGRO??ONE. LIKWIDACJA CENTRUM POLONISTYCZNEGO. PROSIMY O POMOC


70. DROHOBYCZ. Nowy album Igora Feciaka o Drohobyczu. Z Brunonem Schulzem w tle


71. BRUNO4EVER 2014. Jan Gondowicz, wystawa, koncert i Drohobycz


72. LISTOPADOWA ??DRUGA JESIE??? W DROHOBYCZU. W 72. rocznic? ??mierci Brunona Schulza.


73. DROHOBYCZ ?? LUBLIN ?? ??WIAT. Schulzowski doktorat honorowy dla Grzegorza J??zefczuka


74. 10 lat temu zmar?? profesor W??adys??aw Panas...


75. IGOR MENIOK (7.05.1973-5.03.2005). IN MEMORIAM


76. Schulz, krzes??a i panny. Wystawa W??odzimierza Finke w ????dzkiej Miejskiej Galerii Sztuki


77. PO??EGNANIE. ALFRED SCHREYER (8 maja 1922-25 kwietnia 2015)


78. BRUNO4EVER 2015. Jurij Andruchowycz i Karbido i nie tylko


79. Bruno Schulz jako filozof i teoretyk literatury. Recenzja Ostapa S??ywynskiego w ??Akcencie?


80. FUNDACJA CHRO??MY DZIEDZICTWO DLA BRUNONA SCHULZA I DROHOBYCZA


81. BRUNO4EVER 2015. Dni Brunona Schulza Bruno4ever. Listopad 2015. Lublin i Drohobycz


82. ZAPOMNIANE TEKSTY BRUNONA SCHULZA. Schulz o malarzach z Drohobycza.


83. DRUGA JESIE?? DROHOBYCZ 2015. Historia i sztuka, pami?? i rozmowa


84. SI??DMY FESTIWAL W DROHOBYCZU NA POCZ?TKU CZERWCA 2016


85. 4-7 MAJA. Hades Szeroka Art Festival 2016, czyli knajpa filarem kultury


86. Program VII Mi?dzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu. 3??9 czerwca 2016 roku


87. VII FESTIWAL. WYDARZENIE NA ??WIATOWYM POZIOMIE


88. DNI BRUNONA SCHULZA W LUBLINIE. Czyli Bruno4ever 2016


89. Wiera Meniok w??r??d nominowanych do Nagrody ??Rzeczpospolitej" im. Jerzego Giedroycia


90. 10 lat temu w Drohobyczu. Lubelskie prezentacje kultury i sztuki


91. DRUGA JESIE?? DROHOBYCZ 2016. W 74. rocznic? ??mierci Brunona Schulza


92. Oleg Steciuk napisa??, Lokal na Pa??skiej pom??g??. PIERWSZY PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO DROHOBYCZU


93. BRUNO4EVER 2017 LUBLIN. Lothar Quinkenstein: ????rodek Europy. Mi?dzy mitologi? a kaba????


94. 10 lat Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza


95. W 1965 roku Mychaj??o Sza??ata przypomnia?? Drohobyczowi Brunona Schulza.


96. 10 LAT SFBS. 700 LAT LUBLINA. Delegacja z Drohobycza w Lublinie


97. SCHULZ W BU?GARII. Wiera Meniok opowiada??a o drohobyckim festiwalu schulzowskim w Sofii i Wielkim Tyrnowie


98. LUBLIN. ZMAR? MALARZ ARTYSTA ANDRZEJ A. WIDELSKI, PRZYJACIEL FESTIWALU I DROHOBYCZA


99. BRUNO4EVER 2017. Wystawy fotograficzne Marca Sagnola i Grzegorza J??zefczuka.


100. GRUZJA. Bruno Schulz po gruzi??sku. Promocja w Tibilisi


101. DROHOBYCZ. Jubileusz o. Olega Kiekosza, kapelana Uniwersytetu w Drohobyczu


102. DROHOBYCZ-??WIAT. Pi?tna??cie lat temu, 5 listopada 2002 roku, powsta??o Centrum Polonistyczne, schulzologiczny o??rodek Ukrainy i ??wiata


103. DROHOBYCZ. Druga Jesie?? 2017. Zapraszamy.


104. ACTA SCHULZIANA NR 2: DRUGA JESIE??. CZYTANIA LISTOPADOWE W DROHOBYCZU


105. FESTIWAL 2018. Do Drohobycza przyjedzie teatr z Brazylii Turma do Dion?sio


106. 100 LAT NIEPODLEG?O??CI. Schulz i Pi??sudskim. Pisarz i w??dz.


107. FESTIWAL 2018: SERHIJ ??ADAN. ??adan po ukrai??sku i po polsku i na koncercie


108. FESTIWAL 2018. 7 DNI, PONAD 100 WYDARZE??, GO??CIE Z 15 KRAJ??W


109. PROGRAM VIII MI?DZYNARODOWEGO FESTIWALU BRUNONA SCHULZA W DROHOBYCZU


110. ???????????? VIII ???????????????????? ??????????????? ???????? ?????????? ?? ???????????????? 1??7 ??????????? 2018


111. SCHULZFEST 2018. Koncert inauguracyjny. JAK PUZON Z JASNEGO NIEBA


112. SCHULZFEST 2018. Zobacz relacje video, fotograficzne, internetowe i prasowe


113. Lw??w, ?????ר???, ??????????, Lemberg??43: Miasto, kt??re (nie) prze??y??o


114. DROHOBYCZ. Muzeum-Pok??j Brunona Schulza w Drohobyczu


115. Czas Schulza, czas Lwowa. Niezwyk??a powie??? Jurija Wynnyczuka. Promocja w Lublinie


116. DROHOBYCZ. Uszkodzenia Muzeum-Pokoju Brunona Schulza. PROSIMY O POMOC


117. DROHOBYCZ. DRUGA JESIE??. 19-20.XI.2018. Program. ?????????????. ????????? ?????????. ????????????? ???????


118. RZESZ??W. Farfarele. Fabryka fabu??. Wystawa Stanis??awa O??oga


119. DRUGA JESIE?? 2018. ACTA SCHULZIANA NR 3: MIEJSCE. Kilka rzeczowych uwag niechaj pos??u??y do zrozumienia sprawy??


120. DZI?KUJEMY. LISTA DARCZY??C??W. 28 os??b z Polski i Ukrainy wspar??o darowiznami Muzeum Pok??j Brunona Schulza w Drohobyczu


121. KIJ??W. Premiera "Demiurga" wg Brunona Schulza w Kijowie. Spektakl Olega Lipcyna


122. SCHULZ / FORUM O ??SMYM FESTIWALU


123. BRUNO4EVER LUBLIN-DROHOBYCZ 2019. Spotkania i Rekonesansy Artystyczne


124. PAMI?CI MA?GORZATY KITOWSKIEJ-?YSIAK: Lublin - Drohobycz


125. PLANETA SCHULZ. O Festiwalu w "Kontekstach" (nr 1-2/2019)


126. Statut Stowarzyszenia


127. Stowarzyszenie


128. Stowarzyszenie Historia


129. Stowarzyszenie Kontakt


130. Stowarzyszenie Wladze


131. Stowarzyszenie Czlonkowie


132. Stowarzyszenie Honorowi


133. Sprawozdania


134. IV Festiwal 2010 Relacja


135. Drohobycz Historia


136. Bruno4ever 2011


137. Trzeci Festiwal 2008 Relacja


138. Trzeci Festiwal 2008 25 V


139. Trzeci Festiwal 2008 26 V


140. Trzeci Festiwal 2008 27 V


141. Trzeci Festiwal 2008 28 V


142. Trzeci Festiwal 2008 29 V


143. Trzeci Festiwal 2008 30 V


144. Trzeci Festiwal 2008 31 V


145. Bruno4ever 2009


146. Bruno4ever 2007 Jesien


147. Bruno4ever 2007 Kalendarium


148. Bruno4ever 2007 Rozmowa


149. Projekt Salon Ludzi Ciekawych


150. Artysta Stanislaw Ozog


151. Bruno4ever2011 a


152. IV Festiwal 2010 24 V


153. IV Festiwal 2010 25 V


154. IV Festiwal 2010 26 V


155. IV Festiwal 2010 27 V


156. IV Festiwal 2010 28 V


157. Artysta Bartlomiej Michalowski


158. BrunoSchulz Ciekawostki


159. Artysta Mariusz Drzewinski


160. Testowa subkategoria a


161. V Festiwal 2012 Program


162. Artysta Benek Homziuk


163. V Festiwal Publikacje


164. Artysta Robert Chudzynski


165. BrunoSchulz Bibliografia


166. BrunoSchulz Artysci dla Schulza


167. Partnerzy Centrum


168. Artysta Slawek Wojtowicz


169. V Festiwal 6 IX 2012


170. V Festiwal 6 IX 2012 0


171. V Festiwal 6 IX 2012 1


172. V Festiwal 6 IX 2012 2


173. V Festiwal 6 IX 2012 3


174. V Festiwal 6 IX 2012 4


175. V Festiwal 6 IX 2012 5


176. V Festiwal 6 IX 2012 6


177. V Festiwal 6 IX 2012 7


178. V Festiwal 6 IX 2012 8


179. V Festiwal 6 IX 2012 10


180. V Festiwal 7 IX 2012 8


181. V Festiwal 7 IX 2012 9


182. V Festiwal 7 IX 2012 10


183. V Festiwal 7 IX 2012 12


184. V Festiwal 7 IX 2012 13


185. V Festiwal 6 IX 2012 9


186. V Festiwal 7 IX 2012


187. V Festiwal 7 IX 2012 0


188. V Festiwal 7 IX 2012 1


189. V Festiwal 7 IX 2012 3


190. V Festiwal 7 IX 2012 4


191. V Festiwal 7 IX 2012 5


192. V Festiwal 7 IX 2012 11


193. V Festiwal 7 IX 2012 15


194. V Festiwal 7 IX 2012 16


195. V Festiwal 7 IX 2012 14


196. V Festiwal 7 IX 2012 6


197. V Festiwal 7 IX 2012 7


198. V Festiwal Relacje Filmowe


199. V Festiwal 8 IX 2012 1


200. V Festiwal 8 IX 2012


201. V Festiwal 8 IX 2012 2


202. V Festiwal 8 IX 2012 3


203. V Festiwal Relacje tekstowe 1


204. V Festiwal 8 IX 2012 4


205. V Festiwal 8 IX 2012 5


206. V Festiwal 8 IX 2012 6


207. V Festiwal 8 IX 2012 7


208. V Festiwal 8 IX 2012 8


209. V Festiwal 8 IX 2012 9


210. V Festiwal 8 IX 2012 11


211. V Festiwal 9 IX 2012 9


212. V Festiwal 9 IX 2012 10


213. V Festiwal 9 IX 2012 11


214. V Festiwal 9 IX 2012 12


215. V Festiwal 9 IX 2012 13


216. V Festiwal 9 IX 2012 14


217. V Festiwal 9 IX 2012


218. V Festiwal 9 IX 2012 1


219. V Festiwal 9 IX 2012 2


220. V Festiwal 9 IX 2012 3


221. V Festiwal 9 IX 2012 4


222. V Festiwal 9 IX 2012 5


223. V Festiwal 8 IX 2012 10b


224. V Festiwal 9 IX 2012 6


225. V Festiwal 9 IX 2012 7


226. V Festiwal 9 IX 2012 8


227. V Festiwal 10 IX 2012


228. V Festiwal 10 IX 2012 1


229. V Festiwal 10 IX 2012 2


230. V Festiwal 10 IX 2012 3


231. V Festiwal 10 IX 2012 4


232. V Festiwal 10 IX 2012 5


233. V Festiwal 10 IX 2012 6


234. V Festiwal 10 IX 2012 7


235. V Festiwal 10 IX 2012 8


236. V Festiwal 10 IX 2012 9


237. V Festiwal 10 IX 2012 10


238. V Festiwal 10 IX 2012 11


239. V Festiwal 10 IX 2012 12


240. V Festiwal 10 IX 2012 13


241. V Festiwal 10 IX 2012 15


242. V Festiwal 10 IX 2012 16


243. V Festiwal 10 IX 2012 17


244. V Festiwal 11 IX 2012


245. V Festiwal 10 IX 2012 14


246. V Festiwal 11 IX 2012 1


247. V Festiwal 11 IX 2012 2


248. V Festiwal 11 IX 2012 3


249. V Festiwal 11 IX 2012 4


250. V Festiwal 11 IX 2012 5


251. V Festiwal 11 IX 2012 6


252. V Festiwal 11 IX 2012 7


253. Artysta Wojciech Walkiewicz


254. Drohobycz Hotele


255. sprawozdanie2011


256. Wiersze


257. Kontakt/Contact


258. PODZI?KOWANIA


259. CZYTAJ


260. Bruno4ever 2014


261. Bruno4ever 2013


262. Sprawozdania 2014-16


  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    ??      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs